Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
UFO Uitvoeringsfonds voor de overheid
ULB Uniform loonbegrip
UPO Uniforme Pensioen Overzicht
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen