Zorg    Budget zorgverzekering 


Aftrek zorgkosten

Datum laatste wijziging: 30 juli 2018  |  Trefwoorden: Ziektekosten, Inkomstenbelasting, Drempel

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Belastingdienst

Inleiding

Het valt niet om mee om zorgkosten op de inkomstenbelasting in mindering te brengen. De torenhoge drempel verhindert dat. Reden, de overheid wil de aftrek beperken voor wie dit het hardst nodig heeft: chronisch zieken met hoge zorgkosten en een relatief laag inkomen.

Rekenvoorbeeld:
Mijnheer X zonder partner verdiende in 2017 € 60.000 bruto. Hij wil berekenen of de uit eigen portemonnee betaalde zorgkosten (categorie 'aftrekbaar') van € 1.000 - betaald voor een ziek kind van 20 jaar - van zijn belastbaar inkomen kan worden afgetrokken. Gezien zijn inkomen van € 60.000 moet worden gerekend vanaf het fiscale drempelbedrag € 40.619 (2017). De rekensom - € 670 + 5,75% van (€ 60.000 - € 40.619) - komt uit op € 1.784. Jammer voor mijnheer X, hij kan wat de specifieke zorgkosten betreft in 2017 niets aftrekken. Had hij € 2.000 aan zorgkosten gehad, dan had hij nog tenminste € 2.000 - € 1.784 = € 216 kunnen aftrekken. Gezien de uitgaven van € 2.000 ook niet erg veel.

Maar stel dat iemand dezelfde specifieke zorgkosten heeft van € 1.784 en verdiende in 2017 de helft, € 30.000. Dan kan hij 1,65% van € 30.000 = € 495 aftrekken. Niet erg veel, maar wel de moeite waard.

Belastingdienst

Wel en niet aftrekbare kosten

De Belastingdienst geeft op haar site aan welke specifieke zorgkosten wel en welke niet mogen worden afgetrokken. Voorbeelden:
  • Wel aftrekbaar: verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling, kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist.
  • Niet aftrekbaar: premies voor de ziektekosten of zorgverzekering (zowel basispremie als aanvullende premies), wettelijke eigen bijdrage CAK Centraal Administratiekantoor (CAK), voor hulp in de huishouding en thuiszorg, eigen bijdrage Zorgverzekeringswet, wettelijk verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Drempelbedrag

Het drempelbedrag voor specifieke zorgkosten is afhankelijk van het drempelinkomen en of iemand een fiscale partner heeft. De bedragen en percentages worden jaarlijks aangepast, zie subrubriek Aftrek zorgkosten (tabellen).

Voor wie mag u zorgkosten aftrekken?

  • De persoon zelf en zijn/haar fiscale partner.
  • Kinderen die jonger zijn dan 27 jaar en niet in staat de ziektekosten zelf te betalen.
  • Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met iemand in gezinsverband woont.
  • Ouders, broers of zussen die bij iemand huis wonen en afhankelijk zijn van zijn/haar zorg.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Zorg    Budget zorgverzekering