Beroepsbevolking    Bevolkingsgroei 


Besloten Vennootschap

Datum laatste wijziging: 13 september 2020  |  Trefwoorden: Maatschappelijk, 2020, BVM

Inhoud

  1. Besloten Vennootschap Maatschappelijk
  2. Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Besloten Vennootschap Maatschappelijk

Het kabinet wil een nieuwe rechtsvorm introduceren voor ondernemers met een maatschappelijke missie. Met de rechtsvorm bvm (besloten vennootschap maatschappelijk) kunnen sociale ondernemingen zoals bijvoorbeeld Fairphone, Tony's Chocolonely, Kromkommer en Willem Drees in één klap hun status duidelijk maken.

Om als maatschappelijke bv te worden bestempeld moet er aan vijf eisen worden voldaan, schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken (CDA) aan de Tweede Kamer:
  • Het bedrijf levert zijn product of dienst primair om bij te dragen aan een maatschappelijk doel dat is vastgelegd in de statuten in plaats van vanuit een winstdoelstelling.
  • Een deel van de omzet wordt opnieuw geïnvesteerd in het bereiken van de maatschappelijke doelen en/of de verdeling van de winst en vermogen wordt beperkt om te zorgen dat het maatschappelijke doel voorgaat.
  • De onderneming identificeert zijn relevante stakeholders en gaat daar minimaal een keer per jaar de dialoog mee aan.
  • De bedrijven zijn transparant op hun website en andere openbare publicaties, zoals het jaarverslag, over de meest materiële gecreëerde maatschappelijke waarde.
  • De sociale onderneming is onafhankelijk van overheden en andere entiteiten om een eigen strategie te kunnen nastreven.
(Bron: Advocatenblad, 25 juli 2020)

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

De spelregels die de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CV) beheersen, gaan behoorlijk veranderen. Officieel treedt het ‘wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen’ in werking op 1 januari 2021. Doel van de nieuwe wet is om de keuze voor een passende ondernemingsvorm eenvoudiger te faciliteren. Met name een maatschap is in accountancyland een veel voorkomende rechtsvorm. De nieuwe regels zijn daarmee niet alleen relevant voor ondernemers, maar ook voor accountantskantoren. (Bron: Accountancyvanmorgen, 11 sep. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Beroepsbevolking    Bevolkingsgroei