1. Ziekteverzuim   20 maart 2009
27 maart 2019  |  Ziekteverzuim, Arbeidsverzuim, Verzuimpreventie, Arboconvenant, Stappenplan, Deskundigenoordeel, Verzuimpercentage
Ziekteverzuim werd te lang om kennis te nemen van samenhangende onderwerpen. Dit is in positieve zin veranderd. Klik onderstaand op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen tot het onderwerp ...

2. Ziekteverzuim in 2013 weer lager   24 januari 2014
27 januari 2014  | ArboNed  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
Het gemiddelde ziekteverzuim in 2013 bedroeg 3.8%. Dat is lager dan in 2012 (4.1%), maar gelijk gebleven ten opzichte van het eerste half jaar van 2013.

3. Ziekteverzuim in de zorg sterk gestegen   22 februari 2018
23 februari 2018  | Metro  | Fred Barkhuis  | Ziekteverzuim, Zorg
Vorig jaar zat bijna zes procent van verpleegkundigen, therapeuten, artsen, psychologen en ander zorgpersoneel ziek thuis. De stijging komt bijna geheel door medewerkers die drie maanden tot een ...

4. Ziekteverzuim in jaren 2016, 2017, 2018 steeds hoger   27 maart 2019
29 maart 2019  | Diverse rapportages over metingen  | Fred Barkhuis  | Ziekteverzuim, TNO, Groei, 2016, 2017, 2018
In 2018 was het ziekteverzuim gemiddeld 4,2% van de gewerkte uren. In 2017 was het ziekteverzuim nog 3,8% en in 2016 'slechts' 3,5%. Volgens het TNO is er een verband.

5. Ziekteverzuim nog verder gedaald   12 juli 2013
25 juli 2013  | Arbonet  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
Het percentage verzuimmelding in 2011 was 4,5%, in 2012 4,1% en eerste zes maanden 2013 3,8%. Een ongekend laag percentage.

6. Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996   1 april 2015
2 april 2015  | CBS  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996.

7. Ziekteverzuim oudere werknemer zonder aandoening even hoog als van jongere   16 juli 2014
17 juli 2014  | CBS  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
Vanwege langdurige aandoeningen verzuimen oudere werknemers meer dan jongere. Bij werknemers zonder langdurige aandoening verschilt het ziekteverzuim weinig naar leeftijd.

8. Ziekteverzuim politie steeds hoger   4 maart 2016
7 maart 2016  | Redactie HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | Ziekteverzuim, Verzuimpercentage
Jaarlijks gaat het ziekteverzuim bij de politie omhoog. Van 5,7% (2013), naar 6,1% (2014), naar 7,0% (2015). Reden volgens velen: de reorganisatie van de Nationale Politie. Er komt onderzoek.

9. Ziekteverzuim verschilt aanzienlijk per bedrijfstak   28 september 2015
29 september 2015  | CBS  | Fred Barkhuis  | Ziekteverzuim, Arbeidsverzuim
In het tweede kwartaal van 2015 kwam het ziekteverzuimpercentage uit op 3,7 en was daarmee gelijk aan het percentage van een jaar eerder. Het ziekteverzuim was het hoogst in het onderwijs, de zorg ...

10. Ziekteverzuim vrouwen hoger dan mannen   12 september 2012
14 september 2012  | CPB  | Fred Barkhuis
Het ziekteverzuim van vrouwen lag in de jaren 2005-2010 gemiddeld 30% hoger lag dan dat van mannen. De oorzaak is niet geheel duidelijk. Dit en nog veel meer leest u in het lijvige rapport van het ...


Bekijk items: 1 tot 10 (188 totaal)