1. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
15 juli 2019  |  Werktijd, Arbeidstijd, Arbeidstijdenwet, ATW, Arbeidsvoorwaarden, Werkrooster, Dienstroosters, Onregelmatige diensten
... van het soort werk kan dus afgeweken worden van de 28 dagen termijn, maar dat moeten dan wel zwaarwegende redenen zijn en moet de OR ook instemming verlenen. Boetes overtreden ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
13 september 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
... wegen door een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zoín verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever ...

3. Concurrentiebeding   20 maart 2009
3 september 2019  |  Concurrentiebeding, Wet Werk en Zekerheid, Kantonrechter, Ontslag, Vernietigen, Relatiebeding, Hoge Raad
... als er een zwaarwegend belang is. Wanneer de werkgever een motivering opstelt dat de werknemer zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft, kan het concurrentiebeding nog steeds gelden. De werkgever ...

4. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd mag soms   28 februari 2018
1 maart 2018  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Concurrentiebeding, Arbeidsovereenkomst, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd, 2016
... indien de werkgever deugdelijk schriftelijk gemotiveerd aangeeft waarom het beding wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen toch nodig is, kan het geldig ...

5. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
18 april 2019  |  Deeltijd, CBS, Arbeidsduur
... van roostertechnische aard. Als het gaat om uitbreiding van uren, kunnen misschien de volgende zwaarwegende bedrijfsbelangen dit voorkomen: problemen van financiŽle (de personeelsbegroting ...

6. Jurisprudentie zwaarwegend belang bij concurrentiebeding   4 april 2016
5 april 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Concurrentiebeding, Wet Werk en Zekerheid, Kantonrechter
... eis dat een dergelijk beding schriftelijk gemotiveerd moet zijn en 2. uit het beding blijkt welke zwaarwegende belangen het bedrijf heeft en waarom deze belangen volgens de werkgever een ...

7. Kledingvoorschrift   8 mei 2013
2 april 2019  |  Kleding, Voorschrift, Sieraden, Tatoeage, Piercing, Kledingvoorschrift, Boerka, Nikab
... legitiem doel, een zwaarwegend bedrijfsbelang, hebben bij het opleggen van kledingvoorschriften. Zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn bijvoorbeeld veiligheid, hygiŽne, huisstijl van de onderneming ...

8. Leaseauto (inleiding)   6 maart 2010
28 december 2018  |  Lease-auto, Leaseauto, Auto van de zaak, Kantonrechter, Arbeidsvoorwaarden
... is van een arbeidsvoorwaarde.
Het voorgaande betekent dat een werkgever zwaarwegende redenen moet hebben om een leaseauto in te trekken, tenzij een eenzijdig ...

9. Levensloopregeling   9 maart 2012
12 juni 2019  |  Levensloopregeling, Onbetaald verlof, AOW-partnertoeslag, Vitaliteitsregeling
... geen wettelijk recht op verlof*. De werkgever kon zijn medewerking weigeren als hij daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen kon aanvoeren. * Dit gold voor het prepensioenverlof, langdurig ...

10. Non-actiefstelling   10 maart 2010
27 juni 2018  |  Non-actiefstelling, Ontslag
... worden gesteld: de beslissing voor de non-activiteitstelling moet genomen zijn om zwaarwegende redenen; de werkgever moet de werknemer hierover schriftelijk informeren; de ...


Bekijk items: 1 tot 10 (23 totaal)