1. 30%-regeling   20 juli 2010
24 maart 2019  |  30%-regeling, Extraterritoriale kosten, Werken elders, Expats, Bonus, Referteperiode, Inkomstenbelasting
... deskundigheid Periode dat er gebruik gemaakt kan worden van de 30% regeling Definitie ‘ingekomen werknemer’ Promovendi Overgangsrecht Wet financiering sociale verzekeringen gewijzigd ...

2. 30%-regeling ook toepasbaar op inkomstenbelasting   18 januari 2013
19 januari 2013  | Accountancy Nieuws  | Fred Barkhuis
... zo oordeelde rechtbank Breda onlangs. Onder de 30%-vergoedingsregeling kan een werkgever ingekomen of uitgezonden werknemers onder voorwaarden en voor de duur van maximaal acht jaar een ...

3. Salarisnormen 30%-regeling (tabellen)   5 maart 2014
8 februari 2019  |  Tabel, Salarisnormen 30%-regeling, 2017, 2018, 2019
... Ze moeten hiervoor wel aan een aantal voorwaarden (tool) voldoen. De belangrijkste eis is dat de ingekomen werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid die schaars is op de Nederlandse ...

4. Wijziging voor expats teruggedraaid   14 januari 2013
15 januari 2013  | Accountancy Nieuws  | Fred Barkhuis
... die met ingang van 1 januari 2012 zijn ingevoerd, bleken een onbedoeld effect te hebben voor ingekomen werknemers die na een periode van verblijf en tewerkstelling in Nederland onder de ...


4 items