41. HR-managers: 50-plussers dupe ontslagrecht   15 januari 2013
15 januari 2013  | De Telegraaf  | Fred Barkhuis
... springen om een soepeler ontslagrecht. De flexibiliteit is al behoorlijk. Niemand krijgt bij zijn aanstelling meer een vast ...

42. Ik heb eerst 2 jaar via een detacheringsbureau gewerkt. Hoe is dan de ketenregeling?   21 maart 2019
21 maart 2019  |  Ketenregeling, dienstverband, Inlener, Detachering, Uitzendbureau
... dat nogmaals met een jaar werd verlengd. Bij aanname is gezegd dat ik na 1 jaar een vaste aanstelling zou krijgen. Toen het zover was wist niemand het meer en stond het niet op papier. Nu ...

43. Ik werk bijna 2 jaar bij dezelfde organisatie en eerst via een uitzendbureau. Zijn ze verplicht mij aan te nemen?   5 oktober 2015
23 december 2015  |  Uitzendbureau, Ketenregeling, Opvolgend werkgeverschap
... in de ketenregeling, mits dezelfde werkzaamheden worden verricht als gedurende de tijdelijke aanstelling. Vanaf 1 juli 2015 dienen alle tijdelijke contracten minstens 1 maand van te voren te ...

44. Inlenersvergoeding na 26 weken   8 januari 2016
8 oktober 2015  |  Inlenersbeloning, Uitzendbranche
... Bij welke organisatie was u werkzaam voor Randstad en welke CAO was van toepassing? Staat in uw aanstelling welke functie u verrichtte en is deze in de CAO terug te vinden? Weet u of het loon ...

45. Ketenbepalingen   10 april 2017
22 mei 2019  |  Ketenbepaling, Wet Werk en Bijstand, Detacheren, Detachering, Ketenregeling, Uitzendbureau, Uitzendkracht, CAO, Uitzondering, Stage-overeenkomst, Stage
... * hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een Uitzendbureau Uitzendovereenkomsten niet optellen bij aanstelling CAO NU In een zaak die dienden voor de Centrale Raad van Beroep, was de vraag of de ...

46. Komende vijf jaar†honderd extra vrouwelijke hoogleraren   11 januari 2017
12 januari 2017  | Volkskrant  | Fred Barkhuis  | Vrouwen, Hoogleraar
De extra inspanning komt boven op eerdere afspraken over de aanstelling van tweehonderd nieuwe vrouwelijke professoren, uiterlijk in 2020. 'Het gaat in Nederland domweg niet snel genoeg'.

47. Kosten ontslag   8 januari 2014
20 juli 2018  |  BeŽindiging dienstverband, Kosten, Ontslagroute
... Ontslagroutes Er worden vijf ontslagroutes onderscheiden: eenzijdige opzegging van een overheidsaanstelling (voor ambtenaren); ontslagvergunning via het UWV; ontbindingsverzoek via de ...

48. Medezeggenschap onderwijs   18 februari 2014
20 oktober 2018  |  Medezeggenschap, Adviesrecht, Instemmingsrecht, Ondernemingsraad
... besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur. Instemmingsrecht: Voor bepaalde besluiten van het ...

49. Middelloon- of opbouwregeling   20 maart 2009
9 mei 2018  |  Pensioen, Middelloon, Opbouwpercentage
... van 1 januari 2014 worden verlaagd naar 2,15%. Rekenvoorbeeld eindloon en middelloonregeling Data: Aanstelling op 25 jaar, laatste werkdag vlak voor 65 jaar, dus 40 jaar dienstjaren Pensioenopbouw ...

50. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
4 april 2019  |  Arbeidsmigranten, Tewerkstelling, Vreemdeling
... vaak in. Van deze blijvers had 11 procent in 2015 een vaste baan, 58 procent had een flexibele aanstelling, 31 procent had geen baan. Van deze laatsten had 13 procent een WW-uitkering, 1 ...


Bekijk items: 41 tot 50 (96 totaal)