31. Hoe gaan ZZP-ers om met uurtarieven en uitbetaling?   18 augustus 2016
19 augustus 2016  | ZZP Barometer  | Fred Barkhuis  | Uitbetalen, Uurtarief, ZZP
Een kwart van de ZZP-ers wordt binnen 14 dagen uitbetaald. Bijna 3 op de 4 ZZP-ers wordt binnen 30 dagen uitbetaald. Hoewel dit een redelijk gangbaar termijn lijkt, geeft 1 van de 5 ZZP-ers aan dat ...

32. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
18 juli 2019  |  Pensioen, Dekkingsgraad, Rente, Rendement, Marktrente, Marktwaarde, De Nederlandse Bank
... meer dan genoeg financiŽle middelen om voor langere periode de pensioenen geÔndexeerd te kunnen uitbetalen. In dezelfde periode had de overheid, in de rol van werkgever, tekorten. En zo kon het ...

33. Inleiding cafetariasysteem   13 maart 2011
9 augustus 2017
... invoeren, waarbij de medewerker zelf aangeeft wanneer deze een bepaalde looncomponent laat uitbetalen of reserveren. Bijvoorbeeld de vakantietoeslag maandelijks gelijk met het salaris ...

34. Inspectie SZW (WML)   15 juni 2015
14 november 2017  |  Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Inspectie SZW
... moet minimumloon op tijd betalen Bevoegdheden Inspectie SZW Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon, kunnen daarvoor een boete van de Inspectie SZW ...

35. Invoering in Nederland   13 maart 2011
13 mei 2015
... die minder uren per week werken geldt een maximum naar verhouding; ē vakantie-uren te laten uitbetalen. Na het inleveren van vakantiedagen moet de ambtenaar minimaal 144 uur vakantie ...

36. Is een ontslagvergoeding (schadeloosstelling) belastbaar loon?   2 oktober 2015
9 oktober 2015  |  Ontslagvergoeding, Loonbelasting, Transitievergoeding
... de Rechtbank tot het betalen van een ontslagvergoeding. En mag de verzekeraar mij dan maar 50% uitbetalen? Antwoord De verzekeraar mag niet helft van de vergoeding uitbetalen, met als argument ...

37. Jaarurensysteem   9 december 2014
10 maart 2017  |  Jaarurensysteem, Arbeidsduur
Inhoud Aantal uren werken per jaar Netto arbeidsduur Uitroosteren of uitbetalen Ziekte en vakantie Aantal uren werken per jaar Het Jaarurensysteem gaat er van uit dat een werknemer een vooraf ...

38. Kindsubsidies   9 oktober 2011
14 juli 2019  |  Kinderopvang, Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag
... geld Vanaf 1 december 2013 mogen ouders niet meer zomaar hun kinderopvangtoeslag laten uitbetalen aan de instelling waar hun kind verblijft. Deze methode is fraudegevoelig en vaak is ...

39. Klachten en kritiek   20 februari 2018
19 juli 2019  |  Belastingdienst, Klachten, Kritiek
... de douane. Lichtpuntjes zijn er ook: de FIOD en de systemen die nodig zijn voor het toekennen en uitbetalen van toeslagen. (Bron: De Telegraaf e.a., 6 jun. 2018) Kritiek op telefoon ...

40. Kom ik voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking?   6 september 2016
6 september 2016  |  Verhuiskosten, Belastingvrij, Onbelaste vergoeding, Cafetariasysteem, Verruilen
... Zie ook Dus voldoe je aan de voorwaarden. De werkgever mag dus onbelast een bedrag van Ä 7750,00 uitbetalen en daarbij ook nog de kosten van de verhuizing (verhuiswagen). Het uitbetalen zal dan ...


Bekijk items: 31 tot 40 (91 totaal)