31. Parkeergelegenheid   20 maart 2009
2 augustus 2019  |  Parkeren, Werkkostenregeling, Beloningscomponenten, Arbo
... een medewerker hier dus belasting over betaalt. Dit kost een medewerker in de 52% schaal die 214 dagen per jaar parkeert dan dus 52% x € 10 x 214 = € 1.112,80 netto per jaar. Per dag ...

32. Reiskosten (vaste vergoeding)   20 januari 2011
12 augustus 2018  |  Reiskosten, Vaste kostenvergoeding, Vaste vergoeding, Reisafstand, Gerichte vrijstelling, Woon-werkverkeer
... variabele arbeidsplaats Rekenvoorbeeld langere afstanden Berekening Misverstand formule 214 werkdagen Langdurige afwezigheid Werkkostenregeling Zakelijke kilometer kost meer dan 19 cent ...

33. Tarieven LinkedIn-verteren en Aanvullende Voorwaarden 2017   2 oktober 2017
... oudere werknemers 875 199 € 20 Ouderschapsverlof 856 232 € 15 Vakantietoeslag 823 214 € 15 IOAW, IOW en IOAZ (tabellen) 812 205 € 15 Studenten- en scholierenregeling 752 134 ...

34. Telewerkvergoeding   20 maart 2009
10 oktober 2018  |  Telewerkvergoeding, Thuiswerken, Werkkostenregeling, Vrije ruimte, WKR, Beloningscomponenten, Telewerkplek, Cafetariasysteem, Drempel
... reiskostenvergoeding voor een volle week ontvangen. Voorwaarde is dat de werknemer van de 214 werkdagen op ten minste 128 dagen (= 60% van 214) naar de vaste arbeidsplaats reist. Per ...

35. Uitstel handhaving wet DBA behalve voor kwaadwillenden   14 december 2016
16 december 2016  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | Handboek Loonheffingen, 2016, 183-regeling
In paragraaf 1.1.6 van het Handboek Loonheffingen is op 8 december 2016 informatie toegevoegd over het uitstel van de handhaving van de wet DBA behalve voor kwaadwillenden. Ook staat aangegeven wat ...

36. Uitzending naar het buitenland (expatriëring)   20 maart 2009
25 november 2019  |  Uitzending, Buitenland, 183-regeling, Uitzendtoelagen, Werken elders, Bevolkingsregister
... kostbaar om expats naar uit te zenden. Dit blijkt uit het jaarlijkse Cost of Livingonderzoek onder 214 steden wereldwijd. In het onderzoek worden op locatie de relatieve kosten gemeten van meer ...

37. Verklaring omtrent gedrag (VOG)   22 januari 2014
30 juli 2019  |  Verklaring omtrent gedrag, VOG
Inhoud Geen justitieel verleden Kosten VOG geweigerd Vrijwilligers gratis Informatie Is vergoeding VOG onder de WKR loon? Controle op de VOG huisgenoten, vrijwilliger of stagiair VOG wordt zelden ...

38. Werkgelegenheid, personeel   1 juli 2018
28 augustus 2019  |  MKB, Werkgelegenheid, Personeel
... het bedrijfsleven en 62 procent van de toegevoegde waarde. Dat komt neer op 3,3 miljoen banen en 214 miljard euro. De gezamenlijke omzet van het MKB was vorig jaar 903 miljard euro. Daarbij ...

39. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
13 mei 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Wetten, AOW-leeftijd, Koopkrachttegemoetkoming AOW, Pensioenleeftijd, Pensioenrichtleeftijd
... over de kostendelersnorm in de AOW definitief uit de wet te halen. Het kabinet heeft structureel 214 miljoen euro vrijgemaakt om het niet invoeren van de kostendelersnorm te dekken. Omdat niet ...

40. Wetten en wetsvoorstellen   21 maart 2018
5 januari 2019  |  UWV, Wetten, Wetsvoorstel
Inhoud Wet structuur uitvoering werk en inkomen Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 2014 Juninota Stopzetten WW-uitkering onder voorwaarden mogelijk Wijziging bij uitkering van UWV in het ...


Bekijk items: 31 tot 40 (42 totaal)