1. ABC begrippen privacy   19 mei 2018
21 mei 2018  | Digimagazine  | Fred Barkhuis  | Privacy, ABC
Nieuwe wetgeving, nieuwe begrippen. Digimagazine maakte een abc van de privacy.

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
7 mei 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

3. Bas Westerhout   20 november 2017
Bas Westerhout adviseert en ontzorgt bedrijven met disfunctionerende medewerkers.

4. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
2 maart 2019  |  Privacy, Diverse onderwerpen
... AVG belabberd Slechte voorlichting overheid aan MKB Uitzonderingspositie MKB in de nieuwe AVG? ABC begrippen privacy Privacywet zorgt voor toename cybercrime Veel gemeentelijke websites ...

5. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
24 december 2018  |  Burgerservicenummer, Sofinummer, BSN
... cijfers en voldoet aan een variant van de zgn. elfproef: als het sofinummer wordt voorgesteld als ABCDEFGHI, dan moet: 9xA+8xB+7xC+6xD+5xE+4xF+3xG+2xH-1xI een veelvoud van 11 zijn. NB: Ook een ...

6. DGA Pensioen   27 maart 2016
9 april 2018  |  DGA, Pensioen
Inhoud Pensioenwet 2007 Drie varianten pensioen in eigen beheer ondernemer Veranderingen pensioen in 2014 Toolkit DGA-pensioen Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar Afstempeling Veranderingen ...

7. Later met pensioen   30 september 2010
30 juni 2017  |  Pensioen, Uitstel, Doorwerkvereiste, Levensverwachting
Inhoud Ondernemingspensioen Doorwerkvereiste Voorwaarden Algemene ouderdomswet (AOW) Cijfers Tijdelijk geen doorwerkvereiste bij prepensioen Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd ...

8. P&O internet sites   22 november 2010
8 mei 2019  |  P&O, Internet, Internetsites, Personeel & Organisatie, Arbeidsvoorwaarden
... arbeidsmarkt (subparagraaf HR-kiosk) Wervingswoorden HRM software begrippen IT-woordenboek ABC van de privacy 67 Engelse woorden voor de internationale HR manager Mini-woordenboek Engels ...

9. Pensioenwetten   27 november 2015
17 september 2018  |  Pensioen, Wetten, Pensioenregister, Waardeoverdracht, APF
Inhoud Korte historie pensioenwetten Informeren over deelname Europese richtlijnen Wet Versterking bestuur pensioenfondsen Wetsvoorstel verlaging maximumopbouw en maximering pensioengevend inkomen ...

10. Premiekorting   6 januari 2016
15 juli 2018  |  Werkgeverslasten, Premiekorting, Loonkostenvoordeel
Inhoud Premiekorting oudere werknemers Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers Premievrijstelling marginale arbeid Premiekortingsregeling jongeren Naslag Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 ...


Bekijk items: 1 tot 10 (15 totaal)