1. Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid?   7 oktober 2015
9 oktober 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Detachering, Ketenaansprakelijkheid, G-rekening
De Rijksoverheid heeft het volgende bekend wanneer wel en wanneer niet van de ketenaansprakelijkheid* gebruik kan worden gemaakt. *Het niet afdragen van loonbelasting/premie volksverzekeringen en ...

2. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  Werk, Burgerlijk Wetboek, Arbeidsovereenkomst, Ketenaansprakelijkheid, ZZP, ZZP-er
... Aanneemsom Kostenverhoging Meerwerk Naslag Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer Ketenaansprakelijkheid en werken met ZZP Soorten overeenkomsten arbeid Het Burgerlijk Wetboek ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
13 september 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
... Casemanagement organisaties niet vertegenwoordigd door brancheorganisatie. Waarborgen privacy en ketenaansprakelijkheid leiden tot kostenverhogingen. (Bron: BG Magazine, 6 jul. 2015) Er is geen ...

4. De AVG en gegevens personeel van derden   11 mei 2018
14 mei 2018  | Lieshout Westerhout Advocaten  | Andries Bongers  | AVG, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Ketenaansprakelijkheid
... voor de werknemers van die derde. Dit is geregeld in de Wet Inleenaansprakelijkheid en de Wet Ketenaansprakelijkheid (artikel 34 en 35 Invorderingswet 1990). Het is mogelijk (en sterk aan te ...

5. De Wet DBA onduidelijk?   26 augustus 2019
26 augustus 2019  | FD  | Andries Bongers  | DBA, Verzekeringsplicht, ZZP, Flexwerker, ZZP-er, UWV, Keuzemodel, Ketenaansprakelijkheid
... en pensioen in de arbeidsovereenkomst besloten liggen. En hoe staat het met de ketenaansprakelijkheid? ...

6. Detachering   20 maart 2009
11 september 2019  |  Detachering, Ketenaansprakelijkheid, G-rekening, Werken elders, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), Belemmeringsverbod
... 2 procent van de werkenden gedetacheerd Minimumloon voor werknemers in Duitsland Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid? Europese detacheringsrichtlijn Naslag Wet meldingsplicht detachering ...

7. Economische veranderingen   20 maart 2009
24 augustus 2019  |  Economische veranderingen, Kredietcrisis, Economie, Indexatie, Loonsverhoging
... a.g.v. de kredietcrisis toeneemt - kunnen na faillissement opdraaien voor inleners- en ketenaansprakelijkheid, zie Detachering; leaserijders nemen gas terug tijdens de economische ...

8. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  Duurzame inzetbaarheid, Levensloop
... Casemanagement organisaties niet vertegenwoordigd door brancheorganisatie. Waarborgen privacy en ketenaansprakelijkheid leiden tot kostenverhogingen. (Bron: BG Magazine, 6 jul. 2015) Begroting ...

9. Invoering Europese detacheringsrichtlijn   17 oktober 2015
20 oktober 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Detachering, Ketenaansprakelijkheid, G-rekening
Vanaf 18 juni 2016 krijgt Nederland meer mogelijkheden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Het wetsvoorstel gaat eerst voor advies naar de Raad van State.

10. Moeten we bij een ZZP-er rekening houden met de keten?   5 oktober 2015
27 oktober 2015  |  ZZP-er, Ketenaansprakelijkheid, Ketenbepaling, Ketenregeling, Verzekeringsplicht
... een gezagsverhouding bestaat. In dat geval is er echter geen sprake van een ZZP constructie. De ketenaansprakelijkheid is alleen van toepassing wanneer u een medewerker eerst via een ...


Bekijk items: 1 tot 10 (13 totaal)