Afkortingen

Afkorting: Verklaring:
BABF Beroepsvereniging Adviseurs Belonings- en Formatiemanagement
BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
BBL Beroepsbegeleidende leerweg
BBRA Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BBZ Bureau Beroepsziekten (FNV)
BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters
BGL Beschikking geen loonheffingen
BHV Bedrijfshulpverlening
BIG Beroepen in de individuele gezondheidszorg
BIM Basis Inspectie Modules
BIMB Breed Initiatief Maatschappelijke Binding
BKR Bureau Kredietregistratie
BMW Bedrijfsmaatschappelijk werk
BOL Beroepsopleidende leerweg
BPF Bedrijfstakpensioenfonds
BPF Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds
BPM Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen
BPO Business Proces Outsourcing
BRAVO Meer Bewegen, niet Roken, matig met Alcohol, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning
BSC Balanced Scorecard
BSN Burgerservicenummer
BSO Buitenschoolse opvang
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BVE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
BVO Bewijs Van Ondernemerschap
BW Burgerlijk Wetboek
BYOD Bring Your Own Device