1. Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid?   7 oktober 2015
9 oktober 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Detachering, Ketenaansprakelijkheid, G-rekening
De Rijksoverheid heeft het volgende bekend wanneer wel en wanneer niet van de ketenaansprakelijkheid* gebruik kan worden gemaakt. *Het niet afdragen van loonbelasting/premie volksverzekeringen en ...

2. Aannemen van werk   5 december 2013
12 maart 2018  |  Werk, Burgerlijk Wetboek, Arbeidsovereenkomst
... Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Als er sprake is van ketenaansprakelijkheid, houdt dit in dat de werknemer elke volgende opdrachtgever in de keten ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
7 mei 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
... Casemanagement organisaties niet vertegenwoordigd door brancheorganisatie. Waarborgen privacy en ketenaansprakelijkheid leiden tot kostenverhogingen. (Bron: BG Magazine, 6 jul. 2015) Er is geen ...

4. De AVG en gegevens personeel van derden   11 mei 2018
14 mei 2018  | Lieshout Westerhout Advocaten  | Andries Bongers  | AVG, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Ketenaansprakelijkheid
... voor de werknemers van die derde. Dit is geregeld in de Wet Inleenaansprakelijkheid en de Wet Ketenaansprakelijkheid (artikel 34 en 35 Invorderingswet 1990). Het is mogelijk (en sterk aan te ...

5. Detachering   20 maart 2009
24 mei 2019  |  Detachering, Ketenaansprakelijkheid, G-rekening, Werken elders, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), Belemmeringsverbod
... 2 procent van de werkenden gedetacheerd Minimumloon voor werknemers in Duitsland Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid? Europese detacheringsrichtlijn Naslag Wet meldingsplicht detachering ...

6. Economische veranderingen   20 maart 2009
27 september 2018  |  Economische veranderingen, Kredietcrisis, Economie, Indexatie, Loonsverhoging
... a.g.v. de kredietcrisis toeneemt - kunnen na faillissement opdraaien voor inleners- en ketenaansprakelijkheid, zie Detachering; leaserijders nemen gas terug tijdens de economische ...

7. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  Duurzame inzetbaarheid, Levensloop
... Casemanagement organisaties niet vertegenwoordigd door brancheorganisatie. Waarborgen privacy en ketenaansprakelijkheid leiden tot kostenverhogingen. (Bron: BG Magazine, 6 jul. 2015) Begroting ...

8. Invoering Europese detacheringsrichtlijn   17 oktober 2015
20 oktober 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Detachering, Ketenaansprakelijkheid, G-rekening
Vanaf 18 juni 2016 krijgt Nederland meer mogelijkheden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Het wetsvoorstel gaat eerst voor advies naar de Raad van State.

9. Moeten we bij een ZZP-er rekening houden met de keten?   5 oktober 2015
27 oktober 2015  |  ZZP-er, Ketenaansprakelijkheid, Ketenbepaling, Ketenregeling, Verzekeringsplicht
... een gezagsverhouding bestaat. In dat geval is er echter geen sprake van een ZZP constructie. De ketenaansprakelijkheid is alleen van toepassing wanneer u een medewerker eerst via een ...

10. Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer   20 april 2017
24 april 2017  | De Jong & Laan  | Fred Barkhuis  | Opdrachtgever, Ketenaansprakelijkheid, Werknemer, Aannemen van werk, Loon
De opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtnemer zijn werknemers niet (volledig) betaalt? Dit geldt voor overeenkomsten van opdracht maar ook bij aanneming van werk, het ...


Bekijk items: 1 tot 10 (12 totaal)