Suppletiemethode    Toeslagenwet 


Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Datum laatste wijziging: 12 juli 2019  |  Trefwoorden: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, Wtcg

Inhoud

 1. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 2. Voorwaarden
 3. Betaling via werkgever
 4. Schuldhulpverlening
 5. Afgeschaft
 6. Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten vanaf september 2016
 7. Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wijzigt

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Jaarlijks betaalt UWV de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Deze tegemoetkoming bedraagt € 342 netto. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die zij hebben door hun ziekte of handicap. Deze Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is onderdeel van de Wtcg.Voorwaarden

Werknemers en niet-werknemers krijgen de tegemoetkoming als hij/zij:
 1. op 1 juli van het lopende kalenderjaar recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering);
 2. 35% of meer arbeidsongeschikt is;
 3. verzekerd is voor de AWBZ (iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd).
En verder:
 • de persoon moet in Nederland verzekerd zijn geweest voor ziektekosten in 2013;
 • het (gezamenlijk) inkomen mag in 2011 niet hoger zijn dan: € 24.570 voor alleenstaanden en € 35.100 voor (echt)paren.

Betaling via werkgever

Voor werknemers maakt de UWV de tegemoetkoming eind september over op rekening van de werkgever. De werkgever betaalt de tegemoetkoming uiterlijk in oktober aan de werknemer door.

Schuldhulpverlening

Als een werknemer in een traject voor schuldhulpverlening zit, betaald UWV de uitkering rechtstreeks aan de schuldhulpverlener.

Afgeschaft

Eind 2014 betaalde het CAK de Wtcg over 2013 uit. Dit was de laatste uitbetaling van de Wtcg. De Wtcg is namelijk met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. In plaats daarvan gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. Meer informatie over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) vindt u op de site van de overheid.

Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten vanaf september 2016

Ontvangt u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van UWV en bent u ten minste 35% arbeidsongeschikt of heeft u recht op hulp om werk te vinden, te behouden of om te studeren?
Dan krijgt u in september 2016 waarschijnlijk de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Voor 2016 is de tegemoetkoming € 212,06 netto. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een compensatie voor de extra kosten die mensen maken door hun ziekte of handicap.

U ontvangt de tegemoetkoming tegelijk met de maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering van september 2016. U krijgt hierover nog een brief. (Bron: UWV, 2 sep. 2016)

Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wijzigt

Vanaf 2018 krijgen alle werknemers met een uitkering die in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten deze rechtstreeks van het UWV en niet meer via de werkgever. (Bron: UWV, 14 jun. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Suppletiemethode    Toeslagenwet