1. Aanzegging ontslag niet ontvangen   28 september 2017
29 september 2017  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Ontslag, 2015, 2017, Kantonrechter, Aanzegging
Een tweetal besluiten van kantonrechters brengt de lezer mogelijk in de war. Moet een aanzegging 'aangetekend' worden of is dat minder belangrijk?

2. Aanzegging ontslag ook via social media   5 september 2015
8 september 2015  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Transitievergoeding
Uit jurisprudentie (juni 2015) is gebleken dat voor de aanzeggingen ook SMS, Facebook, LinkedIn en Twitter gebruikt mogen worden.

3. Geen liefdesbrief maar een ontslagaanzegging   15 februari 2018
19 februari 2018  | AV Accountancy  | Fred Barkhuis  | Relatie, Ontslag, Partner
Zowel thuis als op de zaak elkaars partner zijn eindigt in meer dan de helft van de gevallen met ontslag. Als de samenwerking niet goed verloopt, wint de zaak het.

4. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
Arbeidsovereenkomst, Burgerlijk Wetboek, Loon, Aannemen van werk, Aanneemsom, Mondeling, Intrekken, Toezegging, Gerechtvaardigd vertrouwen
... 2018) Wanneer is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst? Kan een werkgever terugkomen op een aanzegging dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt voortgezet in een overeenkomst ...

5. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
30 juli 2018  |  Arbeidsovereenkomst, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd, Payroll, Payroll-constructie
... Hij hoeft dus niet te motiveren waarom de a.o. wel of niet wordt verlengd. Hij dient de aanzegging wel schriftelijk te doen en minstens 1 maand voor afloop a.o. Schriftelijk is ook een ...

6. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  Ontslag, Arbeidsvoorwaarden, Ontslagvergoeding, Transitievergoeding, Opzegtermijn, Kantonrechtersformule, UWV, Opvolgend werkgeverschap, Ontslagaanzegging
Inhoud Uitkering salaris Vorderingen Eindafrekening Auto van de zaak Vergoedingen in kader sociaal plan Schadevergoeding Ontslagvergoeding Ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra ...

7. Gemachtigden kunnen ontslagaanvraag uploaden   15 april 2016
19 april 2016  | UWV  | Fred Barkhuis  | Ontslag (UWV), Werkgever, Ontslagaanzegging
Vanaf 1 april 2016 kunnen gemachtigden (intermediairs) namens de werkgever ontslagaanvragen uploaden via het werkgeversportaal van het UWV. Om gebruik te maken van de diensten op het ...

8. Jurisprudentie aanzegtermijn   21 juni 2016
22 juni 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Ontslag, Transitievergoeding, Kantonrechter
Kantonrechters gaan soepel om met de aanzegtermijn. Een aanzegging is bijvoorbeeld al geldig als deze bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

9. Relatie   14 februari 2018
11 oktober 2019  |  Relatie, Gedragscode, Jurisprudentie
Inhoud Omgaan met relaties op de werkvloer Jurisprudentie Geen liefdesbrief maar een ontslagaanzegging Limburgse omroep ontmoedigt liefde op het werk Omgaan met relaties op de werkvloer De wet ...

10. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
5 september 2019  |  Transitievergoeding, Wet Werk en Zekerheid, Aanzegtermijn, WWZ, Kantonrechtersformule, Opvolgend werkgeverschap, Ambtenaar, Pensioengevend loon, 2e Spoor, Loon, Ziekte, Variabele beloning
... Vergoeding in verband met niet in acht nemen aanzegtermijn Aanzegverplichting vergeten Aanzegging ontslag via social media Transitievergoeding Berekening transitievergoeding Berekening ...


Bekijk items: 1 tot 10 (13 totaal)