Individuele maatregelen    Onderwijs 


Maatregelen kabinet

Datum laatste wijziging: 7 april 2020  |  Trefwoorden: Coronavirus, Kabinet, Noodmaatregel voor Werkbehoud, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Sociaal minimum, ZZP, Vakantietoeslag, Tijdelijke contracten, Beëindiging van rechtswege, UWV, Zorgaanbieders

Inhoud

 1. Werktijdververkorting mogelijk bij problemen Coronavirus
 2. Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor werkbehoud (Now)
 3. In Nederland geen totale lockdown
 4. Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
 5. Noodpakket maatregelen om banen en inkomens te beschermen
 6. Uitstel coulanceregime en lage premie bij overwerk
 7. Geen bezoek voor verpleeghuisbewoners
 8. Martin van Rijn tijdelijk nieuwe minister voor Medische Zorg
 9. Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug
 10. Lading van 690.000 mondkapjes gearriveerd
 11. Uitstel waterschapsbelasting
 12. Voortgang bouw- en technieksector
 13. Tot 1 juni blijft veel verboden
 14. Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
 15. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
 16. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (Togs)
 17. Uitbreiding Togs-regeling voor ondernemers non-food
 18. Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april
 19. Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud toegelicht
 20. Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst
 21. KLM verlengt tijdelijke contracten niet
 22. Overzicht alle mogelijke regelingen begin april 2020
 23. Het coronavirus; kijk wat voor u de gevolgen zijn
 24. Uitstel assurantiebelasting voor ondernemers
 25. Verruiming voorschotten zorgaanbieders langdurige zorg
 26. Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW?

Werktijdverkorting (niet meer) mogelijk bij problemen Coronavirus

Bedrijven die door de verspreiding van het nieuwe Coronavirus (ander woord: Covid19-besmetting) in China problemen ondervinden, konden bij de overheid werktijdverkorting voor hun personeel aanvragen.

Het Coronavirus wordt door het kabinet aangemerkt al een buitengewone omstandigheid waardoor een beroep kan worden gedaan op de regeling. Ondernemers die in aanmerking komen, mogen de werktijd van hun personeel verkorten. De niet-gewerkte uren worden aan het personeel doorbetaald op basis van de WW.

Bedrijven die werktijdverkorting aanvragen moesten bewijzen dat er een direct verband is met het Coronavirus. Ze komen in aanmerking als ze minimaal 2 tot maximaal 24 weken 20 procent minder werk binnen het hele bedrijf hebben. (Bron: FME, 20 feb. 2020)

Werktijdverkorting kan niet meer worden aangevraagd. Alle lopende aanvragen van 1 maart 2020 worden automatisch behandeld als een aanvraag vanwege omzetverlies in het kader van de Noodmaatregel (zie hieronder)

Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor Werkbehoud (Now)

Met een duw in de rug vanwege de alsmaar groter wordende virus-epidemie wil het kabinet drie maanden lang een serie ongekend aantal maatregelen nemen om de economie en alles wat daar aan vast zit te redden. De belangrijkste maatregelen van de "De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (Now-regeling)".

UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april 2020 een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.*  

* Op 6 april 2020 zijn een drietal wijzigingen aangepast. 

Zelfstandigen

Voor deze categorie werkende komt er een versoepeling van de bijstand voor zelfstandigen. Alle getroffen ZZP-ers  krijgen voor een periode van drie maanden een aanvulling op hun inkomen tot het sociaal minimumloon 2020 Bruto € 1.653,65 (Netto € 1.523,00 per maand). Het bedrag wordt niet terugbetaald.
Tot nu kwamen zzp’ers alleen voor bijstand in aanmerking als zij een levensvatbare onderneming hadden, niet konden terugvallen op eigen vermogen of het inkomen van een partner. Die voorwaarden komen te vervallen. M.a.w. het inkomen van de partner en het eigen vermogen tellen niet mee voor het bepalen van het recht op bijstand ter hoogte van het sociaal minimum.
Voor alleenstaande ZZP'ers is de uitkering Bruto € 1.219,09 (Netto € 1.126,00) per maand.

De regeling kan eenmalig worden verlengd met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

De uitvoering ligt bij de gemeenten, deze bijstand wordt binnen vier weken uitgekeerd.

Werknemers

Werknemers van bedrijven die een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachten, krijgen tot 90 procent van hun loon doorbetaald door de overheid. Deze noodmaatregel moet werkgevers ervan weerhouden hun personeel te ontslaan.

Er zijn twee voorwaarden:
 1. De werkgever moet 100% loon doorbetalen. Dat is goed nieuws voor werknemers omdat die onder de WTV maar recht op een WW-uitkering van 75/70% hadden. Onbekend is of ook de hogere loonkosten voor 90% worden vergoed, zoals die van de directie.
 2. De werkgever mag tijdens gebruikmaking NOW “geen ontslag aanvragen” wegens bedrijfseconomische redenen. Dat betekent dat pas na afloop van de driemaandsperiode een aanvraag kan worden ingediend. De verlening van de vergunning en de ontslagdatum liggen dan nog wel een tijdje daarna.
De regeling geldt ook voor flexibele krachten, zowel in dienst van de werkgever als van het uitzendbureau. Alleen over oproepkrachten wordt gesuggereerd dat zij een WW-uitkering kunnen aanvragen.
Voor zzp’ers geldt de regeling niet; zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijstandsuitkering van maximaal 3 maanden. Die hoeven zij niet terug te betalen, zie boven.

De regeling werktijdverkorting komt per direct te vervallen, de overheid kon de inmiddels 78 duizend aanvragen van bedrijven niet meer aan. Eerder gedane aanvragen vallen in het nieuwe systeem.

Bedrijven

Voor bedrijven komt er een noodloket, waar bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren direct 4.000 euro kunnen krijgen. Dat geldt voor getroffenen bedrijven in onder meer de horeca- en reisbranche. Er komt ook nog een aanvullende compensatieregeling.

Alle ondernemers, van mkb tot zzp, kunnen de komende drie maanden uitstel krijgen van belastingbetaling. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van belastingen, hoeven niet te worden betaald.

Het kabinet overlegt met de gemeenten over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers, zoals toeristenbelasting, stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken.

Vanaf 16 maart kunnen bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen, de overheid vragen garant te staan voor leningen bij hun bank. Normaal doet ze dat voor de helft van de lening, maar dat is nu verruimd naar 90 procent.

Sinds 1 januari 2020 moeten werkgevers volgens de WAB met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Maar tijdens de coronacrisis is in sommige sectoren veel extra overwerk nodig (bijvoorbeeld in de zorg). Het kabinet zal daarom een regeling voorbereiden om dit onbedoelde effect voor 2020 op te heffen.

Werkgevers hadden tot 1 april 2020 de tijd om voor werknemers een vaste arbeidsovereenkomst (of addendum) op te stellen, voor de lage WW-premie. Maar de komende weken is het niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk om aan die voorwaarde te voldoen. Daarom wordt deze termijn verlengd tot 1 juli 2020.

Als regel betalen ondernemers belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als zij een lagere winst verwachten door de coronacrisis, kunnen ondernemers een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet gaat het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Bepaalde sectoren worden door de coronavirus in het bijzonder getroffen. Denk aan onder meer aan restaurants en reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren.

Zie ook: https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsinactiviteit/werktijdverkorting#no-od

(Bron: De Volkskrant)

Redactie: Ieder land doet het weer anders. In de USA krijgen de werkenden circa 1.000 dollar. Rijke mensen worden uitgezonderd maar het is nog onduidelijk hoe dat gemeten wordt. Het voorstel is door zowel de Republikeinen als Democraten goedgekeurd. Eindelijk zijn partijen het over een maatregel eens, wie had dat durven dromen.

NB1: De gemeenten hikken behoorlijk aan tegen de uitvoering van de kabinetsmaatregelen ter ondersteuning van zzp'ers en andere zelfstandige ondernemers die zonder opdrachten zitten. Ze verwachten meer dan honderdduizend bijstandsaanvragen van zzp'ers te moeten verwerken. Het is de vraag of alle systemen dat aankunnen. Ook ligt fraude op de loer.
Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt in het FD dat snelle uitbetaling alle voorrang krijgt. Het toetsen van de rechtmatigheid krijgt daarbij lage prioriteit.

NB2: Verwacht dat in de noodmaatregel NOW een compensatie komt voor te betalen pensioenpremies, qua hoogte vaak 1/5 van de totale personele kosten.

NB3: Lees ook het artikel van de rijksoverheid d.d. 31 maart 2020 NOW-regeling klaar, loketten bijna open

In Nederland geen totale lockdown

Lockdown (vergrendeling) geeft de situatie weer waarbij de hele maatschappij op slot gaat en mensen moeten thuisblijven. Lockdown om de coronacrisis te bestrijden, zien we in maart 2020 in landen als België, Frankrijk en Spanje. In Nederland gaat het kabinet (nog) niet zover.

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. (Bron: Ministerie EZK, 15 mrt. 2020)

Noodpakket maatregelen om banen en inkomens te beschermen

De kamerbrief met het noodpakket maatregelen om banen en inkomens te beschermen bevat maatregelen die ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en die zelfstandigen een overbrugging bieden, ook liquiditeitssteun. Ondernemers krijgen de mogelijkheid via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden geld in de bedrijven te houden. Het extra pakket maatregelen komt bovenop economische maatregelen die op 12 maart al zijn genomen. (Bron: Min. SZW, 17 mrt. 2020)

Uitstel coulanceregime en lage premie bij overwerk

Minister Koolmees gaat in verband met het coronavirus de regel aanpassen dat werkgevers de hoge WW-premie moeten betalen bij overwerk. Het coulanceregime wordt verlengd tot 1 juli 2020.

Geen bezoek voor verpleeghuisbewoners

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) bekend namens het kabinet. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19). (Bron: Min. VWS, 19 mrt. 2020)

Martin van Rijn tijdelijk nieuwe minister voor Medische Zorg

De aanpak van het coronavirus heeft de volle aandacht van het kabinet. Bruno Bruins heeft hier de afgelopen periode met veel energie leiding aan gegeven. In deze tijden van crisis is snelle opvolging noodzakelijk, nu hij gisteren zijn aftreden bekend maakte. Gezien de omvang en duur van de bestrijding van de crisis en de impact op de volksgezondheid heeft het kabinet gezocht naar een ervaren bestuurder die zo snel mogelijk de portefeuille van Medische Zorg in kan vullen. Martin van Rijn (PvdA) zal voor de duur van de bestrijding van het coronavirus, voor de duur van 3 maanden, als tijdelijk minister voor Medische Zorg aantreden. Hij doet dit op verzoek van het kabinet en op persoonlijke titel. (Bron: Min. SWZ, 20 mrt. 2020)

Van Rijn: "Zelf stond ik wel even met zijn ogen te knipperen na Ruttes belletje", zei de nieuwbakken minister bij zijn presentatie. "Maar: Er zijn momenten in het leven dat politieke verschillen er niet toe doen".

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen. (Bron: Min. SZW, 20 mrt. 2020)

Lading van 690.000 mondkapjes gearriveerd

Op 21 maart is een lading van 690.000 mondkapjes gearriveerd op Schiphol. Het is de eerste lading van een miljoenenorder uit China die de komende dagen en weken in Nederland arriveert. De mondkapjes worden via een centraal distributiepunt per direct verspreid naar de plekken waar ze het hardst nodig zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes, zijn essentieel om zorgpersoneel in staat te stellen de juiste zorg te verlenen aan coronapatiënten en aan kwetsbare personen, zoals in verpleeghuizen. Ze gaan dus niet naar particulieren (Bron: Min. VWS, 21 mrt. 2020)

Uitstel waterschapsbelasting

Ondernemers kunnen vanwege de uitbraak van het coronavirus ook uitstel krijgen voor het betalen van hun waterschapsbelasting, maken de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW op 22 maart 2020 bekend. De betaling zou met drie tot zes maanden uitgesteld kunnen worden, schrijven de organisaties in een persbericht. Invorderingen bij meerdere waterschappen worden per direct gestopt. (Bron: Nu, 22 mrt. 2020)

Voortgang bouw- en technieksector 

De bouw- en technieksector wil aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen hebben samen met Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Doekle Terpstra van Techniek Nederland hierover afspraken gemaakt. De afspraken moeten er voor zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille leegloopt en de woning- en utiliteitsbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen zoveel als mogelijk verder kan. Het protocol kreeg de naam ‘Samen veilig doorwerken’*.

* Redactie: Het woordje 'veilig' is verwarrend. Gaat het om veiligheid, doorwerken of beide?

Tot 1 juni blijft veel verboden

Het kabinet-Rutte heeft op 23 maart 2020 het volgende besloten:

 • Burgemeesters mogen met noodverordening sneller optreden en locaties sluiten.

 • Nederlanders mogen uitsluitend nog alleen of met kinderen naar buiten gaan.

 • Kappers en nagelstudio’s moeten dicht.

 • Supermarkten gaan een scherp deurbeleid voeren. Als de nieuwe maatregelen leiden tot rijen bij de supermarkt of andere winkels, moeten mensen ook buiten afstand houden.

 • Burgemeesters krijgen met een noodverordening de mogelijkheid stranden, boulevards en campings te sluiten.

 • Samenkomsten, ook thuis, moeten beperkt blijven tot maximaal drie bezoekers die minstens anderhalve meter afstand houden.

 • De quarantaineregel wordt aangescherpt: als een gezinslid koorts heeft, blijft iedereen thuis.

 • De politie gaat op de aangescherpte maatregelen handhaven en kan forse boetes uitdelen (van 400 euro voor particulieren tot 4.000 euro voor bedrijven) voor wie de regels op groepsvorming en afstand houden overtreedt.

 • Tot 1 juni geen theatervoorstellingen, conferenties en concerten.

 • Voor scholen en horeca blijft de situatie hetzelfde: die blijven in ieder geval tot 6 april dicht.

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS (24 maart 2020) maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. 

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;

 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;

 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente voor de zelfstandige ondernemers voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. De inkomensondersteuning hoeft niet niet te worden terugbetaald te betalen, er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kan men een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen. (Bron: Rijksoverheid, 26 mrt. 2020)

Redactie: De voorwaarden voor een aanvraag en toekenning zijn duidelijk, maar Gemeenten zijn nog niet in staat geweest op een uniforme procedure te maken voor de aanvraag. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een centraal aanvraagformulier. Had de VNG hier niet eerder het voortouw moeten nemen? Of moet nu iedere gemeente eerst zelf het wiel uitvinden?

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (Togs)

Het kabinet is formeel op 27 maart 2020 naar buiten gekomen met de uitvoering van het zogeheten Noodloket. De officiele naam is Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Het gaat om ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren* die belastingvrij een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen. Voorwaarde is dat tussen de start van de crisis en de maand juni 2020 er sprake moet zijn van minimaal 4.000 euro omzetverlies en 4.000 euro te betalen vaste lasten.

* Sectoren die in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Minister Wiebes beloofde dat ondernemingen die in aanmerking komen, de tegemoetkoming binnen één week na de aanvraag op hun bankrekening ontvangen. Een voorbehoud hierbij is dat de digitale systemen de enorme hoeveelheid aanvragen aankunnen. Naar verwachting maken 120.000 organisaties aanspraak op de compensatie.

Uitbreiding Togs-regeling voor ondernemers non-food

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 29 maart 2020 de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. (Bron: Min. EZK, 29 mrt. 2020)

Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april

De gevolgen zoals we die kennen van de afgelopen maand - gesloten horeca, sportverenigingen, culturele instellingen, amusement, scholieren thuis t/m de meivakantie (25 april t/m 2 mei) et cetera - blijven voortduren. Niet meer en niet minder. 

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud toegelicht

Hieronder de hoofdpunten van de eisen en voorwaarden die de NOW-regeling stelt aan de werkgever. De maatregel strekt tot compensatie van loonkosten voor werkbehoud. De NOW is geplaatst in de Staatscourant 1 juli 2020.

Zoals het er nu uitziet gaat het in eerste instantie om een voorschot van 80% over het percentage van de te verwachte verliezen in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020. Meer in detail:

 • De maatregel strekt tot compensatie van loonkosten voor werkbehoud;

 • Voorwaarde: meer dan 20% omzetverlies ten opzichte van een ¼ van de omzet over het jaar 2019;

 • Omzetverlies wordt bepaald op concernniveau;

 • Omzetverlies gedurende drie maanden vanaf 1 maart 2020 (derhalve over maart, april en mei 2020);

 • Indien omzetverlies later in de tijd neerslaat kan een ander tijdvak van drie maanden voor compensatie in aanmerking komen (bijvoorbeeld april, mei en juni 2020);

 • Loonkosten worden gecompenseerd tot een bedrag van maximaal 90% van circa EUR 9.500 bruto (circa EUR 9.500 bedraagt circa twee keer het maximum SV-dagloon - sociaalverzekeringsloon op maandbasis);

 • De maximale compensatie omvat ook vakantietoeslag (over het loon tijdens de tegemoetkomingsperiode), opbouw pensioenpremie (werkgeversdeel) en sociale verzekeringspremies;

 • De NOW-regeling kan in beginsel vanaf maandag 6 april 2020 aangevraagd worden;

 • De eerste voorschotten worden naar verwachting uitbetaald binnen twee tot vier weken;

 • De hoogte van het voorschot bedraagt 80% van het uiteindelijk maximaal betaalbaar te stellen voorschot van 90% (afhankelijk van de procentuele omvang van het omzetverlies);

 • Maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020;

 • Controle wordt achteraf uitgevoerd met name met betrekking tot omzetverlies waarbij accountantsverklaring relevant zal zijn;

 • Indien omzetverlies hoger of lager is dan initieel kenbaar gemaakt, dan volgt achteraf een nabetaling of een naheffing;

 • Beroep op de maatregel en toch gelijktijdig ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden wordt achteraf beboet; N.B. wanneer een tijdelijk contract (bepaalde tijd) niet wordt verlengd, dus van rechtswege afloopt, wordt dat niet aangemerkt als ontslag. 

 • Maatregel geldt voor drie maanden;

 • Maatregel kan voor drie maanden worden verlengd waarbij een nieuw weegmoment zal plaatsvinden.

De tegemoetkoming kan voor alle werknemers worden aangevraagd, dus ook voor flexkrachten. Ook voor uitzendkrachten is een tegemoetkoming mogelijk, maar er zijn wel een aantal vereisten voordat u de tegemoetkoming ontvangt.

Er kan dus op 6 april al een voorschot bij UWV aangevraagd worden gebaseerd op het te verwachten totaal verlies t/m eind mei t.o.v. dezelfde 3 maanden in 2019.

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen.

Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden. (Bron: Min. Fin, 2 apr. 2020)

KLM verlengt tijdelijke contracten niet

KLM krijgt hevige kritiek N.B. van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Koolmees) dat de tijdelijke contracten niet verlengd worden. KLM ontslaat in principe geen mensen; dus voldoet het volledig aan de regels voor de tegemoetkoming in de loonkosten. De tijdelijke contracten lopen immers van rechtswege af. Verlengen zou zelfs in een aantal gevallen betekenen, dat deze werknemers een vast contract (onbepaalde tijd) moet worden aangeboden. Onder de gegeven omstandigheden kan dat van KLM niet verlangd worden. De kritiek van Koolmees is dus volledig onterecht.

Overzicht alle regelingen begin april 2020

De uitbraak van het coronavirus heeft het openbare leven in Nederland zo goed als stilgelegd. Dit heeft grote gevolgen voor de economie. En mogelijk ook voor uw bedrijf en uw werknemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. De Kamer van Koophandel beschrijft welke maatregelen dit zijn en bij welke overheidsorganisaties u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen.

Het coronavirus, kijk wat voor u de gevolgen zijn

De uitbraak van het coronavirus heeft veel ingrijpende maatregelen tot gevolg. Dit heeft ook gevolgen voor u als belastingplichtige of als u een toeslag krijgt. De Belastingdienst doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Houd deze pagina in de gaten voor actuele informatie.

 • U bent ondernemer

 • U hebt met de Douane te maken

 • U ontvangt kinderopvangtoeslag

 • U moet aangifte inkomstenbelasting 2019 doen of helpt een ander daarbij

 • U woont of werkt over de grens in de EU

 • U wilt contact met de Belastingdienst

Uitstel assurantiebelasting voor ondernemers

Ondernemers en zzp'ers die in problemen zijn gekomen vanwege de coronacrisis kunnen ook voor de assurantiebelasting en nog enkelen andere belastingen uitstel van betaling krijgen. Ook versoepelt De Belastingdienst de aanvragen hiervoor en kunnen ondernemers langer dan drie maanden uitstel aanvragen.

Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen en dat zij pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen. (Bron: Verbond van Verzekeraars, 3 apr. 2020)

Verruiming voorschotten zorgaanbieders langdurige zorg

Als gevolg van de coronacrisis worden zorginstellingen in de langdurige zorg geconfronteerd met oplopende kosten. Het Zorginstituut beheert het Fonds langdurige zorg waaruit de Wlz wordt betaald. In goed overleg met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgverzekeraars verruimt het Zorginstituut tijdelijk de bevoorschottingssystematiek via het fonds, zodat zorgkantoren en het CAK waar nodig extra voorschotten kunnen geven. (Bron: Zorginstituut Nederland, 6 apr. 2020)

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW-regeling?

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (van zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen.
Als zorgaanbieders rekening houdend met deze ondersteuning (nog steeds) voldoen aan de voorwaarden van de NOW-regeling, dan kunnen zij zich wenden tot het UWV om een aanvraag voor steun in te dienen


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Individuele maatregelen    Onderwijs