Studiefinanciering MBO (tabellen)    Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (tabellen) 


Tabel

Datum laatste wijziging: 25 juni 2019  |  Trefwoorden: WW, WIA, WAO, ZW, Maximumdagloon, 2019

1 juli 2019

Per 1 juli 2019 worden bestaande bruto uitkeringen verhoogd met 1,23%, in lijn met de stijging van het bruto minimumloon. De hoogte van de WW-, WIA-, WAO-, en ZW-uitkering hangt onder meer af van de hoogte van het laatstverdiende loon en het maximumdagloon. Per 1 juli 2019 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 214,28 naar bruto € 216,90.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Studiefinanciering MBO (tabellen)    Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (tabellen)