Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
RBBILA Reisbesluit Binnenland
RBBULA Reisbesluit Buitenland
RDA Research & Development Aftrek
REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen
RGO Resultaatgericht Organiseren
RI&E Risico-Inventarisatie en Evaluatie
RIAGG Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RIV Re-integratieverslag UWV
ROC Regionale Opleidingen Centra
ROW Resultaat uit overige werkzaamheden
RSI Repetitive Strain Injury (muisarm)
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RVU Regeling voor vervroegde uitkering
RWI Raad voor werk en inkomen