1. Personeelsreglement   1 april 2011
1 augustus 2019  |  Personeelsreglement, Personeelsgids, Bedrijfsreglement, Verlofregeling, Arbeidstijdenreglement, Vakantiedagen, Instemming, OR
Inhoud Diverse namen en inhoud Arbeidsovereenkomst Wijzigingen en aanvullingen Jurisprudentie Verlofreglement en Personeelsgids Personeelshandboek ook voor kleine bedrijven Diverse namen en inhoud ...

2. Wetten en wetsvoorstellen arbeidstijden   20 februari 2012
10 oktober 2019  |  Arbeidstijd, Arbeidstijdenwet, ATW, Personeelsreglement, Arbeidstijdenreglement
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 EG-regels Wijziging Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet Wijziging Arbeidstijdenwet Initiatiefwet flexibel werken Wet Modernisering regelingen voor verlof en ...


2 items