41. Inzicht in arbeidsvoorwaarden   14 maart 2011
8 juli 2013
... er is geen studieregeling, geen vergoeding woon-werkverkeer, geen fiets van de zaak en geen cafetariasysteem. Bij elkaar kan dit op 20% van de bruto loonsom worden gewaardeerd. In plaats ...

42. Is een mobiele fitnessbus op het terrein van de werkgever onbelast?   23 januari 2020
23 januari 2020  |  Bedrijfsfitness, Fitness, Inhuis, Bedrijfslocatie, Arboverantwoordelijkheid, Cafetariasysteem, Verruilen, Onbelaste verstrekking
... aangeboden of eventueel als het de werkgever niets mag kosten verruild worden met bruto loon (cafetariasysteem). N.B. Het moet wel op het terrein van de werkgever zijn, dus op de ...

43. Is het reserveren bij budgetsysteem in strijd met het genietingsmoment?   11 mei 2017
11 mei 2017  |  Genietingsmoment, Belastingadviseur, Belastingdienst, Budgetsysteem, IKAP, IKB, MKS, Cafetariasysteem
Vraag Een belastingadviseur vertelde ons bedrijf het volgende: Op basis van de actuele fiscale wetgeving is het niet mogelijk om de betaling van overeengekomen bruto loonemolumenten uit te ...

44. Juridische en arbeidsrechtelijke eisen   15 maart 2011
27 juli 2015
Aan een functionerend cafetariasysteem worden zowel juridische en arbeidsrechtelijke eisen als fiscale eisen (inclusief het begrip realiteitswaarde) eisen gesteld. In deze subparagraaf gaat het ...

45. Kamps' pleidooi voor afschaffen van CAO dient alleen belang van uitzendorganisaties   29 mei 2017
30 mei 2017  | Trouw  | Andries Bongers  | ZZP, CAO, Collectieve arbeidsovereenkomst
... een dergelijke regeling allerlei individuele keuzemogelijkheden heeft, is een voortzetting van het cafetariasysteem, maar in de basis zien we een collectieve regeling, die acceptatie en rust geeft ...

46. Keuze- en budgetmodel   13 maart 2011
18 april 2016  |  Budgetmodel, Budgetsysteem, Cafetariasysteem
... worden diverse namen gebruikt: Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA), Flexibel belonen en Cafetariasysteem. Rekenvoorbeeld ruilmodel De werkgever bepaalt dat de loonkosten voor een ...

47. Keuzebudget populair   15 april 2015
16 april 2015  | PW De Gids  | Fred Barkhuis  | Flexibele arbeidsvoorwaarden
In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over het individueel keuzebudget. Voor de werkgever betekent het keuzebudget minder regels en met behulp van een goed e-HRM-systeem ook minder ...

48. Kom ik voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking?   6 september 2016
6 september 2016  |  Verhuiskosten, Belastingvrij, Onbelaste vergoeding, Cafetariasysteem, Verruilen
... van vakantiedagen, vakantietoeslag en uiteraard een deel van de bonus. We noemen dit in een cafetariasysteem verruilen. ...

49. Kritiek VNO-NCW en MKB-Nederland op het Belastingplan 2015 (Cafetariasystemen)   3 oktober 2014
3 oktober 2014  | Accountancy Nieuws  | Fred Barkhuis  | WKR
Volgens de memorie van toelichting past het niet bij het noodzakelijkheidscriterium om voorzieningen die worden vergoed of verstrekt via een cafetariaregeling onder de vrijstelling te laten vallen. ...

50. Kritsche noten   15 maart 2011
29 november 2014
Weerstand Ondanks een significante groei van het aantal bedrijven dat gekozen heeft voor een flexpakket, zijn er nog altijd werkgevers die niet kiezen voor het invoeren van flexibele ...


Bekijk items: 41 tot 50 (95 totaal)