Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
FEBO Flexible Employee Benefits Organizer, Meerkeuzesysteem Online FreeBeans BV
FIN Ministerie van Financien
FINLO Wet financiering loopbaanonderbreking
Flexwet Wet flexibiliteit en zekerheid
FLO Functioneel leeftijdsontslag
FML Functionele Mogelijkhedenlijst
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
FOR Fiscale Oudedagsreserve
FPU Flexibel Pensioen & Uittreding (VUT voor Overheid)
FTE Fulltime equivalent
FTK Financieel Toetsingskader
FVP Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering
FWM Federatie van werkgeversorganisaties in de metaal en techniek