1. Wet Uniformering Loonbegrip niet goed gecommuniceerd   5 september 2013
9 september 2013  | ANP  | Fred Barkhuis  | Loon- en inkomstenbelasting
... moeten worden over de effecten van een wet om de loonstrookjes te vereenvoudigen, de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Uit een evaluatie blijkt het allemaal mee te vallen, al gaan onder ...

2. Evaluatie Wet Uniformering Loonbegrip vóór 21 juni 2013   29 mei 2013
31 mei 2013  | Tweedekamer.nl  | Fred Barkhuis  | Loon- en inkomstenbelasting
Staatssecretaris Weekers heeft toegezegd om vóór 21 juni 2013 te komen met een evaluatie van de koopkrachteffecten van de WUL. Als de Kamer er dan snel over debatteert, kan in augustus worden ...

3. Wat weten HR-professionals over de Wet Uniformering Loonbegrip?   19 november 2012
20 november 2012  | P&O Actueel  | Fred Barkhuis
Volgens het ADP weet de helft van de HR-professionals niet waarover het gaat, hoewel deze wet al per 1 januari 2013 ingaat. Wij twijfelen aan het getal van 50%, misschien is niet geheel duidelijk ...

4. Evaluatie administratieve lastenverlichting Wet uniformering loonbegrip   15 juni 2016
16 juni 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Uniformering loonbegrip, Wiebes, Tweede Kamer
Staatssecretaris Wiebes maakt in zijn brief aan de Tweede Kamer bekend dat in september 2016 deze evaluatie openbaar wordt gemaakt, waarbij ook samenhang bestaat met andere ontwikkelingen binnen ...

5. Onderzoeksrapport Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip   20 juli 2017
21 juli 2017  | Taxlife  | Fred Barkhuis  | Loonbegrip, Evaluatie, 2017, Tweede Kamer
... Kamer aangeboden het onderzoeksrapport Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip. De conclusie is dat er sprake is van een vereenvoudiging met het ...

6. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
18 augustus 2018  |  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA, IVA, WGA, WIA-uitkering, Inkomen, Arbeid, Vrijwilligerswerk, Werk
... inkomen. Auto van de zaak geeft vanaf 2013 lagere uitkering Vanaf 1 januari 2013 geldt de wet Uniformering Loonbegrip. Door deze wet gaat de maandelijkse bijtelling van de leaseauto meetellen ...

7. Auto van de zaak geeft vanaf 2013 lagere uitkering   6 februari 2013
7 februari 2013  | UWV  | Fred Barkhuis
Vanaf 1 januari 2013 geldt de wet Uniformering Loonbegrip. Door deze wet gaat de maandelijkse bijtelling van de lease-auto meetellen bij de inkomsten die UWV van de uitkering aftrekt. De lagere ...

8. Bijtelling auto   7 maart 2010
28 december 2018  |  Lease-auto, Leaseauto, Bijtelling, Privégebruik, Cataloguswaarde, Brandstofkosten, Buitenland, 60-maandentermijn
... was over dit voordeel tot 1-1-2013 geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Nu de Wet uniformering loonbegrip in 2013 van kracht is geworden, wordt de auto van de zaak onderdeel van ...

9. Eerder met pensioen   20 maart 2009
21 februari 2019  |  Pensioen, VUT, Prepensioen, Vervroegd pensioen, Deeltijdpensioen, Vroegpensioen, Levensloopregeling
... heffingskorting is ter compensatie van de nadelige financiële effecten voor deze groep van de Wet uniformering loonbegrip. Voor het toepassen van de tijdelijke heffingskorting gelden de volgende ...

10. Fiscale Vereenvoudigingswet en andere wijzigingen   20 april 2010


Bekijk items: 1 tot 10 (27 totaal)