Eigenrisicodrager ZW    Wetten en wetsvoorstellen ZW 


Premie ZW

Datum laatste wijziging: 6 maart 2017  |  Trefwoorden: Ziektewet, Arbeidsinactiviteit

Inhoud

  1. Geen ZW-premie
  2. Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2014

Geen ZW-premie

Er is geen aparte ZW-premie. De ZW-uitkeringen worden bekostigd door bedrijven via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (ww-Awf ) en de sectorpremie*, en door overheidswerkgevers via de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo-premie).

* Voor de werknemersverzekeringen is het bedrijfsleven verdeeld in sectoren. Elke sector bestaat uit een of meer bedrijfs- of beroepstakken of gedeelten daarvan. De werkgever is verplicht aangesloten bij een van de sectoren. Bij welke sector dat is, hangt af van het soort werkzaamheden. Uitgangspunt is dat werkgevers met dezelfde werkzaamheden bij dezelfde sector zijn aangesloten.

Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2014

Door de modernisering van de Ziektewet worden de premies voor de Ziektewet van flexwerkers vanaf 2014 op een andere manier vastgesteld. Voor flexwerkers die vanaf 2012 na beëindiging van hun dienstverband een Ziektewetuitkering kregen, geldt dat deze aan de werkgever wordt doorbelast in de gedifferentieerde premies van 2014 en latere jaren.

Als werkgevers besluiten om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, dan moeten zij vóór 2 oktober 2013 hiervoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. (Bron: Rijksoverheid, 2 sep. 2013)

Ga terug naar subrubriek Ziektewet.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Eigenrisicodrager ZW    Wetten en wetsvoorstellen ZW