Nieuws Meer nieuws

Komt het urencriterium bij een dienstbetrekking in gevaar?

ma 25 jul 2016  | Bron: Taxence  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zelfstandigenaftrek, ZZP, DBA
Het blijkt dat het urencriterium niet altijd in gevaar komt bij een dienstbetrekking. Het urencriterium komt wel in gevaar als de ondernemer ook in dienstbetrekking werkt of achteraf...

Uitkering levensloopregeling is geen inkomen

vr 22 jul 2016  | Bron: VVP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Partnertoeslag (AOW), Levensloopregeling, Klijnsma
"Voor de partnertoeslag in de AOW is een uitkering op grond van de levensloopregeling geen inkomen. Dat betekent dat een dergelijke uitkering niet zou moeten leiden tot beŽindiging van...

Ministers hebben een te drukke baan

vr 22 jul 2016  | Bron: NRC & Management Team  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Burn-out, Werk
Verschillende ministers en staatssecretarissen vinden hun baan te druk. De ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken willen allemaal graag een extra...

Voorstellen Comitť 21 maart

do 21 jul 2016  | Bron: P&O Actueel e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Racisme, 2016
De Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvingen in juli 2016 het rapport 'Samen bruggen bouwen en verschillen vieren' waarin het comitť aanbevelingen doet om...

Oorlogsgetroffenen niet gekort op AOW

do 21 jul 2016  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: AOW, Korting, Kabinet-Rutte
Erkend oorlogsgetroffenen worden niet gekort op hun AOW. Ook niet als ze in een land of gebied wonen waar Nederland geen sociale zekerheidsverdrag mee heeft gesloten.
TopFit HorseShop

Uitgelicht nieuws

Participatieverklaring verplicht onderdeel inburgeringsexamen

vr 22 jul 2016  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inburgering, Participatieverklaring, Asielzoeker
De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Het kabinet streeft ernaar om per 1 juli 2017 de participatieverklaring op te nemen in de Wet inburgering....

Jongeren krijgen volwaardig salaris

wo 20 jul 2016  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Jongeren, Wetsvoorstel
Momenteel krijgen jongeren onder 23 jaar minder dan het wettelijk minimumloon (WML). Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog, zodat jongeren vanaf 21 het wettelijk...

Nauwkeuriger verdeling bijstandsbudgetten

di 19 jul 2016  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, Gemeente
Er komt per 2017 een verdere verbetering van het model om de budgetten voor bijstandsuitkeringen tussen gemeenten te verdelen. Ook het vangnet voor gemeenten die beduidend meer uitgeven...

Zo bespaart HR (snel) 90.000 euro

di 19 jul 2016  | Bron: Aon & PW De Gids  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Personeelskosten, Bezuiniging, 20%
Heeft u meer dan 250 medewerkers in dienst? Neem deze kostenpost dan eens onder de loep... Zoín 87.000 euro gemiddeld. Zo veel laten grote werkgevers gemiddeld liggen als het gaat om...

Tweede Kamer moet verdragen nadrukkelijk goedkeuren

ma 18 jul 2016  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Richtlijn, Europa, Verordeningen, Tweede Kamer
De Tweede Kamer moet nadrukkelijker kijken naar internationale verdragen die bepalingen bevatten waar iedere burger zich aan moet houden. Op 7 juli 2016 stemde de Tweede Kamer in met...

Opinie

OXYLO
Uw bedrijfspensioen begrijpelijk en betaalbaar
Opinies   |   Workshop   |   Download

Blije werknemers door betere beloning
Klant aan het woord   |   De praktijk |  Nationale WKR Onderzoek
OXYLO
Kennis met beleving
HRM in de Zorg   |   Trends in de Zorg   |   Grip krijgen
Vraagbaak

HR-kiosk vraagbaak

Snel en duidelijk antwoord
Vraagbaak   |   Veel gestelde vragen