1. Pensioenpremie leeftijdsafhankelijk   30 november 2015
1 december 2015  | HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Pensioenpremie, Pensioenfonds
Pensioenfonds PNO Media stopt met een premie die voor jong en ouder gelijk is, het zogeheten solidariteitsprincipe of doorsneepremie. Dit systeem is te rechtvaardigen als jongeren het ...

2. AOW-gerechtigde leeftijd opleidingsafhankelijk   27 september 2017
28 september 2017  | KPMG  | Fred Barkhuis  | Algemene Ouderdomswet, AOW, Ingangsdatum, Leeftijdsafhankelijk
Bij de vaststelling van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt onterecht geen rekening gehouden met de verschillen tussen hoger en lager opgeleiden in Nederland. Lager opgeleiden beginnen in het ...

3. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
15 juli 2019  |  Werktijd, Arbeidstijd, Arbeidstijdenwet, ATW, Arbeidsvoorwaarden, Werkrooster, Dienstroosters, Onregelmatige diensten
... is wel op eigen kosten, je moet het vullen met eigen dagen. Akzo Nobel heeft voorgesteld om de leeftijdsafhankelijke dagen grotendeels te laten vervallen. Wat overblijft, is een ...

4. Een beschikbaar premiepensioen kan tegenvallen. Wat te doen?   22 augustus 2018
23 augustus 2018  | HR-kiosk  | Dirk Jan Plate  | Uitkeringsvereenkomst, Premieovreenkomst, Beschikbare premiestelsel, Marktrente, Pensioen
... een beschikbare premieovereenkomst stijgt naarmate de leeftijd toeneemt. Er wordt een zogenoemde leeftijdsafhankelijke premiestaffel toegepast. De premieovereenkomst wordt veel gebruikt door ...

5. Nederlands pensioenstelsel gebaat bij fundamentele veranderingen   21 juni 2016
23 juni 2016  | DNB  | Fred Barkhuis  | Pensioen
Een persoonlijk pensioenvermogen en een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid zijn noodzakelijke bouwstenen om te komen tot een duurzaam stelsel. Dit voorkomt discussie tussen generaties over wie ...

6. Niet teveel nieuwe elementen in nieuw pensioencontract   5 december 2016
7 december 2016  | DNB  | Fred Barkhuis  | DNB, Pensioenwet, 2017
... voor de aflossing van de hypotheek.†Wat wel: een persoonlijk pensioenvermogen en een individueel leeftijdsafhankelijk ...

7. Oudere werknemers   4 januari 2014
10 september 2019  |  Ouderen, Vergrijzing, Toeslag
... weer aan het werk te krijgen, zijn hervormingen nodig op de arbeidsmarkt. De relatief hoge lonen, leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen en pensioenkosten maken 50-plussers duurder. Ook hebben ...

8. Ouderen te duur voor werkgevers   13 juni 2015
16 juni 2015  | RTL Nieuws & CPB  | Fred Barkhuis  | Categorieen werknemers
... te gaan, moet worden gesneden in de vele leeftijdsvoordelen voor ouderen. De relatief hoge lonen, leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen en pensioenkosten maken 50-plussers duurder. Ook hebben ...

9. Pensioen (varia)   21 mei 2016
21 augustus 2019  |  Pensioen, SER, 1-loketgedachte, Pensioengerechtigde leeftijd
... pensioenstelsel gebaat bij fundamentele veranderingen Een persoonlijk pensioenvermogen en een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid zijn noodzakelijke bouwstenen om te komen tot een duurzaam ...

10. Pensioenakkoord   25 december 2012
13 september 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Pensioenakkoord, AOW-leeftijd, Rekenrente, Marktwaarde, Opname, Vermogen
... verhouding te veel premie en oudere werknemers te weinig. Er komt voor iedereen gelijke premie en leeftijdsafhankelijke opbouw. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit voor eenmalige kosten en vier ...


Bekijk items: 1 tot 10 (19 totaal)