1. Alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding   10 maart 2017
14 maart 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Vrijwilligersvergoeding, Gelijke beloning, 2017, Uitkeringsgerechtigde
De aanpassing van de regel zorgt ervoor dat de zogenaamde vrijlating onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering ontvangt. Nu gelden ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
2 september 2019  |  Werkloosheid, WTV, WVP, IOAW, Arbeidsinactiviteit
... De regeling Premiekorting oudere werknemers (vanaf 2013) richt zich op in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde die 50 jaar of ouder is. Zie Premiekorting oudere werknemers. ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
12 september 2019  |  UWV, Dienstverlening, Regelingen, Activiteiten
... (SZW) hebben afgesproken. We zijn binnen ons budget gebleven en betaalden aan 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden een uitkering uit, het grootste deel daarvan binnen de gestelde termijnen. ...

4. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
7 augustus 2018  |  Algemene nabestaandenwet, Anw, Anw-uitkeringen, Anw-hiaat
... namelijk 70% van het minimumloon plus een derde van het meerdere. Bovendien geldt voor deze uitkeringsgerechtigden dat men altijd ten minste recht houdt op een bodemuitkering Anw ter hoogte ...

5. Antwoord op vragen Besluit bijstandsverlening (Bbz) zelfstandigen   29 september 2016
3 oktober 2016  | Taxlive  | Fred Barkhuis  | ZZP, Bijstand, Lening, Belasting, Wiebes
... wordt voor de eindheffingsvariant omdat het papieren inkomen dan niet meer als inkomen van de uitkeringsgerechtigde wordt beschouwd. Red.: Begrijpt u ...

6. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
18 augustus 2018  |  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA, IVA, WGA, WIA-uitkering, Inkomen, Arbeid, Vrijwilligerswerk, Werk
... het totale percentage "arbeidsinactieven". Dat geeft een duidelijker beeld van het percentage van "uitkeringsgerechtigden" die om wat voor reden dan ook niet aan het arbeidsproces deelnemen. ...

7. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
6 september 2019  |  Arbeidsongeschiktheid, Loondoorbetaling, WAO, WIA
... subsidie aanpassing werkplek. Proefplaatsing standaard twee maanden Als een werkgever voor een uitkeringsgerechtigde een proefplaatsing met behoud van uitkering(en) aanvraagt, is de ...

8. Armoede   12 februari 2012
6 september 2019  |  Armoede, Sociale zekerheid, Voedselbank, Schuldpreventie
... Zij voorzien wekelijks meer dan 90.000 mensen van voedsel. Dit zijn niet langer en alleen uitkeringsgerechtigden, maar ook werkende armen (waaronder ZZP’ers en tweeverdieners) en mensen ...

9. Asscher repareert dagloonbesluit voor 15.000 WW’ers   27 oktober 2016
1 november 2016  | ANP e.a.  | Fred Barkhuis  | Dagloon, Asscher, 2018, Reparatie
Zo’n 15.000 uitkeringsgerechtigden waren in 2015 de dupe van het vernieuwde dagloonbesluit van minister Asscher. In het ergste geval liep deze groep tientallen procenten WW-uitkering mis. Die ...

10. Asscher verdoezelt mislukte plannen jeugdwerkloosheid   1 december 2015
3 december 2015  | Nu.nl  | Fred Barkhuis  | Jeugdwerkloosheid, Asscher, Startkwalificatie
... tegen te gaan weggestopt in de begroting voor 2016. Er was 300 miljoen beschikbaar, waarmee 28.000 uitkeringsgerechtigde jongeren geholpen zouden kunnen worden. In 2014 werden er echter slechts ...


Bekijk items: 1 tot 10 (76 totaal)