1. Ergonomie   3 oktober 2009
19 augustus 2018  |  Arbeidsomstandigheden, Ergonomie, NEN-normen
Inhoud Begrip Ergonomische normen Standpunt Hoge Raad inzake NEN-normen Auteursrecht Nieuwe Normen-app Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening Informatie Nieuwe NEN-norm ...

2. Vergoeden plaatsen laadpaal onbelast   5 februari 2015
9 februari 2015  | Staatscourant / De Zaak  | Fred Barkhuis  | Lease-auto
... auto, onbelast mag plaatsvinden. Ook de benodigde elektriciteit kan onbelast worden ...

3. Vergoeding aan de werkgever   13 maart 2010
23 augustus 2018  |  Vergoeding, Werkgever
In sommige gevallen kan de werkgever aanspraak op een vergoeding (van de werknemer) maken, bijvoorbeeld als: de werknemer verzoekt om ontbinding wegens veranderingen in de omstandigheden van een ...

4. Vergoeding dubbele huisvestigingskosten staat niet in werkkostenregeling   25 mei 2012
11 juni 2012  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis
De vergoeding voor dubbele huisvestingskosten is bij de werkkostenregeling niet opgenomen. Wel geldt een gerichte vrijstelling voor kosten van 'tijdelijk verblijf'. Hierbij wordt geen termijn vermeld.

5. Vergoeding in geld   20 maart 2009
13 maart 2018  |  Vergoeding in geld, Werkkostenregeling, Belastbaar inkomen, Forfait, WKR, Beloningscomponenten
Inhoud Weinig belastingvrije vergoedingen Werkkostenregeling Overzicht Naslag Weinig belastingvrije vergoedingen De belastingwetgeving, die in 2001 grondig is vernieuwd, onderscheidt belaste en ...

6. Vergoeding kinderopvangtoeslag stijgt in 2019   14 juli 2019
15 juli 2019  | CBS  | Fred Barkhuis  | Kinderopvangtoeslag, 2019, Stijging
Het deel van de kinderopvang dat wordt betaald met toeslagen stijgt in 2019 tot het hoogste niveau na 2010. Vorig jaar ging het om 70 procent van de declarabele kinderopvangkosten, in de eerste ...

7. Vergoeding outplacement onder werkkostenregeling   13 februari 2016
16 februari 2016  | BDO  | Fred Barkhuis  | Outplacement, Werkkostenregeling, Vrije ruimte
De vergoeding voor outplacement moet, om ze onbelast te mogen uitkeren, worden aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Vaak maken deze vergoeding echter deel uit van de ...

8. Vergoeding rechtsbijstand onder Werkkostenregeling   5 mei 2016
6 mei 2016  | BDO  | Fred Barkhuis  | Rechtsbijstand, Vrije ruimte, WKR
Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn vergoedingen voor kosten van rechtsbijstand die een werknemer maakt bij een ontslagprocedure niet meer afzonderlijk vrijgesteld. De Belastingdienst heeft ...

9. Vergoeding stallen auto van de zaak belast als loon?   26 maart 2012
27 maart 2012  | Accountancy Nieuws  | Fred Barkhuis
Leaseauto rijders houden hardnekkig vol: de vergoeding voor het parkeren van de auto thuis is toch zeker onbelast c.q. behoort tot de vrije vergoedingen van de werkkostenregeling? Nee dus, aldus ...

10. Vergoeding voor loonbelasting, premie volksverzekeringen e.d.   21 februari 2011
23 april 2017  |  Vergoeding, Loonbelasting, Volksverzekeringen, Werkkostenregeling, Belastbaar, Beloningscomponenten
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Oude regeling Belastbaar Vergoedingen die de werkgever verstrekt in verband met de loonbelasting en premie volksverzekeringen die op het loon worden ...


Bekijk items: 1 tot 10 (1 023 totaal)