Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen    Lockdown schoorvoetend open 

Verbeteringen

Datum laatste wijziging: 29 april 2020  |  Trefwoorden: Coronavirus, Verbetering

Sport- en trapveldjes voorzichtig open

Sportclubs en -verenigingen kunnen vanaf 29 april 2020 op hun terrein weer sportieve buitenactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Officiële wedstrijden zijn voorlopig niet toegestaan en ook kantines blijven gesloten.

Het gaat om speelterreinen waar kinderen en jongeren onder professionele begeleiding kunnen sporten volgens de RIVM-richtlijnen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen sporten in groepen van maximaal twaalf. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt een maximum van acht jongeren.

Er zijn ook verboden. Ouders en supporters mogen niet mee de terreinen op en kantines blijven gesloten. En voor voetballers geldt dat koppen zoveel mogelijk moet worden vermeden en tijdens de trainingen moet zoveel mogelijk de 1,5 meter onderlinge afstand worden nagekomen.

Tenslote: de verenigingen dienen hun activiteiten af te stemmen met de plaatselijke gemeente, de regelgeving kan per gemeente verschillen. 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen    Lockdown schoorvoetend open