Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
TANC Transparent Automated Network Car
TMSA Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen
TOP Tijdelijk overbruggingspensioen
TRI Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten
TSF Tijdspaarfonds
TSROA Tijdelijke subsidieregeling raakvlak onderwijs en arbeidsmarkt
TWK TerugWerkendeKracht
TWV Tewerkstellingsvergunning