41. Detachering   20 maart 2009
11 september 2019  |  Detachering, Ketenaansprakelijkheid, G-rekening, Werken elders, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), Belemmeringsverbod
... verband met administratiekosten. Bij re-integratiegratie via detachering bij een andere werkgever (spoor 2) zal doorgaans geen sprake zijn van een winstoogmerk en is er dus geen sprake van ...

42. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
20 november 2019  |  Arbeidsmarkt, Flexibele
... verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden en invoering van een competentiepaspoort en een WerknaarWerkwet: Het voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ...

43. Duurzaamheid   30 juni 2017
30 juni 2017  |  Duurzaamheid, Pensioenfonds, Beleggen
... en pensioenfondsen Verklaring duurzaamheid banken en pensioenfondsen "Het akkoord van Parijs spoort ons allen aan om te handelen. Ook onze financiële instellingen onderschrijven deze koers ...

44. EU-plannen controle buitenlandse werknemers   17 mei 2013
22 mei 2013  | Europese Commissie  | Fred Barkhuis  | Werken elders
Er zijn nieuwe voorstellen om de controle bij aankomst in de paspoortvrije ruimte van de EU te verscherpen, de procedure voor regelmatige bezoekers te verkorten en tegelijkertijd de veiligheid te ...

45. Europa   26 maart 2018
3 november 2019  |  Europa, Veranderingen
... life events, het aanvragen van pensioen, het registreren van een auto, het aanvragen van een paspoort, diplomaerkenning en het aanvragen van studiefinanciering. (Diverse bronnen, september ...

46. Europa kopie   21 juni 2019
21 juni 2019  |  Europa, Veranderingen
... life events, het aanvragen van pensioen, het registreren van een auto, het aanvragen van een paspoort, diplomaerkenning en het aanvragen van studiefinanciering. (Diverse bronnen, september ...

47. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  Richtlijnen, Verordeningen, Europese Unie
... voor onevenwichtige economie Europese stukken te vaak geheim Zes EU-landen willen langer paspoortcontroles Meer transparantie in de EU dringend gewenst ECB-directielid vreest dat ...

48. Europese wetgeving   27 februari 2013
4 juni 2017  |  Buitenlandse werknemers, Europese Unie, Arbeidsmigranten, Arbeidsmarkt
... EER-landen (EER = Europese Economische Ruimte). Voor de werknemers uit de EER-landen is is een paspoort of een identiteitsbewijs voldoende. Vernieuwing regels sociale bescherming binnen Europese ...

49. Europese wetgeving   1 maart 2013
13 februari 2019  |  Pensioen, Europese richtlijnen en verordeningen, PEPP, Europees pensioenfonds
... en om pensioenfondsen in Europa beter bestuurbaar en transparant te maken. Deze richtlijn spoort ook lidstaten, waar minder aan pensioenwetgeving is geregeld, aan om te investeren in een ...

50. Feestdagen en schoolvakanties   12 mei 2009
2 januari 2019  |  Feestdagen, Schoolvakanties
... als het bedrijfsleven vrij en draaien publieke instellingen als ziekenhuizen en de spoorwegen meestal zondagsdiensten. In de Winkeltijdenwet is bepaald dat Hemelvaartsdag een ...


Bekijk items: 41 tot 50 (113 totaal)