1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
3 september 2019  |  Privacy, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), AVG, Privacyprotocol, Privacy protocol, Verwerkersovereenkomst, Sollicitant, Bewaartermijn, Gegevensoverdraagbaarheid, Dataportabiliteit, Dwangsom, Personeelsdossier, Museumkaart, Boete, Gegevensbescherming
... informatie (dus ook bijvoorbeeld beeld en geluid) over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Betrokkene: de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Voor wie ...

2. Alleen verhuiskostenaftrek voor zelfstandigen   12 oktober 2017
12 oktober 2017  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Verhuiskosten, Belastingdienst, Hoge Raad, Inkomstenbelasting
Natuurlijke personen kunnen alleen de kosten van hun verhuizing aftrekken als zij winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden genieten en daarnaast aan enkele voorwaarden voldoen. ...

3. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
7 januari 2019  |  Bevolkingsgroei, Immigratie, Emigratie
... met andere EU-landen is een groot deel van de groei van de Nederlandse bevolking het gevolg van natuurlijke aanwas. Dit saldo van geboorte en sterfte was goed voor 72 procent van de ...

4. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
6 september 2019  |  Burgerservicenummer, Sofinummer, BSN
... een oplossing. Gedacht wordt aan een conversieservice waarbij alle bestaande en nieuwe ondernemers/natuurlijke personen op of vanaf een bepaalde datum een nieuw btw-identificatienummer krijgen ...

5. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
20 juni 2019  |  DBA, 2016, Arbeidsrelatie
... uitoefening van een beroep en deze werkzaamheden zullen worden verricht door of namens een natuurlijke of rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. (Bron: ...

6. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
2 september 2019  |  Arbeidsmarkt, Flexibele
... 2015. Dit blijkt uit de nieuwe webpublicatie Groene groei, waarin de thema's economische kansen en natuurlijke hulpbronnen gepubliceerd zijn. Onder de milieusector vallen bedrijven en instanties ...

7. Familiebedrijf   7 oktober 2016
2 september 2019  |  Familiebedrijf, Werkgelegenheid
... kabinet heeft op 31 januari een conceptbesluit gepubliceerd, waaruit blijkt welke categorieën van natuurlijke personen in elk geval moeten worden aangemerkt als UBO (ultimate beneficial owner) in ...

8. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
9 oktober 2019  |  Arbeidsovereenkomst, Arbeidsrelatie, Flexibele arbeidsovereenkomst, Flexcontract
... Om deze sectoren tegemoet te komen, is er een uitzondering voor seizoensgebonden werk op grond van natuurlijke of klimatologische omstandigheden aangenomen. De voorgestelde verlenging van de ...

9. Hervormingen   30 juni 2016
13 juli 2019  |  Hervorming, Regeerakkoord
... maar ook voor het gebruik van natuurlijk kapitaal (ecosysteemdiensten zoals bestuiving) en natuurlijke hulpbronnen (zoals mineralen en drinkwater). Of voor de mate waarin de onderneming ...

10. HR-kiosk.nl Event   23 april 2013


Bekijk items: 1 tot 10 (25 totaal)