1. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  Handboek Loonheffingen, Belastingdienst, 2016, Loon- en inkomstenbelasting
... Wijziging 2.2 14-06-2016 In deze paragraaf hebben we de 2e alinea geschrapt, omdat de site weethoehetzit.nl half juni uit de lucht gaat. Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen ...


1 item