Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
ZFW Ziekenfondswet
ZVP Zeer Vermogende Personen
ZVW Zorgverzekeringswet
ZW Ziektewet
ZZP Zelfstandige Zonder Personeel
ZZP-er Zelfstandige zonder personeel