1. Klimaatbeleid raakt lagere inkomens extra   10 oktober 2018
12 oktober 2018  | CPB, AD e.a.  | Fred Barkhuis  | Klimaatakkoord, Koopkracht, Kabinet, Lagere inkomens, Planbureau
Lagere inkomens worden extra getroffen door de verhoging van de energiebelasting. De koopkrachtontwikkeling die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde geeft een vertekend beeld. Dat blijkt uit een ...

2. 100 miljoen extra voor kinderopvangtoeslag   7 oktober 2013
8 oktober 2013  | Accountancy Nieuws / Min SWZ  | Fred Barkhuis  | Kinderopvang
De kinderopvangtoeslag voor ouders met lagere midden en hogere inkomens gaat vanaf 1 januari 2014 omhoog. De lagere inkomens werden eerder al ontzien. De minister nam dit besluit nadat een ruime ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
12 maart 2018  |  Aandelenoptieregeling, FinanciŽle werknemersparticipatie, Opties, Stock Appreciation Rights, Winstdeling, Bonus
... Nederlands Participatie Instituut Vakbonden Naslag Besluit inkoop eigen aandelen geactualiseerd Lagere belastingheffing optievoordeel innovatieve start-ups Aandelenopties, ...

4. Activiteiten   21 maart 2018
12 september 2019  |  UWV, Dienstverlening, Regelingen, Activiteiten
... WW uitkeringen tot ruim 400.000; in 2013 hadden we voor het laatst gedurende langere tijd dit lagere niveau. 2016 was ook het jaar waarin de Algemene Rekenkamer op verzoek van de Tweede Kamer ...

5. Algemeen   30 oktober 2017
2 september 2019  |  Robot
... De robotrevolutie komt eraan, nu de robotwetten nog 6 risicoís als je met robots gaat werken Lagere waardering Randstad en Adecco vanwege robotisering In 2030 zoeken wij geen werk, maar ...

6. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
13 juli 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd
... dan al op je 65e met pensioen. Wel krijgt hij dan wel minder AOW. Gedacht wordt aan een 6 procent lagere uitkering per jaar dat een persoon eerder AOW krijgt. Het is geen nieuw plan. In 2009 ...

7. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
2 september 2019  |  Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ, Persoonsgebonden budget
... rol van gemeenten bij de zorg sinds 2015 biedt kansen om die groepen beter en uiteindelijk tegen lagere kosten te helpen, bijvoorbeeld door in de jeugdzorg al rekening te houden met het ...

8. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
11 april 2019  |  Analfabetisme, Laaggeletterdheid, Taalakkoord
... van de laaggeletterden heeft werk. In de meerderheid van de gevallen (58%) zijn ze werkzaam in lagere of elementaire beroepen. Werkende laaggeletterden zijn vooral werkzaam in de zorg- en ...

9. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
18 augustus 2018  |  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA, IVA, WGA, WIA-uitkering, Inkomen, Arbeid, Vrijwilligerswerk, Werk
... WGA (juni 2016) Wijziging berekening hoogte WW- en WIA-uitkering Auto van de zaak geeft vanaf 2013 lagere uitkering Onderzoek verkorting loondoorbetaling bij ziekte Uitkering onterecht ontvangen ...

10. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
18 november 2018  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt, Wulbz, Loondoorbetaling, WIA, Re-integratie, Casemanager, Poortwachter, Werkhervatting, 2017, Onderbreking, Wachtdagen, Minimumloon, Loondoorbetaling bij ziekte, Verzuim-ontzorgverzekering
... is niet mogelijk. De minister wil echter uiterlijk per 2024 de korting vervangen door een lagere premie voor een ArbeidsOngeschiktheidsfonds (Aof) voor alleen kleine werkgevers. Vanaf ...


Bekijk items: 1 tot 10 (105 totaal)