Toeslagenwet (tabellen)    Vrijwillige verzekeringen (tabellen) 


Transitievergoeding (tabellen)

Datum laatste wijziging: 4 januari 2020  |  Trefwoorden: Transitievergoeding, 2021

Het maximum voor de transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit staat in de Regeling indexering transitievergoeding die in de Staatscourant is geplaatst.

Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de hoogte van het bedrag jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen (MEV). De verhoging wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000.

Als het bruto jaarsalaris hoger is dan onderstaand jaarbedrag, wordt de transitievergoeding maximaal een bruto jaarsalaris. De hoogtes zijn:
2015 € 75.000
2016 € 76.000
2017 € 77.000
2018 € 79.000
2019 € 81.000
2020 € 83.000
2021 € 84.000


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Toeslagenwet (tabellen)    Vrijwillige verzekeringen (tabellen)