Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
DB Defined benefit
DBA Wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
DBA Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
DC Defined contribution
DGA Directeur-grootaandeelhouder
DKD Digitaal Klantdossier
DNV De Nieuwe Vakbeweging
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
DWW Deeltijd WW