1. Zwakke positie LinkedIn   6 oktober 2018
9 oktober 2018  | lG, Ensie  | Fred Barkhuis  | LinkedIn, Zwakke positie
LinkedIn heeft in de meeste Europese landen een zwakke positie. In landen als Nederland, Zweden, Denemarken en Spanje maakt slechts eenderde van de baanzoekers gebruik van LinkedIn.

2. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
15 juli 2019  |  Werktijd, Arbeidstijd, Arbeidstijdenwet, ATW, Arbeidsvoorwaarden, Werkrooster, Dienstroosters, Onregelmatige diensten
... te houden met kortere werkweken. Dat kost geld, waardoor de positie van ouderen op de arbeidsmarkt zwakker zou worden. Nu al spelen hogere loonkosten een rol, naast de financiële risico’s die ...

3. Banen onderkant middensegment verdwijnen   6 april 2017
10 april 2017  | UWV  | Fred Barkhuis  | Arbeidsmarkt, Laagopgeleid, Baanpolarisatie, Langdurig werklozen
... banen bijkomen voor iedereen die kan en wil werken. Dit betekent uitsluiting van groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie: laaggeschoolden, (oudere) langdurig werklozen, arbeidsbeperkten en ...

4. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
23 juni 2019  |  Sociale media, Facebook, Smartphone, Wifi
... naar werkgevers. (Bron: HR Praktijk, 16 aug. 2017) LinkedIn heeft in de meeste Europese landen zwakke positie. Met uitzondering van een paar landen in het Westen, is de positie van LinkedIn ...

5. Beoordelen   25 augustus 2016
9 mei 2019  |  Beoordelingsgesprek, HRM, POP, Resultaat-evaluatie, OKR, Doelstellingen, Functioneringsgesprek, Actieplan, Onvoldoende
... dan ook een frustrerende ervaring, waarbij ze het gevoel hebben dat het gesprek meer gaat over hun zwakke punten dan over hun kwaliteiten en prestaties. Het beoordelingsgesprek voldoet dus niet ...

6. Brexit   9 maart 2017
20 september 2019  |  Brexit, Nederland
... de daling van het Britse pond in 2016 werden agrarische producten duurder. Het pond zal verder afzwakken tot en met 2018 en dat zal negatieve effecten hebben op de export van deze producten. De ...

7. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
2 december 2017  |  Collectief ontslag, Wet Melding Collectief Ontslag, WMCO, UWV
... de hardheidsclausule; een op basis van het afspiegelingsbeginsel voor te dragen werknemer die een zwakke arbeidsmarktpositie heeft (een werknemer waarvoor dit niet geldt komt dan in aanmerking ...

8. Cryptomunten   1 september 2017
15 september 2019  |  Bitcoin, Cryptomunt
... nog wel veruit de grootste cryptomunt. De decentrale opzet van bitcoinnetwerken toont hier een zwakke plek, in de zin dat een anarchistische clanstrijd ervoor kan zorgen dat gewone beleggers ...

9. Diversiteit (arbeidsmarkt)   10 september 2015
1 maart 2018  |  Diversiteit, Arbeidsmarkt, Lean
... antwoord op te geven, dan dreigt in de visie van de deskundigen uitsluiting van groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie: laaggeschoolden, (oudere) langdurig werklozen, arbeidsbeperkten, ...

10. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  Richtlijnen, Verordeningen, Europese Unie
... uit evenwicht, schrijft de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse analyse van de sterke en zwakke punten van de Europese economieën. Net als in eerdere jaren dringt Brussel aan op aanpak ...


Bekijk items: 1 tot 10 (23 totaal)