1. Wet waardeoverdracht klein pensioen   30 december 2018
3 januari 2019  | Rijsoverheid en Centraal Beheer  | Fred Barkhuis  | Waardeaantasting, Pensioen, 2019, Klein pensioen
De Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt deels in werking per 1 maart 2018. Het merendeel van de maatregelen uit de wet gaat echter pas in per 1 januari 2019, zoals de automatische ...


1 item