1. Uitzondering kosten internationale school   21 september 2018
24 september 2018  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Uitzondering, Internationale school
Voor werknemers voor wie de werkgever het schoolgeld van een internationale school onbelast vergoedt of verstrekt, kunnen dit recht gedurende de oorspronkelijke looptijd (8 jaar) van de ...

2. Uitzondering op bonusplafond regelmatig gehanteerd   6 september 2016
8 september 2016  | VVP  | Fred Barkhuis  | Bonus, Banken
Banken en verzekeraars maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid bepaalde medewerkers een hogere bonus toe te kennen dan het plafond van maximaal 20 procent van het vaste salaris.

3. Uitzondering Wwz voor agrarische sector   29 maart 2016
31 maart 2016  | AV Accountancy  | Fred Barkhuis  | Wet Werk en Zekerheid, WWZ, Ketenbepaling
Het akkoord, gericht op seizoenarbeid en toegespitst op duurzame arbeidsrelaties voor teelt-, oogst- en productiewerk in de agrarische sector, houdt in dat de aangeduide functies onder voorwaarden ...

4. Uitzonderingen op ketenregeling   5 juli 2015
9 juli 2015  | Overheid.nl  | Fred Barkhuis  | WWZ
Voor diverse categorieën werknemers geldt een uitzondering op de ketenregeling. Het gaat onder meer om voetbalspelers, dansers, acteurs en presentatoren.

5. Uitzonderingspositie MKB in de nieuwe AVG?   14 mei 2018
15 mei 2018  | Nederland ICT  | Fred Barkhuis  | MKB, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), AVG, Uitzonderingspositie
De Avg bevat een uitzondering op de registerplicht voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. De meningen over de precieze interpretatie van de wettekst lopen echter uiteen. Een recente ...

6. Geen uitzondering voor MKB in AVG   12 juli 2018
13 juli 2018  | Accountancy Van Morgen  | Fred Barkhuis  | MKB, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Mona Keijzer, Kamervragen
Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken voelt er niets voor om het MKB tegemoet te komen met meer duidelijkheid over de normen onder de AVG, zoals de registerplicht en de vraag welke ...

7. Akkoord over uitzondering Wwz voor agrarische sector   15 juni 2016
17 juni 2016  | Nu.nl  | Fred Barkhuis  | WWZ, Asscher, CAO
Minister Asscher is akkoord gegaan met het doorvoeren van uitzonderingsmogelijkheden voor de agrarische sector op de Wet werk en zekerheid (Wwz). In de nog af te sluiten CAO's zullen de afspraken ...

8. Tuinbouw wil uitzondering op WWZ   6 mei 2015
8 mei 2015  | PW De Gids  | Fred Barkhuis  | Wetten flexibiliteit en zekerheid
LTO Nederland wil dat minister Asscher een uitzondering maakt in de Wet werk en Zekerheid voor oogst- en seizoenswerk. Eerder maakte de minister ook al een uitzondering voor profvoetballers (maar ...

9. Opzegtermijn en uitzondering bij CAO   19 februari 2016
23 februari 2016  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | Vaststellingsovereenkomst, Opzegtermijn, Jurisprudentie, CAO, UWV
Werkneemster en werkgever hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten, de arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. De opzegtermijn is volgens de CAO 2 maanden, volgens het ...

10. Opzegtermijn en uitzondering bij CAO   19 februari 2016
4 december 2016  |  Opzegtermijn, CAO, UWV, Vaststellingsovereenkomst, WW-uitkering
Werkneemster en werkgever hebben op 30 april een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin zij overeen zijn gekomen dat de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 juli 2015 met wederzijds goedvinden ...


Bekijk items: 1 tot 10 (325 totaal)