1. Zelfroosteren in de uitzendbranche   7 juli 2017
10 juli 2017  | Flex Nieuws  | Fred Barkhuis  | Uitzendkracht, Zelfroosteren, Flexkrachten
Timing uitzendteam lanceert YOP!, een planningssysteem waarmee flexkrachten zichzelf kunnen inroosteren. Het zou een tijdsbesparing opleveren van 30% vergeleken met de traditionele planner.

2. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
15 juli 2019  |  Werktijd, Arbeidstijd, Arbeidstijdenwet, ATW, Arbeidsvoorwaarden, Werkrooster, Dienstroosters, Onregelmatige diensten
... op deugdelijkheid in controleren. Alternatief van het inroosteren door het management is het zelfroosteren vaak naar Zweeds model. Volgens deskundigen bevordert zelfroosteren de motivatie en ...

3. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
18 april 2019  |  Deeltijd, CBS, Arbeidsduur
... van arbeidsuren: tijdelijk meer/minder werken, variatie in begin- of eindtijden, jaarroosters, zelfroosteren. (Bron: SER, 15 apr. 2011) Steeds meer werknemers willen meer werken Van de ruim ...

4. Inleiding   1 januari 2012
13 september 2019  |  Uitzendkracht, Uitzendbeding, Uitzendbureau
... ter wereld Uitzenduren 2017 Uitzendkracht wordt 10 procent duurder door fiscale ingreep Zelfroosteren in de uitzendbranche Snelle urenregistratie met geringe foutkans Uitzendbureaus en ...


4 items