41. Het begrip Wet Minimumloon en de toepassing?   23 mei 2017
24 mei 2017  | Andries Bongers  | Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Levensloopregeling, Cafetariasysteem, Verruilen, Provisie
Er ligt een wetsvoorstel voor om het wettelijk minimumloon per uur vast te stellen, waarbij een week op 37,4 uur wordt gesteld. Het minimumloon heeft bij de toepassing van andere wetgeving vaak ...

42. Invoering IKB uitgesteld   13 mei 2015
13 mei 2015  | Driessen  | Fred Barkhuis  | Flexibele arbeidsvoorwaarden
In het meest recente akkoord voor de cao Gemeenten 2013-2015 was afgesproken om per 1 januari 2016 het individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. Overleg wijst echter uit dat deze datum niet ...

43. Invoering in Nederland   13 maart 2011
13 mei 2015
Uit het historisch archief De eerste bedrijven die vijf of meer jaren geleden een systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden hebben ingevoerd zijn onder andere Dow Chemical, Centraal Beheer, Vroom ...

44. Inzagerecht personeelsdossier niet heilig   18 november 2011
24 november 2011  | Rendement  | Fred Barkhuis
In principe mag een werknemer eens in de zoveel tijd zijn personeelsdossier inzien, toch zijn er uitzonderingen.

45. Inzicht in arbeidsvoorwaarden   14 maart 2011
8 juli 2013
... er is geen studieregeling, geen vergoeding woon-werkverkeer, geen fiets van de zaak en geen cafetariasysteem. Bij elkaar kan dit op 20% van de bruto loonsom worden gewaardeerd. In plaats ...

46. Is het reserveren bij budgetsysteem in strijd met het genietingsmoment?   11 mei 2017
11 mei 2017  |  Genietingsmoment, Belastingadviseur, Belastingdienst, Budgetsysteem, IKAP, IKB, MKS, Cafetariasysteem
Vraag Een belastingadviseur vertelde ons bedrijf het volgende: Op basis van de actuele fiscale wetgeving is het niet mogelijk om de betaling van overeengekomen bruto loonemolumenten uit te ...

47. Juridische en arbeidsrechtelijke eisen   15 maart 2011
27 juli 2015
Aan een functionerend cafetariasysteem worden zowel juridische en arbeidsrechtelijke eisen als fiscale eisen (inclusief het begrip realiteitswaarde) eisen gesteld. In deze subparagraaf gaat het ...

48. Kamps' pleidooi voor afschaffen van CAO dient alleen belang van uitzendorganisaties   29 mei 2017
30 mei 2017  | Trouw  | Andries Bongers  | ZZP, CAO, Collectieve arbeidsovereenkomst
... een dergelijke regeling allerlei individuele keuzemogelijkheden heeft, is een voortzetting van het cafetariasysteem, maar in de basis zien we een collectieve regeling, die acceptatie en rust geeft ...

49. Keuze- en budgetmodel   13 maart 2011
18 april 2016  |  Budgetmodel, Budgetsysteem, Cafetariasysteem
... worden diverse namen gebruikt: Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA), Flexibel belonen en Cafetariasysteem. Rekenvoorbeeld ruilmodel De werkgever bepaalt dat de loonkosten voor een ...

50. Keuzebudget populair   15 april 2015
16 april 2015  | PW De Gids  | Fred Barkhuis  | Flexibele arbeidsvoorwaarden
In steeds meer caoís worden afspraken gemaakt over het individueel keuzebudget. Voor de werkgever betekent het keuzebudget minder regels en met behulp van een goed e-HRM-systeem ook minder ...


Bekijk items: 41 tot 50 (112 totaal)