1. Naleving Arbowet buitendiensten overheden slecht   4 juli 2013
18 juli 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Arbeidsrecht
Bij een gerichte controle van de Inspectie SZW bij de buitendiensten van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat blijkt dat 90% van de bezochte instanties de ...

2. Controle naleving Wet Normering Topinkomens   18 december 2016
12 januari 2018  | AV Accountancy  | Fred Barkhuis  | Bovenmatig, Belonen, 2014
Tot op heden zijn er 23 onderzoeken over het boekjaar 2014 afgerond. In de meeste gevallen is de WNT (Wet Normering Topinkomens) niet overtreden, bijvoorbeeld omdat er sprake was van overgangsrecht.

3. Stijgende nalevingscijfers supermarkten voor verkoop alcohol   24 maart 2019
26 maart 2019  | Onderzoeksbureau Objectief  | Fred Barkhuis  | Verkoop, Alcohol, Jongeren, Supermarkten, 2019
Het juist naleven van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol staat in 2019 bij alle ketensupermarkten hoog op de agenda. Voor de verkoop van alcohol is de naleving gestegen van 63,3% naar 71,8%.

4. Toetsen op naleving gelijkheidsbeleid   25 mei 2018
28 mei 2018  | Brisk  | Fred Barkhuis  | Discriminatie, Gelijkheidsbeleid, Mystery calls, NBBU
Geen uitzendondernemingen meer die meegaan in discriminerende verzoeken. Dat is het doel van het vernieuwde gelijkheidsbeleid van de NBBU. "We toetsen of leden ingaan op discriminerende verzoeken ...

5. Uitblijven naleving uitspraak zwangere ZZP-ers wringt met toegang tot het recht   30 november 2016
1 december 2016  | ScherpinArbeidsrecht  | Fred Barkhuis  | Vrouwen, Zwangerschapsuitkering, ZZP, Asscher, Europa, UWV
Het CEDAW-Comité wenst dat de vergoeding over de periode van augustus 2004 en juni 2008 wordt uitgekeerd, daarbij gesteund door een rechterlijke uitspraak. UWV (minister Asscher) gaat in beroep.

6. In 2019 nog steeds onvoldoende naleving Arbo   18 juli 2019
22 juli 2019  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Inspectie SZW, Van Ark, 2018, Tweede Kamer
Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ...

7. Inspectie SZW krijgt nieuw werkterrein: naleving CAO   1 oktober 2015
6 oktober 2015  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Inspectie SZW, Jaarplan
De Inspectie SZW krijgt vanaf 2016 er een nieuwe taak bij: toezicht houden op de naleving van de CAO’s, dit uit haar Jaarplan 2015. Zowel werknemers als werkgevers kunnen tevens een onderzoek ...

8. ABU legt bom onder het sociale zekerheidsstelsel   4 juli 2017
25 juli 2017  | Telegraaf  | Andries Bongers  | Verzekeringsplicht, VAR, DBA, Uitzendbureau, UWV, Opdrachtnemer, Opdrachtgever
... Stel nu dat Koops zijn zin krijgt, dan is er dus geen verzekeringsplicht meer De dreiging van de naleving van de wet DBA brengt veel werkgevers er toe om geen ZZP-ers meer op een verouderde VAR ...

9. Alcohol   11 juli 2010
29 mei 2019  |  Arbeidsomstandigheden, Alcohol, Arbowet, Kantonrechter, Autoriteit Personeelsgegevens, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Drugs, Autoriteit Persoonsgegevens
... meten via haar en nagels Testen op drugs en alcohol alleen toegestaan bij wet Stijgende nalevingscijfers supermarkten voor verkoop alcohol Meer bier minder alcohol Alcoholtest bij ...

10. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
30 juli 2019  |  CAO, Algemeen verbindend verklaren, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, AVV, 2020
... moeten samen AVV-verlenging aanvragen De WAS wil oneerlijke concurrentie indammen en de CAO-naleving en handhaving verbeteren. Daarom is in de WAS opgenomen dat vanaf 1 juli 2015 ook de AVV ...


Bekijk items: 1 tot 10 (75 totaal)