1. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
13 september 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

2. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
1 september 2019  |  Asielzoeker, Arbeidsmarkt, CBS, 2015, 2016, Vluchtelingen, Subsidies, No-riskpolis, Tegemoetkoming
... voor meer of minder dan drie maanden in dienst wilt nemen, is een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Aanvraag van de TWV is mogelijk via het werkgeversportaal van UWV. De werkgever hoort ...

3. Asielzoekers langer dan 3 maanden in dienst nemen   24 oktober 2015
26 oktober 2015  | Asielzoeker, Arbeidsmigratie, Arbeidsmarkt, Tewerkstelling  | Fred Barkhuis  | Asielzoeker, Arbeidsmigratie, Tewerkstelling
... voor verblijf en arbeid (GVVA). Voor een asielzoeker is evenwel dat een tewerkstellingsvergunning (TWV) ...

4. Auto van de zaak   23 juni 2015
13 juli 2019  |  Auto van de zaak, CO2-uitstoot, Lease-auto, Leaseauto, Youngtimer, Meerdere auto's per jaar, Bijtelling
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

5. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
6 november 2018  |  Pensioen, Gepensioneerd, Leeftijd
Inhoud Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen Aantal gepensioneerden blijft stijgen Minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar Vrouw krijgt structureel minder pensioen Pensioenleeftijd voor ...

6. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
13 april 2019  |  Hulp in huis, Huishoudelijke hulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Huishoudelijke Hulp Toelage, Loon- en inkomstenbelasting
Inhoud Dienstverlening maximaal drie dagen per week Minimum loon Dienstverlening meer dan drie dagen per week Checklist Alfahulp Wet maatschappelijke ondersteuning Au-pair ILO-verdrag Verbetering ...

7. Kennismigranten   25 april 2009
1 maart 2018  |  Kennismigrant, Verblijfsvergunning, Werken elders, Erkend referent
... is de Kennismigrantenregeling ingevoerd. Bedrijven hoeven dan geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen. Voor een verblijf van minder dan drie maanden moeten werkgevers van ...

8. Later met pensioen   30 september 2010
7 augustus 2019  |  Pensioen, Uitstel, Doorwerkvereiste, Levensverwachting
Inhoud Ondernemingspensioen Doorwerkvereiste Voorwaarden Algemene ouderdomswet (AOW) Cijfers 2000 t/m 2018 Tijdelijk geen doorwerkvereiste bij prepensioen Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd ...

9. Mediation   17 december 2013
9 november 2018  |  Mediation, Mediator, Kantonrechter, Bedrijfsarts
... mag optreden. De wetsvoorstellen zouden daar een einde aan maken. Initiatiefnemer van de wetwvoorstellen mediation was Ard van der Steur, inmiddels minister van Veiligheid en Justitie. Als ...

10. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
4 april 2019  |  Arbeidsmigranten, Tewerkstelling, Vreemdeling
... dat zij in Nederland mogen werken; de werkgever moet voor hen een tewerkstellingsvergunning (TWV) hebben. Cijfers over Roemenen en Bulgaren die illegaal in Nederland werken, zijn niet ...


Bekijk items: 1 tot 10 (16 totaal)