1. Allochtonen   4 januari 2014
25 april 2017  |  Allochtonen, Migrant, CBS, Arbeidsmarkt
... overheid rekent men deze personen wel tot de etnische minderheden. Binnen deze deelcategorie 'niet-westers' zijn zij (tot nu toe) een kleine groep, aldus het CBS. Het CBS maakt verder ...

2. Historie   27 februari 2013
22 maart 2017  |  Buitenlandse werknemers, Gastarbeider, Allochtoon, Offshoring
... naar het 'vreemdeling' zijn. Het begrip 'allochtoon' wordt onderverdeeld in westerse allochtoon en niet-westerse allochtoon. Onder westerse allochtonen wordt volgens het CBS verstaan: personen ...

3. Jongeren (bijstand)   9 maart 2010
6 september 2019  |  Bijstand, Jongeren, WIJ, Wwb
... en Rozendaal. Meer dan de helft van de minderjarige kinderen in een bijstandsgezin was eind 2015 niet-westers allochtoon, terwijl een derde autochtoon was. Onder niet-westerse bijstandskinderen ...

4. Racisme   2 maart 2015
28 augustus 2019  |  Racisme, Discriminatie, Allochtoon, Autochtoon
... binnen verschillende sectoren gestuurd. Daarbij is één cv van een fictieve student met een niet-westerse naam en het tweede cv van een fictieve student met een westerse naam. Bedrijven die ...


4 items