Functiebeschrijving    Begroting 


Profiel kandidaat

Aan de hand van een functiebeschrijving kunnen eigenschappen c.q. competenties waaraan de kandidaat (gegadigde, degene die solliciteert) moet voldoen, worden opgesteld. Eisen ten aanzien van kennis, vaardigheden en gedrag worden vooraf vastgesteld, daarna vermeld in de advertentie en later nog een keer gebruikt tijdens de selectie van de kandidaten.
Soms worden competenties verlangd die door één persoon niet zijn te realiseren: `kandidaat moet een afgeronde hbo-opleiding hebben, minimaal vijf jaar een leidinggevende functie hebben vervuld en niet ouder dan 25 jaar zijn'. Dan zoekt men een zogenoemd schaap met vijf poten.

Een probleem met de competenties waaraan de kandidaat moet voldoen, is dat deze competenties moeten worden beoordeeld en, nog liever, meetbaar zijn. Te overwegen is competenties die men niet of nauwelijks kan beoordelen, achterwege te laten. Ter illustratie volgt hierna een gedeelte van een advertentie met de nodige clichés.

  

Competenties

  • In een personeelsadvertentie is het volgende profiel van een kandidaat opgenomen:
  • je werkt in teamverband, maar ook zelfstandig;
  • je bent gemotiveerd, collegiaal en beschikt over een goede drive;
  • je kunt goed zelfstandig werken, maar ook goed in een team functioneren;
  • je bent flexibel, emotioneel intelligent en je kunt gestructureerd denken en werken;
  • je hebt interesse in en gevoel voor techniek;
  • je bent vaardig in de Nederlandse en Engelse taal;
  • je hebt ervaring met automatisering;
  • het maken van overuren, noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden is (in overleg) geen probleem voor je.Meer over competies, zie rubriek
Zie ook Competentiemanagement Functiebeschrijving    Begroting