1. HiŽrarchie wetgeving   16 april 2009
11 maart 2017  |  Arbeidsrecht, HiŽrarchie, Rangorde, Wetten
Inhoud Beperkingen volgens rangorde HiŽrarchie Juridische status Beperkingen volgens rangorde De Nederlandse wetgeving legt beperkingen op aan onder meer CAO's en arbeidscontracten. Op haar beurt ...

2. Broadbanding   20 maart 2009
22 april 2017  |  Broadbanding, Breedbandsalarissysteem, Belonen
... ruimte om in te spelen op persoonlijke groei van de werknemer; het legt minder nadruk op status en hiŽrarchie; het reduceert het aantal salarisgroepen of Ėschalen; het biedt meer ruimte voor een ...

3. CAO (inleiding)   20 maart 2009
29 september 2018  |  Collectieve arbeidsovereenkomst, CAO, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
Inhoud Inleiding Werkingsduur CAO Arbeidsreglement HiŽrarchie wetgeving Inhoud CAO Standaard- en minimum-CAO Incorporatiebeding Doorwerking In aanvulling CAO afspraken arbeidsvoorwaarden ...

4. Holocratie   4 december 2017
29 november 2018  |  Organisatie, Bureaucratie, Zelfsturende teams, Holacratie
... een revolutionaire vorm van organiseren, zonder traditionele managers, zonder bureaucratie of hiŽrarchie en zonder de opdeling van het werk in afgebakende functieprofielen. Het model neemt ...

5. Maslow   17 oktober 2011
11 juli 2019  |  Maslow, HiŽrarchie behoeften, Piramide
Inhoud HiŽrarchie behoeften Piramide Onderzoek steunt theorie Motivatie Piramide Maslow en onboarding HiŽrarchie behoeften De mens is een wezen met behoeften en daarin is een rangorde te ...

6. Maslow   9 november 2011
11 november 2011  | Fred Barkhuis
Onderzoek heeft aangetoond dat de beroemde behoeften hiërarchie van Maslow grotendeels juist is. Reden om aan het gedachtegoed van deze psycholoog een nieuwe paragraaf te wijden.

7. Motivatie   20 maart 2009
8 mei 2019  |  Motivatie, Herzberg, Motivator, Demotivatoren
... organisatie binnen en wanneer het hen niet bevalt, gaan ze weer weg. Deze jonge generatie vindt hiŽrarchie in een organisatie niet belangrijk, maar juist de inhoud van het werk. Daarnaast kan ...

8. Werkgeversgedrag   20 oktober 2018
20 oktober 2018  |  Werkgever, Gedrag, Nederland, Panteia
... arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties Sociale zekerheid Bedrijfsbeleid (innovatie, hiŽrarchie, flexibilisering, ICT-beleid) Personeel (arbeidsmarktbeleid en sociaal ...

9. Wet WIA (inleiding)   9 maart 2010
20 december 2018  |  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA, UWV, WGA, WIA-uitkering
... houdt in dat Nederland de wetgeving (in dit geval inzake de WIA) moet aanpassen, zie subrubriek HiŽrarchie wetgeving. Cijfers De jaarlijkse instroom in de WIA ontwikkelde zich van 21.000 in ...


9 items