1. Ben je aardig voor robot Sophia?   28 oktober 2017
31 oktober 2017  | Business Insider  | Fred Barkhuis  | Robot, Artificial Intelligence, Aardig
... vragen van mensen beantwoorden. Haar antwoord op vragen: Maak je vooral geen zorgen, want als je aardig voor me bent, zal ik aardig tegen je zijn. Behandel me… als een slim ...

2. Verbeteren vaardigheden of kennis niet in trek   11 januari 2018
15 januari 2018  | Traintool  | Fred Barkhuis  | Opleiding, Kennis

3. Verbeter de taalvaardigheid op de werkvloer   26 november 2014
27 november 2014  | Rendement  | Fred Barkhuis  | Arbeid
Minister Asscher gaat investeren in een betere taalbeheersing op de werkvloer. Hij heeft in de Kamerbrief voortgang aanpak Werk en Taal Akkoorden laten weten begin 2015 Taalakkoorden te sluiten.

4. Jongeren krijgen volwaardig salaris   12 juli 2016
20 juli 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Jongeren, Wetsvoorstel
Momenteel krijgen jongeren onder 23 jaar minder dan het wettelijk minimumloon (WML). Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog, zodat jongeren vanaf 21 het wettelijk minimumloon ...

5. Landelijke dag basisvaardigheden   21 december 2018
24 december 2018  | Panteia  | Fred Barkhuis  | Analfabetisme, Laaggeletterdheid, 2018
Jaarlijks organiseert ‘Bibliotheek en basisvaardigheden’ de Landelijke dag basisvaardigheden. Dit jaar stond in het teken van hoger bereik en de vraag hoe de bibliotheek samen met de gemeente en ...

6. Verbetering van taalvaardigheid van werknemers   24 januari 2017
26 januari 2017  | OAZ  | Fred Barkhuis  | Taalakkoord, Taaleis, Subsidie, Werknemers, 2017, 100%-grens
Taalvaardigheid is een belangrijke vaardigheid voor werknemers. Door te investeren in de taalvaardigheid van uw medewerkers, verbetert u uw organisatie. Om dit te stimuleren hebben de ministeries ...

7. Rutte III tast geloofwaardigheid belastingstelsel verder aan   8 januari 2018
9 januari 2018  | FD & AV Accountancy  | Fred Barkhuis  | Rutte III, Belastingstelsel, 2018, Geloofwaardigheid
Met het belastingplan 2018 is de verwachting gesmoord dat het kabinet Rutte III fiscale knelpunten voortvarend wegwerkt. Het regeerakkoord leek een voorzichtige aanzet tot hervormend fiscaal ...

8. Aanpassing quotumwet tast geloofwaardigheid regels aan   8 juni 2018
11 juni 2018  | Breda Gelijk  | Fred Barkhuis  | Quotumregeling, Uitstel, Van Ark, Overheid
De Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel om overheidswerkgevers nog een jaar de kans te geven om onder het quotum voor arbeidsbeperkten uit te komen. Volgens Van Ark komt dat onder meer ...

9. 5 meest gevraagde competenties en vaardigheden   19 april 2015
22 april 2015  | Allesoverhr.nl  | Fred Barkhuis  | Arbeid
Samenwerken, klantgerichtheid en overtuigingskracht zijn de drie belangrijkste competenties waar werkgevers anno 2015 om vragen. Als echter wordt gekeken naar de competenties met het hoogste ...

10. Kwart werknemers mist nieuwe kennis of vaardigheden   22 mei 2015
27 mei 2015  | CBS  | Fred Barkhuis  | Opleidingen
Van alle werknemers zegt 23 procent dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Werknemers die dit aangeven zijn vaker ziek en hebben veel ...


Bekijk items: 1 tot 10 (363 totaal)