1. Pensioenregister uitbreiden met derde pijler   5 maart 2015
9 maart 2015  | BDO  | Fred Barkhuis  | Pensioen
... wel wat voor dat ook de derde pijler producten (denk aan lijfrenten) worden opgenomen in het ...

2. Nationaal Pensioenregister   11 maart 2010
18 oktober 2019  |  Pensioen, Nationaal Pensioenregister, Pensioenchecklists, Pensioen 1-2-3
... voor werkgevers online AOW en collectieve pensioenregelingen vanaf 1 januari 2011 In het Nationaal Pensioenregister, dat op 1 januari 2011 van start is gegaan, zijn de gegevens betreffende de ...

3. Uitbreiding pensioenregister   6 december 2011
7 december 2011  | Flexis Groep  | Fred Barkhuis
Het Pensioenregister gaat vanaf december 2012 de hoogte van het latente nabestaandenpensioen aangeven op het moment van pensionering van een pensioengerechtigde met een jongere partner. Ook het ...

4. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
31 oktober 2019  |  Pensioenfonds, Beheerskosten, Vermogensbeheerskosten, Beleggingskosten, Transactiekosten, EBBC, Pensioenadviseur, Rendement
... houdt. De onafhankelijke data-organisatie maakt daarbij onder meer gebruik van informatie uit het Pensioenregister, het UWV en de Gemeentelijke Basisadministratie. Redactie HR-kiosk: de kosten ...

5. Heb ik nog recht op pensioen?   30 januari 2018
5 januari 2018  |  pensioen, Nationaal Pensioenregister
Vraag Ik heb in het verleden plm. 1959/1960 bij het Friesch Dagblad gewerkt en van plm. 1964 t/m 1970 bij de Friese CBTB/NLTO/LTO Nederland gewerkt. Heb ik van deze bedrijven nog recht op ...

6. Niet brengen maar halen, niet gehaald, dan niet gemaald   15 november 2016
17 november 2016  | Pensioenfonds, Pensioen, Polis, Verzekeringspolis
... een register raadplegen met (oude) pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen. Stichting Pensioenregister Of neem contact op met de Stichting Pensioenregister, telefoonnummer 020-751 ...

7. Pensioen (afkopen)   21 oktober 2009
17 april 2019  |  Pensioen, Afkoop, AOW, Anw
... waardeoverdracht van zijn kleine pensioen, regelt de nieuwe wet de informatie-uitwisseling via het pensioenregister. De overdragende uitvoerder moet binnen één jaar na uitdiensttreding in het ...

8. Pensioen (varia)   21 mei 2016
3 december 2019  |  Pensioen, SER, 1-loketgedachte, Pensioengerechtigde leeftijd
Inhoud Sociaal economische raad (SER) Nederlands pensioenstelsel gebaat bij fundamentele veranderingen 'Extra kosten bij vrije keuze pensioenfonds' DNB en AFM horen niet thuis in pensioendebat ...

9. Pensioenchecklist voor werkgevers gepubliceerd   20 oktober 2015
22 oktober 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Nationaal Pensioenregister, Pensioenchecklists, Pensioen 1-2-3
De eerste pensioenchecklist is gepubliceerd. Het gaat om een werkgeverschecklist die past bij Pensioen 1-2-3, de nieuwe opbouw van pensioeninformatie die per 1 juli 2016 de huidige startbrief ...

10. Pensioenchecklists in september 2015 beschikbaar   14 mei 2015
19 mei 2015  | Rendement  | Fred Barkhuis  | Pensioen
Deze informatie, ook wel Pensioen 1-2-3 genoemd, zal naar verwachting per 1 januari 2016 de huidige startbrief vervangen. Het informatiepakket bestaat uit een gelaagde structuur.


Bekijk items: 1 tot 10 (18 totaal)