61. Ondernemingsraad   15 maart 2011
29 november 2014
... vereist als door de wijziging het beloningssysteem verandert, bijvoorbeeld als onderdeel van een cafetariasysteem. Als regel is instemming ook vereist als in het verleden arbeidsvoorwaarden met ...

62. Pensioengrondslag   15 maart 2011
29 november 2014
... salaris behoort. Dit geldt ook als er sprake is van een tijdelijke omzetting; hiervan zal bij een cafetariasysteem meestal sprake zijn. Het spreekt voor zich dat het er voor bedrijven, ...

63. Personal Benefits Statement (inleiding)   22 november 2010
20 februari 2018  |  PBS
... Inkomens- en Voorzieningen Overzicht (PIVO); Arbeidsvoorwaardenoverzicht. Koppeling met cafetariasysteem De PBS kan aan een cafetariasysteem (flexibele arbeidsvoorwaarden) worden ...

64. Realiteitswaarde   15 maart 2011
8 juli 2013
Een cafetariasysteem moet volgens de richtlijnen van de belastingdienst ook voldoen aan de realiteitswaarde. Met realiteitswaarde wordt bedoeld dat een wijziging van een arbeidsvoorwaarde ...

65. Salarisadministrateur   29 april 2014
24 april 2020  |  Salarisadministratie, Belastingdienst, Loonheffingen, Salarisadministrateur, Uitbesteden, Arbeidsvoorwaarden, Trendonderzoek, NIRPA
... over fiscale onderwerpen, voorbeelden: het invoeren van de werkkostenregeling, flexibel belonen (cafetariasysteem), wet (nu nog wetsvoorstel) Werk en Zekerheid en veranderingen op het gebied van ...

66. Scholingskosten snoepreisje ‘bezinningstocht in Marokko’ hoeft de belastingbetaler niets te kosten   7 november 2016
4 november 2016  | https://www.heemskerk.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/reactie-op-anonieme-e-mail-over-gemeenschapsgeld/  | Studiekostenvergoeding, Studiekosten
... de kosten dus door de Gemeente onbelast worden vergoed. Wanneer de Gemeente dit opneemt in haar cafetariasysteem, dan kan de gemeentesecretaris deze kosten met bruto loon betalen en ontvangt ...

67. Strategisch sturingsinstrument   14 maart 2011
14 december 2014
Een belangrijk aspect van flexibel belonen is de mogelijkheid voor de werkgever om specifieke doelen te bereiken. Hij kan namelijk gerichte of aantrekkelijke voorwaarden aan de keuzes verbinden. ...

68. Studiekosten   20 maart 2009
23 september 2020  |  Studiekosten, Werkkostenregeling, Gerichte vrijstelling, WKR, Beloningscomponenten, Studiefinanciering, Leerrekening, Arbeidsvoorwaarden, Studietoelage, Kinderen
... Gerichte vrijstelling Verschillende situaties Overige kosten Verruilen van studiekosten in een cafetariasysteem Belastingvrij sparen voor een opleiding Naslag Scholingsaftrek afschaffen ...

69. Studiekosten terugbetalen bij ontslag?   1 februari 2017
28 januari 2017  |  Studiekosten, Fiscaal, Brutoloon, Cafetariasysteem
Vraag Ik ben in augustus 2016 bij een nieuwe werkgever gestart en deze heeft mijn studieschuld van € 4.600 overgenomen van mijn oude werkgever. Tijdens het dienstverband heb ik ook nog een ...

70. Telewerkvergoeding   20 maart 2009
10 oktober 2018  |  Telewerkvergoeding, Thuiswerken, Werkkostenregeling, Vrije ruimte, WKR, Beloningscomponenten, Telewerkplek, Cafetariasysteem, Drempel
... niet aftrekbaar zijn. De schrijver gaat daarbij echter geheel voorbij aan de voordelen van het cafetariasysteem. Kosten die niet aftrekbaar zijn voor de IB De auteur noemt kosten, die voor de ...


Bekijk items: 61 tot 70 (89 totaal)