Organisaties en sectoren    Koopkracht 


Wetten en wetsvoorstellen

Datum laatste wijziging: 25 april 2020  |  Trefwoorden: Klimaat, Wetten, Wetsvoorstel

Inhoud

 1. Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer
 2. Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend
 3. Internetconsultatie wetsvoorstel CO2-heffing industrie

Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer

Op 28 mei 2019 is de Klimaatwet een feit. En tegelijker tijd overheerst bij menigeen de teleurstelling omdat de wet onvoldoende dwingend is. Wat staat er wel in:
 • Maatregelen betreffende de verhoging van de energiebelasting op fossiele brandstoffen, de aanschafsubsidie van elektrische auto’s et cetera zullen in afzonderlijke wetgeving worden geregeld.
 • Er zijn drie doelen:
  • In 2030 moet t.o.v. 2019 de Nederlandse broeikasgasuitstoot met respectievelijk 49 procent zijn verminderd.
  • In 2050 moet t.o.v. 2019 de broeikasuitstoot met 90 procent zijn verminderd.
  • In 2050 zal een volledig CO2-neutrale elektriciteitsproductie zijn bereikt.
 • Het kabinet is - te beginnen in 2019 - verplicht iedere vijf jaar een Klimaatplan op te stellen waarin wordt vastgelegd hoe het dan aanwezige kabinet de drie klimaatdoelen zal bereiken.
 • Als de dan aanwezige regering de doelen niet haalt, staat daarop geen juridische sanctie.
 • De maatschappelijke en financiële gevolgen van de klimaatplannen worden in kaart gebracht.
 • Er komen nader uit te werken plannen voor bedrijven inzake een CO2-heffing.
 • Ieder jaar wordt er door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een Klimaat- en Energieverkenning gepubliceerd waarin de laatste cijfers en andere actuele zaken omtrent het klimaat staan. De publicatie verschijnt op iedere vierde donderdag in oktober. Die dag wordt voortaan Klimaatdag genoemd.

Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend

Het kabinet wil dat er per 1 januari 2020 een minimumprijs komt voor CO2 die in Nederland wordt uitgestoten met elektriciteitsproductie. Op 4 juni 2019 hebben staatssecretaris Snel van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hierover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze CO2-minimumprijs wil het kabinet bedrijven prikkelen om te verduurzamen. (Bron en meer: Rijksoverheid, 4 juni 2019)

Internetconsultatie wetsvoorstel CO2-heffing industrie

Het kabinet neemt maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland te halveren. Onderdeel hiervan is een CO2-heffing voor de industrie, die bedrijven op verstandige wijze stimuleert om te verduurzamen. Over dit wetsvoorstel starten de ministeries van Financiën en Economische Zaken nu een internetconsultatie van 24 april tot 29 mei 2020.

De heffing sluit nauw aan op het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Wordt het ETS strenger, dan wordt de nationale heffing automatisch minder streng. Omdat de huidige vormgeving van het ETS nu nog onvoldoende is om doelen van het Klimaatakkoord te halen, is een nationale CO2-heffing voor de industrie noodzakelijk. Nederland blijft zich in Brussel inzetten voor een beter werkend emissiehandelssysteem. (Bron: Min. Fin. 24 apr. 2020)
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Organisaties en sectoren    Koopkracht