Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
GBA Gemeentelijke Basis Administratie
GBIO Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden
GDBM Geen Duurzame Benutte Mogelijkheden
GOR Georganiseerd Overleg
GSD Gemeentelijke Sociale Dienst
GVVA Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid