1. Participatiewet   12 februari 2017
12 februari 2017  |  Participatiewet
Gezien de hoeveelheid werk zal het nog enkele dagen duren dat de standpunten van politieke partijen door de Redactie HR-kiosk zijn ingevuld. Kleine uitstel, geen afstel. Ga terug naar Standpunten.

2. Participatiewet   11 januari 2013
12 januari 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis
In een nieuwe paragraaf wordt het wetsvoorstel participatiewet beschreven die het wetsvoorstel Werken naar Vermogen gaat vervangen. Inmiddels is per brief de Tweede Kamer formeel ...

3. Participatiewet   11 januari 2013
3 november 2017  |  Participatiewet
Het aantal artikelen over de Participatiewet groeide met de dag, reden om deze wet op te delen in subrubrieken. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

4. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
22 november 2019  |  Participatiewet, Quotumregeling, Kennisdocument
Inhoud Punten Participatiewet Participatiewet opent deuren naar arbeidsmarkt voor mensen met beperking Vaststelling doelgroep Tegenprestatie Onvoldoende Wajongers voor de participatiewet ...

5. Participatiewet aangenomen door Eerste Kamer   16 juli 2014
16 juli 2014  | Divers  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
Op 1 juli 2014 is de Participatiewet door de Eerste Kamer aangenomen. Op dezelfde dag heeft staatssecretaris Klijnsma het wetsontwerp Quotumwet naar de Tweede Kamer gestuurd.

6. Participatiewet door ministerraad goedgekeurd   25 maart 2013
26 maart 2013  | SC Online  | Fred Barkhuis
... woordvoerder. Klijnsma benadrukt dat er veel minder bezuinigd wordt dan onder de voorloper van de Participatiewet, de Wet werken naar vermogen. Ook stelt ze dat er ondanks de nieuwe stap nog ...

7. Participatiewet heeft grote gevolgen voor wajongers   12 augustus 2014
14 augustus 2014  | UWV  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
Nieuwe maar ook wajongers van voor 2015 zullen - uitzonderingen daargelaten - opnieuw gekeurd worden om te bezien of zij in organisaties (eventueel gedeeltelijk) arbeid kunnen verrichten.

8. Participatiewet is strijdig met VN-verdrag   25 juni 2014
30 juni 2014  | Leefwijzer  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
De Participatiewet en het bijbehorende quotum zijn mogelijk in strijd met het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties. Volgens het College voor de Rechten van de Mens vallen sommige ...

9. Participatiewet levert niet op wat men ervan verwacht   28 februari 2019
1 maart 2019  | Movisie  | Fred Barkhuis  | Participatiebaan, Arbeidsmarkt, Werkzoekenden
Er is een nieuwe aanpak nodig die kwetsbare werkzoekenden perspectief moet geven. Maar hoe? En wie neemt daarbij het voortouw? Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University pleit ...

10. Participatiewet opent deuren voor mensen met beperking   13 december 2013
17 december 2013  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
Gemeenten, werkgevers, werknemers en het Rijk hebben vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Participatiewet afspraken gemaakt over de invulling van 125.000 banen voor mensen met een ...


Bekijk items: 1 tot 10 (181 totaal)