Wet op de Loonbelasting 1964    Mobiliteitsteams helpen van-werk-naar-werk 

Maatregelen kabinet

Datum laatste wijziging: 8 december 2020  |  Trefwoorden: coronavaccin, Kabinet, 2020, Gezamenlijkhuishouden, Partner, Bijstand, TOZO, Tozo-regeling, Gezamenlijk Huishouden, Tabellen, Sociaal minimum

Maatregelen Kabinet

Datum laatste wijziging: 1 juli 2020  |  Trefwoorden: Coronacrisis, Kabinet

Inhoud

  1. Werktijdververkorting mogelijk bij problemen Coronavirus
  2. Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor werkbehoud (NOW)
  3. In Nederland geen totale lockdown
  4. Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
  5. Noodpakket maatregelen om banen en inkomens te beschermen
  6. Uitstel coulanceregime en lage premie bij overwerk
  7. Geen bezoek voor verpleeghuisbewoners
  8. Martin van Rijn tijdelijk nieuwe minister voor Medische Zorg
  9. Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug
  10. Lading van 690.000 mondkapjes gearriveerd
  11. Uitstel waterschapsbelasting
  12. Voortgang bouw- en technieksector
  13. Tot 1 juni blijft veel verboden
  14. Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
  15. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
  16. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
  17. Uitbreiding Togs-regeling voor ondernemers non-food
  18. Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april
  19. Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) toegelicht
  20. Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst
  21. KLM verlengt tijdelijke contracten niet
  22. Overzicht alle mogelijke regelingen begin april 2020
  23. Het coronavirus; kijk wat voor u de gevolgen zijn
  24. Uitstel assurantiebelasting voor ondernemers
  25. Verruiming voorschotten zorgaanbieders langdurige zorg
  26. Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW?
  27. E-book NOW
  28. Besluit Randstad aanvragen NOW
  29. Wet digitale besluitvorming
  30. Bijzonder uitstel aangepast
  31. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
  32. Kabinet helpt leveranciers en ondernemers met hun leverancierskrediet
  33. Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit
  34. Breid NOW-regeling uit en red meer banen
  35. Voorstellen voor aanpassing NOW en vangnet ten behoeve van flexarbeid
  36. Beleidsbesluit noodmaatregelen coronacrisis
  37. OV-kaart studenten met drie maanden verlengd
  38. Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging (NOW) uitgebreid
  39. Compensatieregeling voor eigen bijdrage kinderopvang
  40. Overige fiscale maatregelen d.d. 15 april 2020
  41. Culturele sector
  42. Belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers
  43. Kabinet, toon menselijk gezicht aan iedereen met uitkering en arbeidsbeperking
  44. Geen nieuwe steun bedrijven die bonussen uitkeren
  45. Rutte op 21 april 2020: In kleine stapjes vooruit#ex-tra2
  46. Overige fiscale maatregelen 23 april 2020
  47. Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden
  48. Geld voor dak- en thuislozen
  49. Corona-OverbruggingsLening (COL)
  50. Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling
  51. Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis
  52. Aanvullende belastingmaatregelen in verband met coronacrisis
  53. Bereken snel waar je recht op hebt
  54. Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd
  55. Zelfstandigen behouden zelfstandigenaftrek
  56. Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers
  57. Uitstel van betaling bij Douane
  58. Nadere maatregelen SZW
  59. Steunmaatregelen kabinet helpen ruim 2 miljoen mensen
  60. 110 miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen
  61. Resume fiscale maatregelen en tegemoetkomingen (update 4 mei 2020)
  62. Opnieuw extra geld voor devices en onderwijs op afstand
  63. Aanpassing NOW voor bedrijven met meerdere onderdelen
  64. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  65. Meer bescherming zorgmedewerkers buiten ziekenhuis
  66. Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)
  67. Coronahulp aan Nederlands-Caribische eilanden kan oplopen tot 1 miljard
  68. Nog eens half miljard naar gemeenten voor TOZO
  69. Compensatieregeling voor eigen bijdrage kinderopvang
  70. Besluit noodmaatregelen coronacrisis opnieuw geactualiseerd
  71. Bij nieuwe staatssteun ontslaan werknemers niet verboden
  72. 600 euro voor uitzendkrachten
  73. Belastingontwijkers niet uitgezonderd van NOW
  74. € 500 miljoen extra voor studenten en zomerscholen
  75. Rutte op 19 mei 2020: De kleine stapjes worden groter
  76. Kabinet verlengt Tozo: partnerinkomen telt mee in Tozo 2
  77. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
  78. Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
  79. Verlenging belastingmaatregelen
  80. Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
  81. In steunpakket NOW is ontslagboete geschrapt
  82. Ernstige twijfels over invoeren regeling flexwerkers
  83. Derde wijziging NOW
  84. Belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers
  85. Aanvullende middelen voor cultuursector uitgewerkt
  86. Sportscholen, sportkantines, sauna's en casino's open op 1 juli?
  87. Extra afspraken over noodpakket banen en economie
  88. Kabinet trekt ruim half miljard coronasteun uit voor gemeenten
  89. Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie
  90. Garantiefonds bij reisvouchers voor geannuleerde pakketreizen
  91. Aanvragen van Klein Krediet Corona nu mogelijk
  92. Meer flexwerkers komen in aanmerking voor corona-uitkering
  93. Vaststellingsdatum NOW verschoven naar 7 oktober
  94. Tijdelijke overbrugging flexibele arbeiders (TOFA) op 22 juni open
  95. Kwart aanvragen TOZO niet uitbetaald
  96. Noodmaatregelen bereiken 2,5 miljoen werkenden
  97. Kritiek op uitvoering Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
  98. Toiletten open op 15 juni
  99. Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona
  100. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 4)
  101. Varen in de mist bij de NOW 2
  102. Kabinet Rutte 24 juni: de anderhalve meter afstand staat centraal
  103. Regeling NOW 2.0 op 25 juni gepubliceerd
  104. Uitstel van betaling diverse belastingen uitgebreid
  105. Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen
  106. Dringend aanpassingen in economisch noodpakket nodig
  107. Wat wordt verstaan onder gezamenlijke huishouding voor de bepaling van recht op Bijstand en TOZO?

Werktijdverkorting (niet meer) mogelijk bij problemen Coronavirus

Bedrijven die door de verspreiding van het nieuwe Coronavirus (ander woord: Covid19-besmetting) in China problemen ondervinden, konden bij de overheid werktijdverkorting voor hun personeel aanvragen.

Het Coronavirus wordt door het kabinet aangemerkt al een buitengewone omstandigheid waardoor een beroep kan worden gedaan op de regeling. Ondernemers die in aanmerking komen, mogen de werktijd van hun personeel verkorten. De niet-gewerkte uren worden aan het personeel doorbetaald op basis van de WW.

Bedrijven die werktijdverkorting aanvragen moesten bewijzen dat er een direct verband is met het Coronavirus. Ze komen in aanmerking als ze minimaal 2 tot maximaal 24 weken 20 procent minder werk binnen het hele bedrijf hebben. (Bron: FME, 20 feb. 2020)

Werktijdverkorting kan niet meer worden aangevraagd. Alle lopende aanvragen van 1 maart 2020 worden automatisch behandeld als een aanvraag vanwege omzetverlies in het kader van de Noodmaatregel (zie hieronder)

Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Met een duw in de rug vanwege de alsmaar groter wordende virus-epidemie wil het kabinet drie maanden lang een serie ongekend aantal maatregelen nemen om de economie en alles wat daar aan vast zit te redden. De belangrijkste maatregelen van de "De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling)".

UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april 2020 een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.*

* Op 6 april 2020 zijn een drietal wijzigingen aangepast.

Zelfstandigen

Voor deze categorie werkende komt er een versoepeling van de bijstand voor zelfstandigen. Alle getroffen ZZP-ers krijgen voor een periode van drie maanden een aanvulling op hun inkomen tot het sociaal minimumloon 2020 Bruto € 1.653,65 (Netto € 1.523,00 per maand). Het bedrag wordt niet terugbetaald.
Tot nu kwamen ZZP’ers alleen voor bijstand in aanmerking als zij een levensvatbare onderneming hadden, niet konden terugvallen op eigen vermogen of het inkomen van een partner. Die voorwaarden komen te vervallen. M.a.w. het inkomen van de partner en het eigen vermogen tellen niet mee voor het bepalen van het recht op bijstand ter hoogte van het sociaal minimum.
Voor alleenstaande ZZP'ers is de uitkering Bruto € 1.219,09 (Netto € 1.126,00) per maand.

De regeling kan eenmalig worden verlengd met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

De uitvoering ligt bij de gemeenten, deze bijstand wordt binnen vier weken uitgekeerd.

 

Werknemers

Werknemers van bedrijven die een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachten, krijgen tot 90 procent van hun loon doorbetaald door de overheid. Deze noodmaatregel moet werkgevers ervan weerhouden hun personeel te ontslaan.

Er zijn twee voorwaarden:
  1. De werkgever moet 100% loon doorbetalen. Dat is goed nieuws voor werknemers omdat die onder de WTV maar recht op een WW-uitkering van 75/70% hadden. Onbekend is of ook de hogere loonkosten voor 90% worden vergoed, zoals die van de directie.
  2. De werkgever mag tijdens gebruikmaking NOW “geen ontslag aanvragen” wegens bedrijfseconomische redenen. Dat betekent dat pas na afloop van de driemaands periode een aanvraag kan worden ingediend. De verlening van de vergunning en de ontslagdatum liggen dan nog wel een tijdje daarna.
De regeling geldt ook voor flexibele krachten, zowel in dienst van de werkgever als van het uitzendbureau. Alleen over oproepkrachten wordt gesuggereerd dat zij een WW-uitkering kunnen aanvragen.
Voor ZZP’ers geldt de regeling niet; zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijstandsuitkering van maximaal 3 maanden. Die hoeven zij niet terug te betalen, zie boven.

De regeling werktijdverkorting komt per direct te vervallen, de overheid kon de inmiddels 78 duizend aanvragen van bedrijven niet meer aan. Eerder gedane aanvragen vallen in het nieuwe systeem.

Bedrijven

Voor bedrijven komt er een noodloket, waar bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren direct 4.000 euro kunnen krijgen. Dat geldt voor getroffenen bedrijven in onder meer de horeca- en reisbranche. Er komt ook nog een aanvullende compensatieregeling.

Alle ondernemers, van mkb tot zzp, kunnen de komende drie maanden uitstel krijgen van belastingbetaling. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van belastingen, hoeven niet te worden betaald.

Het kabinet overlegt met de gemeenten over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers, zoals toeristenbelasting, stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken.

Vanaf 16 maart kunnen bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen, de overheid vragen garant te staan voor leningen bij hun bank. Normaal doet ze dat voor de helft van de lening, maar dat is nu verruimd naar 90 procent.

Sinds 1 januari 2020 moeten werkgevers volgens de WAB met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Maar tijdens de coronacrisis is in sommige sectoren veel extra overwerk nodig (bijvoorbeeld in de zorg). Het kabinet zal daarom een regeling voorbereiden om dit onbedoelde effect voor 2020 op te heffen.

Werkgevers hadden tot 1 april 2020 de tijd om voor werknemers een vaste arbeidsovereenkomst (of addendum) op te stellen, voor de lage WW-premie. Maar de komende weken is het niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk om aan die voorwaarde te voldoen. Daarom wordt deze termijn verlengd tot 1 juli 2020.

Als regel betalen ondernemers belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als zij een lagere winst verwachten door de coronacrisis, kunnen ondernemers een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet gaat het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Bepaalde sectoren worden door de coronavirus in het bijzonder getroffen. Denk aan onder meer aan restaurants en reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren.

Zie ook: https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsinactiviteit/werktijdverkorting#no-od

Verplichtingen werkgever

  • De werkgever is verplicht om het personeel te informeren over de aanvraag. Dit moet via de Ondernemingsraad, de Personeelsvertegenwoordiging of als deze niet aanwezig is met een brief aan de werknemers.
  • Er moet een controleerbare administratie zijn tot 5 jaar na datum.
  • Als werknemers een loonkostensubsidie ontvangen (zie Participatiewet), dan moet dat aan de gemeente worden gemeld.
  • Indien zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie, moet dat aan de Belastingdienst worden gemeld.

Aandachtspunten

  • Het is niet toegestaan om gedurende de subsidieperiode arbeidsovereenkomst(en) wegens bedrijfseconomische reden op te zeggen. Gebeurt dat toch dan kan de werkgever een boete van 50% van de loonkosten krijgen.
  • De subsidie mag alleen worden gebruikt voor de betaling van de loonkosten.
  • Loonaangifte moet op de voorgeschreven momenten plaats vinden.
  • Na afloop van de subsidieperiode overlegt de werkgever een definitieve opgave van de omzetdaling aan de Belastingdienst, eventueel tezamen met een accountantsverklaring.
NB1: De gemeenten hikken behoorlijk aan tegen de uitvoering van de kabinetsmaatregelen ter ondersteuning van zzp'ers en andere zelfstandige ondernemers die zonder opdrachten zitten. Ze verwachten meer dan honderdduizend bijstandsaanvragen van zzp'ers te moeten verwerken. Het is de vraag of alle systemen dat aankunnen. Ook ligt fraude op de loer.
Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt in het FD dat snelle uitbetaling alle voorrang krijgt. Het toetsen van de rechtmatigheid krijgt daarbij lage prioriteit.

NB2: Verwacht wordt dat in de noodmaatregel NOW nog een compensatie wordt opgenomen voor te betalen pensioenpremies, qua hoogte vaak 1/5 van de totale personele kosten.

NB3: Lees ook het artikel van de rijksoverheid d.d. 31 maart 2020 NOW-regeling klaar, loketten bijna open

NB4: ABU schrijft een artikel over drie misverstanden van de NOW

NB5: Soms komt de tegemoetkoming van de overheid wat later, maar betaal de salarissen wel op tijd. Op het moment dat de werkgever stopt met de loondoorbetaling kom hij niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

NB6: In de eerste aanvraagperiode hebben 144.000 werkgevers een aanvraag ingediend. UWV heeft tot nu toe 4,5 miljard euro uitgekeerd aan 123.000 werkgevers. Zo kon voor ruim 2,1 miljoen werknemers het loon worden doorbetaald. Van het uitgekeerde voorschotbedrag ging 71% naar kleine tot middelgrote bedrijven, met maximaal 250 werknemers. Grotere werkgevers ontvingen samen 29%. In de Factsheet aanvragen NOW-regeling (pdf, 246 kB) vindt u een overzicht van het aantal NOW-aanvragen tot en met 3 juni 2020, per arbeidsmarktregio en per gemeente. (Bron: UWV, 9 jun. 2020)

In Nederland geen totale lockdown

Lockdown (vergrendeling) geeft de situatie weer waarbij de hele maatschappij op slot gaat en mensen moeten thuisblijven. Lockdown om de coronacrisis te bestrijden, zien we in maart 2020 in landen als België, Frankrijk en Spanje. In Nederland gaat het kabinet (nog) niet zover.

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open: de looptijd van een krediet onder de BMKB wordt verlengd tot 4 jaar, zodat ondernemers meer tijd krijgen om die terug te betalen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. (Bron: Ministerie EZK, 15 mrt. 2020)

Noodpakket maatregelen om banen en inkomens te beschermen

De kamerbrief met het noodpakket maatregelen om banen en inkomens te beschermen bevat maatregelen die ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en die zelfstandigen een overbrugging bieden, ook liquiditeitssteun. Ondernemers krijgen de mogelijkheid via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden geld in de bedrijven te houden. Het extra pakket maatregelen komt bovenop economische maatregelen die op 12 maart al zijn genomen. (Bron: Min. SZW, 17 mrt. 2020)

Uitstel coulanceregime en lage premie bij overwerk

Minister Koolmees gaat in verband met het coronavirus de regel aanpassen dat werkgevers de hoge WW-premie moeten betalen bij overwerk. Het coulanceregime wordt verlengd tot 1 juli 2020.

Geen bezoek voor verpleeghuisbewoners

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) bekend namens het kabinet. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19). (Bron: Min. VWS, 19 mrt. 2020)

Martin van Rijn tijdelijk nieuwe minister voor Medische Zorg

De aanpak van het coronavirus heeft de volle aandacht van het kabinet. Bruno Bruins heeft hier de afgelopen periode met veel energie leiding aan gegeven. In deze tijden van crisis is snelle opvolging noodzakelijk, nu hij gisteren zijn aftreden bekend maakte. Gezien de omvang en duur van de bestrijding van de crisis en de impact op de volksgezondheid heeft het kabinet gezocht naar een ervaren bestuurder die zo snel mogelijk de portefeuille van Medische Zorg in kan vullen. Martin van Rijn (PvdA) zal voor de duur van de bestrijding van het coronavirus, voor de duur van 3 maanden, als tijdelijk minister voor Medische Zorg aantreden. Hij doet dit op verzoek van het kabinet en op persoonlijke titel. (Bron: Min. SWZ, 20 mrt. 2020)

Van Rijn: "Zelf stond ik wel even met zijn ogen te knipperen na Ruttes belletje", zei de nieuwbakken minister bij zijn presentatie. "Maar: Er zijn momenten in het leven dat politieke verschillen er niet toe doen".

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen. (Bron: Min. SZW, 20 mrt. 2020)

Lading van 690.000 mondkapjes gearriveerd

Op 21 maart is een lading van 690.000 mondkapjes gearriveerd op Schiphol. Het is de eerste lading van een miljoenenorder uit China die de komende dagen en weken in Nederland arriveert. De mondkapjes worden via een centraal distributiepunt per direct verspreid naar de plekken waar ze het hardst nodig zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes, zijn essentieel om zorgpersoneel in staat te stellen de juiste zorg te verlenen aan coronapatiënten en aan kwetsbare personen, zoals in verpleeghuizen. Ze gaan dus niet naar particulieren (Bron: Min. VWS, 21 mrt. 2020)

Uitstel waterschapsbelasting

Ondernemers kunnen vanwege de uitbraak van het coronavirus ook uitstel krijgen voor het betalen van hun waterschapsbelasting, maken de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW op 22 maart 2020 bekend. De betaling zou met drie tot zes maanden uitgesteld kunnen worden, schrijven de organisaties in een persbericht. Invorderingen bij meerdere waterschappen worden per direct gestopt. (Bron: Nu, 22 mrt. 2020)

Voortgang bouw- en technieksector

De bouw- en technieksector wil aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen hebben samen met Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Doekle Terpstra van Techniek Nederland hierover afspraken gemaakt. De afspraken moeten er voor zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille leegloopt en de woning- en utiliteitsbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen zoveel als mogelijk verder kan. Het protocol kreeg de naam ‘Samen veilig doorwerken’*.

* Redactie: Het woordje 'veilig' is verwarrend. Gaat het om veiligheid, doorwerken of beide?

Tot 1 juni blijft veel verboden

Het kabinet-Rutte heeft op 23 maart 2020 het volgende besloten:
  • Burgemeesters mogen met noodverordening sneller optreden en locaties sluiten.
  • Nederlanders mogen uitsluitend nog alleen of met kinderen naar buiten gaan.
  • Kappers en nagelstudio’s moeten dicht.
  • Supermarkten gaan een scherp deurbeleid voeren. Als de nieuwe maatregelen leiden tot rijen bij de supermarkt of andere winkels, moeten mensen ook buiten afstand houden.
  • Burgemeesters krijgen met een noodverordening de mogelijkheid stranden, boulevards en campings te sluiten.
  • Samenkomsten, ook thuis, moeten beperkt blijven tot maximaal drie bezoekers die minstens anderhalve meter afstand houden.
  • De quarantaineregel wordt aangescherpt: als een gezinslid koorts heeft, blijft iedereen thuis.
  • De politie gaat op de aangescherpte maatregelen handhaven en kan forse boetes uitdelen (van 400 euro voor particulieren tot 4.000 euro voor bedrijven) voor wie de regels op groepsvorming en afstand houden overtreedt.
  • Tot 1 juni geen theatervoorstellingen, conferenties en concerten.
  • Voor scholen en horeca blijft de situatie hetzelfde: die blijven in ieder geval tot 6 april dicht.

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS (24 maart 2020) maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is één van die maatregelen. De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:
  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente voor de zelfstandige ondernemers voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald, er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kan men een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen. (Bron: Rijksoverheid, 26 mrt. 2020)

Redactie: De voorwaarden voor een aanvraag en toekenning zijn duidelijk, maar Gemeenten zijn nog niet in staat geweest op een uniforme procedure te maken voor de aanvraag. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een centraal aanvraagformulier. Had de VNG hier niet eerder het voortouw moeten nemen? Of moet nu iedere gemeente eerst zelf het wiel uitvinden?

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (Togs)

Het kabinet is formeel op 27 maart 2020 naar buiten gekomen met de uitvoering van het zogeheten Noodloket. De officiele naam is Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Het gaat om ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren* die belastingvrij een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen. Voorwaarde is dat tussen de start van de crisis en de maand juni 2020 er sprake moet zijn van minimaal 4.000 euro omzetverlies en 4.000 euro te betalen vaste lasten.

* Sectoren die in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Minister Wiebes beloofde dat ondernemingen die in aanmerking komen, de tegemoetkoming binnen één week na de aanvraag op hun bankrekening ontvangen. Een voorbehoud hierbij is dat de digitale systemen de enorme hoeveelheid aanvragen aankunnen. Naar verwachting maken 120.000 organisaties aanspraak op de compensatie.

Uitbreiding Togs-regeling voor ondernemers non-food

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 29 maart 2020 de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. (Bron: Min. EZK, 29 mrt. 2020)

Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april

De gevolgen zoals we die kennen van de afgelopen maand - gesloten horeca, sportverenigingen, culturele instellingen, amusement, scholieren thuis t/m de meivakantie (25 april t/m 2 mei) et cetera - blijven voortduren. Niet meer en niet minder.

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) toegelicht

Hieronder de hoofdpunten van de eisen en voorwaarden die de Now-regeling stelt aan de werkgever. De maatregel strekt tot compensatie van loonkosten voor werkbehoud. De NOW is geplaatst in de Staatscourant 1 juli 2020.

Zoals het er nu uitziet gaat het in eerste instantie om een voorschot van 80% over het percentage van de te verwachte verliezen in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020. Meer in detail:
  • De maatregel strekt tot compensatie van loonkosten voor werkbehoud;
  • Voorwaarde: meer dan 20% omzetverlies ten opzichte van een ¼ van de omzet over het jaar 2019;
  • Omzetverlies wordt bepaald op concernniveau;
  • Omzetverlies gedurende drie maanden vanaf 1 maart 2020 (derhalve over maart, april en mei 2020);
  • Indien omzetverlies later in de tijd neerslaat kan een ander tijdvak van drie maanden voor compensatie in aanmerking komen (bijvoorbeeld april, mei en juni 2020);
  • Loonkosten worden gecompenseerd tot een bedrag van maximaal 90% van circa EUR 9.500 bruto (circa EUR 9.500 bedraagt circa twee keer het maximum SV-dagloon - sociaalverzekeringsloon op maandbasis);
  • De maximale compensatie omvat ook vakantietoeslag (over het loon tijdens de tegemoetkomingsperiode), opbouw pensioenpremie (werkgeversdeel) en sociale verzekeringspremies;
  • De NOW-regeling kan in beginsel vanaf maandag 6 april 2020 aangevraagd worden;
  • De eerste voorschotten worden naar verwachting uitbetaald binnen twee tot vier weken;
  • De hoogte van het voorschot bedraagt 80% van het uiteindelijk maximaal betaalbaar te stellen voorschot van 90% (afhankelijk van de procentuele omvang van het omzetverlies);
  • Maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020;
  • Controle wordt achteraf uitgevoerd met name met betrekking tot omzetverlies waarbij accountantsverklaring relevant zal zijn;
  • Indien omzetverlies hoger of lager is dan initieel kenbaar gemaakt, dan volgt achteraf een nabetaling of een naheffing;
  • Beroep op de maatregel en toch gelijktijdig ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden wordt achteraf beboet; N.B. wanneer een tijdelijk contract (bepaalde tijd) niet wordt verlengd, dus van rechtswege afloopt, wordt dat niet aangemerkt als ontslag.
  • Maatregel geldt voor drie maanden;
  • Maatregel kan voor drie maanden worden verlengd waarbij een nieuw weegmoment zal plaatsvinden.
De tegemoetkoming kan voor alle werknemers worden aangevraagd, dus ook voor flexkrachten. Ook voor uitzendkrachten is een tegemoetkoming mogelijk, maar er zijn wel een aantal vereisten voordat u de tegemoetkoming ontvangt.

Er kan dus op 6 april al een voorschot bij UWV aangevraagd worden gebaseerd op het te verwachten totaal verlies t/m eind mei t.o.v. dezelfde 3 maanden in 2019.

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen.

Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden. (Bron: Min. Fin, 2 apr. 2020)

KLM verlengt tijdelijke contracten niet

KLM krijgt hevige kritiek N.B. van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Koolmees) dat de tijdelijke contracten niet verlengd worden. KLM ontslaat in principe geen mensen; dus voldoet het volledig aan de regels voor de tegemoetkoming in de loonkosten. De tijdelijke contracten lopen immers van rechtswege af. Verlengen zou zelfs in een aantal gevallen betekenen, dat deze werknemers een vast contract (onbepaalde tijd) moet worden aangeboden. Onder de gegeven omstandigheden kan dat van KLM niet verlangd worden. De kritiek van Koolmees is dus volledig onterecht.

Overzicht alle regelingen begin april 2020

De uitbraak van het coronavirus heeft het openbare leven in Nederland zo goed als stilgelegd. Dit heeft grote gevolgen voor de economie. En mogelijk ook voor uw bedrijf en uw werknemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. De Kamer van Koophandel beschrijft welke maatregelen dit zijn en bij welke overheidsorganisaties u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen.

Het coronavirus, kijk wat voor u de gevolgen zijn

De uitbraak van het coronavirus heeft veel ingrijpende maatregelen tot gevolg. Dit heeft ook gevolgen voor u als belastingplichtige of als u een toeslag krijgt. De Belastingdienst doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Houd deze pagina in de gaten voor actuele informatie.
  • U bent ondernemer
  • U hebt met de Douane te maken
  • U ontvangt kinderopvangtoeslag
  • U moet aangifte inkomstenbelasting 2019 doen of helpt een ander daarbij
  • U woont of werkt over de grens in de EU
  • U wilt contact met de Belastingdienst

Uitstel assurantiebelasting voor ondernemers

Ondernemers en zzp'ers die in problemen zijn gekomen vanwege de coronacrisis kunnen ook voor de assurantiebelasting en nog enkelen andere belastingen uitstel van betaling krijgen. Ook versoepelt De Belastingdienst de aanvragen hiervoor en kunnen ondernemers langer dan drie maanden uitstel aanvragen.

Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen en dat zij pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen. (Bron: Verbond van Verzekeraars, 3 apr. 2020)

Aanpassing Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Minister Koolmees heeft de NOW op vier punten aangepast:
  1. Berekening hoogte subsidie in geval van verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag is aangepast (artikel 7)
  2. Aanpassing vaststellingstermijn (artikel 14, vierde lid)
  3. Aanvulling aanvraag bij buitenlands rekeningnummer (artikel 8, achtste lid)
  4. Meewegen NOW bij ontslagaanvragen (toelichting)
(Bron: Kamerbrief Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, 3 apr. 2020)

Verruiming voorschotten zorgaanbieders langdurige zorg

Als gevolg van de coronacrisis worden zorginstellingen in de langdurige zorg geconfronteerd met oplopende kosten. Het Zorginstituut beheert het Fonds langdurige zorg waaruit de Wlz wordt betaald. In goed overleg met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgverzekeraars verruimt het Zorginstituut tijdelijk de bevoorschottingssystematiek via het fonds, zodat zorgkantoren en het CAK waar nodig extra voorschotten kunnen geven. (Bron: Zorginstituut Nederland, 6 apr. 2020)

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW-regeling?

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (van zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen.
Als zorgaanbieders rekening houdend met deze ondersteuning (nog steeds) voldoen aan de voorwaarden van de NOW-regeling, dan kunnen zij zich wenden tot het UWV om een aanvraag voor steun in te dienen.

Op zondag 5 april kondigde Zorgverzekeraars Nederland steunmaatregelen aan voor zorgaanbieders (gecontracteerd en niet-gecontracteerd), in de vorm van een continuïteitsbijdrage (CB). Vanaf begin mei kunnen zorgaanbieders deze bijdrage aanvragen.
Hoe hoog de continuïteitsbijdrage is, wordt per sector bekeken. Daarnaast is het voor gecontracteerde fysiotherapiepraktijken sinds 14 april mogelijk om een vooruitbetaling van 70 procent op de continuïteitsbijdrage aan te vragen. Daarover publiceerde ZN op 9 april een brief. Voor niet-gecontracteerde praktijken wordt eveneens gewerkt aan een vooruitbetalingsregeling. Als zij voor die tijd in de financiële problemen komen, kunnen zij zich wenden tot de preferente zorgverzekeraar in hun regio.
Wanneer zorgaanbieders daar aan tekort komen kunnen zij zich alsnog tot het UWV wenden voor de NOW.

E-book NOW

Met de bekendmaking van de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is er meer duidelijkheid over hoe het arbeidsrechtelijk landschap er de komende tijd uit gaat zien. Onze praktijkgroep Employment, Pensions en Incentives heeft de ontwikkelingen die elkaar de afgelopen weken snel opvolgden gebundeld in een e-book. Dit e-book geeft onder meer verduidelijking over de NOW, ziekte, privacy, pensioenen en variabele beloningen. Het e-book dient als naslagwerk voor werkgevers en andere (zelfstandig) ondernemers ter ondersteuning van hun bedrijfsvoering tijdens de huidige coronacrisis. (Bron: Stibbe, 8 apr. 2020)

Besluit Randstad aanvragen NOW

De FNV is blij met het bericht, dat Randstad heeft aangekondigd NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) te gaan aanvragen voor alle uitzendkrachten. Randstad is het eerste uitzendbureau dat aangeeft de steun aan te vragen. Daarmee worden de lonen van uitzendkrachten 100% doorbetaald, onder andere van studenten die via Randstad werken. (FNV, 7 apr. 2020)

Wet digitale besluitvorming

De Eerste Kamer heeft dop 7 april 2020 ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is blij dat er door vele partijen hard gewerkt is om deze spoedwet in zo’n korte tijd in werking te laten treden. “Door de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus kwamen gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van waterschappen vrijwel niet meer bijeen. Het is belangrijk dat het openbaar bestuur juist in deze periode verder kan.” (Bron: Rijksoverheid, 7 apr. 2020)

Bijzonder uitstel aangepast

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende.

Per 2 april 2020 zijn nog andere belastingmiddelen toegevoegd aan het formulier. Mocht u uitstel van betaling voor (1 van) deze middelen wensen, dan kunt u dat op het formulier aangeven. Het versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. (Bron: Belastingdienst, 3 apr. 2020)

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

In verband met de uitbraak van COVID-19 is het wenselijk enkele spoedeisende tijdelijke voorzieningen te treffen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. (Bron: Rijksoverheid, 6 apr. 2020)

Kabinet helpt leveranciers en ondernemers met hun leverancierskrediet

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad. (Bron: Rijksoverheid, 7 apr. 2020)

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. (Bron: Rijksoverheid, 7 apr. 2020)

Breid NOW-regeling uit en red meer banen

De huidige NOW-regeling kijkt voor de hoogte van de subsidie aan een concern met meerdere rechtspersonen naar de omzetdaling van de gehele groep. Het idee is dat de verschillende onderdelen het verlies bij één onderdeel kunnen opvangen en dat personeel elders kan worden ingezet.

Veel van de grotere MKB-bedrijven combineren echter wezenlijk verschillende activiteiten in hetzelfde concern. Personeel is tussen die werkmaatschappijen dan niet uitwisselbaar. De onderdelen van het bedrijf zijn actief in verschillende markten die elk op hun eigen wijze worden geraakt. Daardoor gebeurt het dat de omzetdaling voor het concern per saldo niet groter is dan 20% terwijl er wel een werkmaatschappij stilligt of met veel omzetverlies te maken heeft. Juist het midden- en kleinbedrijf heeft moeite dat verlies op concernniveau op te vangen.

Als zij geen aanspraak kunnen maken op de NOW, kunnen ondernemers niet anders dan ontslag aanvragen voor werknemers van die vestiging of werkmaatschappij. Dat kan grote gevolgen hebben voor de lokale economie en werkgelegenheid, precies wat de NOW-regeling beoogt te voorkomen. (Bron: MKB.nl, 10 apr. 2020)

Antwoord kabinet: De noodregeling gaat ook gelden voor flexwerkers die werk verliezen maar geen gewone uitkering kunnen krijgen. (Bron: De Volkskrant, 13 apr. 2020)

Voorstellen voor aanpassing NOW en vangnet ten behoeve van flexarbeid

De Stichting van de Arbeid doet een dringend beroep op minister Koolmees van SZW om de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) aan te passen zodat deze beter toegankelijk is voor werknemers met een tijdelijk contract, een oproepcontract of een uitzendovereenkomst. Voor flexibele werknemers die onverhoopt toch hun baan verliezen, zal er een ‘corona-vangnet’ moeten komen dat een uitkering van 90% van het loon verstrekt. Tot slot vraagt de Stichting aandacht voor problemen met verzuim en verlofkosten, de vakantie-uitkering en de doorbetaling indien de overheid de opdrachtgever is. (Bron: Stichting vd Arbeid, 14 apr. 2020) 

Bereken snel waar je recht op hebt

NOW, Tozo, TOGS, BMKB-C, en GO: zie je door de bomen het bos niet meer? Niet zo vreemd, want de regelingen en wijzigingen buitelen over elkaar heen. De Corona Calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland geeft ondernemers snel inzicht.

De Corona Calculator is gekoppeld met het register van de Kamer van Koophandel en selecteert daardoor alleen de voor jouw onderneming relevante regelingen. Op basis van de ingevoerde SBI code worden de steunregelingen getoond.

Per regeling geeft de tool een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, de kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel. In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator ook inzicht geven in de liquiditeitspositie van je onderneming. (Bron: VNO-NCW, 14 apr. 2020)

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Met terugwerkende kracht worden vanaf 16 maart 2020 tot 6 juni 2020 (3 maanden) het volgende worden toegepast:
  1. De uitleen van zorgpersoneel blijft buiten de heffing van btw.
  2. Voor de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen btw betaald te worden.
(Bron: Zekerfiscaal, 14 apr. 2020)

OV-kaart studenten met drie maanden verlengd

Door de coronamaatregelen aan universiteiten en hogescholen wordt het onderwijs op afstand georganiseerd, waardoor studenten weinig gebruik maken van hun studentenreisproduct. Om hen tegemoet te komen wordt daarom het recht op het reisproduct verlengd met drie maanden. Nadat het ov-reisrecht verloopt gaan de drie extra maanden recht automatisch in. (Bron: Min. OCW, 14 apr. 2020)

Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor werkbehoud (NOW) uitgebreid

De uitbreiding betreft:
  • Vrijstelling van invoerrechten en btw voor de invoer van goederen die nodig zijn in de bestrijding van het coronavirus.
  • De uitleen van zorgpersoneel blijft buiten de heffing van btw. De maatregel geldt zowel voor de terbeschikkingstelling door deze inrichtingen en instellingen onderling als voor de terbeschikkingstelling door ondernemers andere dan deze inrichtingen en instellingen. Er zijn drie voorwaarden:
    • De inlener moet een zorginstelling of zorginrichting zijn die de btw-vrijstelling toepast.
    • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5%.
    • Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.
  • Voor de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen btw betaald te worden.
De laatste twee maatregelen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 en zullen gelden tot 16 juni 2020 (3 maanden).

Compensatieregeling voor eigen bijdrage kinderopvang

De afgelopen weken is er door de samenwerkende branchepartijen -Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) (en voor de gastouderopvang ook VGOB en Nysa)-, intensief overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en andere partijen om tot een compensatieregeling te komen. Doel hierbij: ouders en kinderopvangorganisaties zo goed mogelijk compenseren tijdens de sluitingsperiode van de kinderopvang. Hierbij heeft afstemming met andere partijen plaats gevonden. (Bron: 17 apr. 2020)

Overige fiscale maatregelen d.d. 15 april 2020

Naast de invoering van directe stimuleringsmaatregelen in verband met het behoud van liquiditeiten, heeft het kabinet een aantal overige fiscale maatregelen getroffen om onderneming en instellingen tegemoet te komen tijdens de corona-crisis. Belangrijke maatregelen en tegemoetkomingen treft u aan op de site van Dirkzwager.

Zie ook Beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen van staatssecretaris Vijlbrief d.d. 15 april 2020.

Culturele sector

Het nu beloofde pakket van 300 miljoen euro is aanvullend op de eerdere maatregelen. ,,Dit pakket heeft vooral als doel instellingen te steunen die essentieel zijn voor de sector als geheel’’, aldus minister Van Engelshoven. ,,Door juist deze cruciale culturele organisaties nu te steunen, kunnen zij er na de crisis voor zorgen dat de opdrachtenstroom, ook richting zzp’ers, weer op gang komt.’’ De minister wil zo snel mogelijk starten met de uitvoering van deze maatregelen.

De 300 miljoen euro extra is opgebouwd uit vier onderdelen:
  • Ophogen van de subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen.
  • Verhogen van bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten.
  • De zes rijkscultuurfondsen krijgen geld voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen, zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters.
  • De leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd. Belangrijke private partijen in de keten, zoals vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries, kunnen bij Cultuur+Ondernemen terecht. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat voor hen de algemene maatregelen maximaal zijn benut.

Belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers

De Belastingdienst de genomen maatregelen op een rijtje gezet. Eerst de maatregelen die van belang kunnen zijn voor alle ondernemers, inclusief zzp'ers. Daarna de maatregelen die alleen werkgevers aangaan:

Voor ondernemers

  • Bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden
  • Bijzonder uitstel van betaling langer dan 3 maanden
  • Verlaging van uw voorlopige aanslag
  • Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
  • Deblokkeren g-rekening
  • Uitlenen zorgpersoneel tijdelijk buiten de heffing van btw
  • Btw bij schenking medische hulpgoederen en medische apparatuur
  • Verlaagd btw-tarief voor online sportlessen van sportscholen en dergelijke ondernemers

Voor werkgevers

  • Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd
  • Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt
  • U hebt werknemers die wonen of werken over de grens in de EU
  • U hebt grensarbeiders in dienst
  • Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u en werken zij nu (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was. Dat mag ook als u een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding doet
(Bron: Belastingdienst, 15 apr. 2020)

Kabinet, toon menselijk gezicht aan iedereen met uitkering en arbeidsbeperking

De vakcentrales FNV, CNV en VCP zien door de corona-crisis grote knelpunten ontstaan in de uitvoering van de sociale zekerheid. Ze willen dat het kabinet snel maatregelen neemt om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen of hun rechten verliezen. Dat staat in een brief die de vakcentrales vandaag naar het kabinet hebben gestuurd.

De vakcentrales krijgen uit diverse hoeken signalen over situaties van mensen die langere tijd ziek zijn, werkloos of bijvoorbeeld arbeidsongeschikt en zorgen hebben of al in de problemen zijn gekomen. Door de RIVM-richtlijnen en de verplichting om anderhalve meter afstand te houden kan er niet fysiek gekeurd worden. Er is minder dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers zijn terughoudend met re-integratietrajecten. (Bron: FNV, 17 apr. 2020)

Geen nieuwe steun bedrijven die bonussen uitkeren

Het kabinet wil steunmaatregelen voor bedrijven verlengen "zolang dat nodig is", maar is bezig om extra voorwaarden in te bouwen voor een tweede ronde aan steunmaatregelen. Daarmee moet onder andere voorkomen worden dat bedrijven bonussen of dividend uitkeren zolang ze overheidssteun krijgen.

Ook wordt gekeken of het omscholen van personeel een voorwaarde zou moeten zijn, voordat ondernemers in aanmerking komen voor alle steun. En er wordt gekeken of het voor alle sectoren wel wenselijk is dat de overheid maximaal tot wel 90 procent van het salaris betaalt voor werknemers voor wie geen werk is. De tweede week van mei wordt daar een knoop over doorgehakt. (Bron: NOS, 17 apr. 2020)

Rutte op 21 april 2020: In kleine stapjes vooruit

De bekendmaking door premier Rutte leverde het volgende op:
  • Onderwijs
    • Basisscholen gaan op 11 mei weer open. Leerlingen zullen in eerste instantie halve weken naar school gaan.
    • Voor kinderopvang en speciaal onderwijs gelden vanaf 11 mei geen beperking meer.
    • Op de dagen dat kinderen naar school gaan, mogen ze ook naar de buitenschoolse opvang.
    • Personeel in het onderwijs mag zich laten testen bij verkoudheidsklachten. Voor leraren die in een risicogroep zitten, geldt: werk vanuit huis.
    • Het voortgezet onderwijs zal op z’n vroegst op 1 juni open gaan. Anders dan in het basisonderwijs moeten scholieren boven de twaalf jaar anderhalve meter afstand houden.
  • Sport
    • Kinderen tot 12 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes organiseren.
    • Kinderen tussen de 12 en 18 jaar moeten tijdens het sporten de anderhalve meter afstand in acht nemen.
    • Kleedkamers en kantines van sportclubs blijven dicht.
    • Officiële wedstrijden zijn niet tot 1 september niet toegestaan.
    • Topsporters mogen individueel trainen
  • Evenementen
    • Het verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september. Dus geen Pinkpop, geen Nijmeegse Vierdaagse, Sail, North Sea en concerten.
  • Verzorgings- en verpleeghuizen
    • Bezoek blijft tot 20 mei niet toegestaan.
    • Het RIVM schrijft nu nog voor om niet bij 70-plussers langs te gaan. Straks mogen zij toch bezoek krijgen, mits dat door een of twee vaste familieleden of vrienden gebeurt.
  • Horeca en amusement
    • Horeca, theaters, musea, bioscopen en dierentuinen blijven tot 20 mei gesloten.
  • Contactberoepen
    • Kappers en masseurs blijven voorlopig nog verboden.
    • Tandartsen en mondhygiënisten kunnen wel aan de slag, maar die hadden formeel nooit een verbod.
  • Thuis werken
    • Het advies zoveel mogelijk thuis te blijven én te werken, blijft tot 20 mei van kracht.

Compensatieregeling voor eigen bijdrage kinderopvang

Het huidige plan van de brancheorganisaties BK en BMK over de compensatie regeling voor de eigen bijdrage kinderopvang roept veel vragen en weerstand op. De regeling is onwerkbaar, zeer fraudegevoelig en gaat veel problemen opleveren in de praktijk. Heel duidelijk is dat deze bedacht is achter de vergadertafel zonder praktische kennis.

WerkenbijKinderopvang.nl stelt een simpeler plan voor. Minder administratieve lasten. beter uitvoerbaar en legt de controle neer waar het hoort, namelijk bij de Belastingdienst, zij hebben immers alle mogelijkheden hiervoor.

Voorgestelde werkwijze :
  • Bij de maandelijkse aanlevering van gegevens bij de Belastingdienst/KOT wordt in bestanden maart en april aangegeven of ouders de factuur hebben betaald (dus de eigen bijdrage).
  • De Belastingdienst/KOT controleert de bestanden en verstrekt 100 % van de eigen bijdrage over de desbetreffende periode.
(Bron: Werken bij kinderopvang, april 2020)

Overige fiscale maatregelen 23 april 2020

In vervolg op de bekendmaking van premier Rutte op 21 april (zie boven) zijn aanvullende maatregelen en tegemoetkomingen getroffen inzake 1. Loonheffingen / grensoverschrijdende arbeid / loonkostensubsidie en 2. Omzetbelasting (btw). (Bron: Dirkzwager, 23 apr. 2020)

Verruiming concernbepaling Now onder voorwaarden

Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. (Bron: Min SZW, 22 apr. 2020)

NB: De AWVN-tool berekent de hoogte van de NOW.

Geld voor dak- en thuislozen

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) maakt dit vandaag bekend. Aanleiding voor de aanpak is de verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen sinds 2009, die bleek uit de CBS-cijfers van afgelopen zomer. De aanpak zal zich met name richten op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor deze doelgroep. (Bron: Min. VWS, 23 apr. 2020)

Corona-OverbruggingsLening (COL)

Dinsdag 7 april 2020 heeft het kabinet bekendgemaakt dat ze in eerste instantie € 100 miljoen beschikbaar stelt voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze Corona-OverbruggingsLening (COL) verstrekken. (Bron: Lifesciencesandhealth, 21 apr. 2020)

NB: Ingangsdatum COL is 29 april 2020 (Bron: Mazars)

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt. (Bron: Min. SZW, 24 apr. 2020)

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen.

De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. De zes maatregelen die nu worden aangekondigd zijn:
  1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling: Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.
  2. Maatregel voor zzp’ers, versoepeling urencriterium: Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de zelfstandigenaftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed.
  3. Werkkostenregeling: De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig voor het hele jaar 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.
  4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting: Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019.
  5. Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.
  6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen: De aflossingsachterstand hoeft niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ook kan een klant zijn betalingsachterstand over langere periode uitsmeren.
(Bron: Rijksoverheid, 24 apr. 2020)

Aanvullende belastingmaatregelen in verband met coronacrisis

Op 24 april 2020 heeft het Kabinet zes nieuwe belastingmaatregelen getroffen om met name ondernemers, in deze lastige tijden te ondersteunen. Het gaat om de volgende maatregelen:
  1. Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
  2. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
  3. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
  4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
  5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
  6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

Het besluit van 14 april 2020 is geactualiseerd – en ingetrokken – door een besluit van 22 april 2020 dat op 24 april 2020 in de Staatscourant is gepubliceerd. Ten opzichte van het vorige besluit zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:
  1. Uitstel van betaling van belastingschulden
  2. Betalingsverzuimboeten
  3. Een aantal goedkeuringen ter zake invorderingsonderwerpen

Zelfstandigen behouden zelfstandigenaftrek

Zelfstandigen die weinig te doen hebben door de coronacrisis behouden hun zelfstandigenaftrek omdat de overheid hen op papier toch genoeg laat werken, aldus staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën).

Voor directeuren die ook een groot deel van de aandelen bezitten van het bedrijf waarvoor ze werken, wordt tevens wat lager loon gerekend, zodat zij minder belasting hoeven af te dragen. Daarnaast gaat de fiscus de verliezen die dit jaar worden gemaakt wat makkelijker verrekenen met winst uit vorige jaren. (Bron: SittardGeleen.nieuws, 27 apr. 2020)

Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken. (Bron: Rijksoverheid, 28 apr. 2020)

Uitstel van betaling bij Douane

In verband met de coronacrisis verleent de Douane bedrijven op verzoek uitstel van betaling. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin de coronamaatregelen stoppen. Ondernemers kunnen per mail (douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl) aan de ontvanger van Douane Amsterdam vragen om uitstel van betaling.

Doet iemand aangifte als direct vertegenwoordiger en betaalt diegene via een maandkrediet, dan is er al sprake van uitstel van betaling. Het is in zo'n geval niet mogelijk om nog meer uitstel aan te vragen. Alleen de formele schuldenaar, de opdrachtgever, kan om aanvullend uitstel van betaling vragen. (Bron: Douane, 28 apr. 2020)

Nadere maatregelen SZW

Minister Koolmees en staatsecretaris Van Ark hebben de Tweede Kamer per brief (29 april 2020) laten weten wat de stand van zaken van is ten aanzien van de SZW-maatregelen, onder andere naar aanleiding van enkele moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april jl.

Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
  1. Toepassing van de NOW bij concerns
  2. Een aanvullend vangnet voor flexwerkers
  3. Seizoenswerk
  4. Overwerk en premiedifferentiatie
  5. Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen

Steunmaatregelen kabinet helpen ruim 2 miljoen mensen

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket ingesteld. Twee belangrijke maatregelen daarvan zijn de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Met deze twee regelingen zijn tot nu toe ruim 2 miljoen mensen geholpen. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark aan de Tweede kamer (1 mei 2020).

110 miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen

Met de heropening van de sport voor de jeugd, stelt het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Ook sportverenigingen zijn financieel geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Competities zijn vroegtijdig beëindigd en clubhuizen zijn gesloten.

De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund.

Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro.

(Bron: Rijksoverheid, 1 mei 2020)

Resume fiscale maatregelen en tegemoetkomingen (update 4 mei 2020)

Het kabinet heeft een groot aantal maatregelen ingevoerd om tijdens de coronacrisis ondernemingen en instellingen bij te staan. Vele getroffen maatregelen treft u hierboven aan, sommige werden wellicht niet genoemd. Het kan daarom nuttig zijn het resume van Dirkzwager d.d. 5 mei 2020 er op na te slaan.

Opnieuw extra geld voor devices en onderwijs op afstand

Minister Slob (onderwijs) trekt nog eens 3,8 miljoen euro uit om leerlingen te ondersteunen die thuis lessen volgen maar hiervoor geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben. Daarmee kunnen 11.500 leerlingen worden ondersteund. Met de 2,5 miljoen euro die de minister eind maart beschikbaar stelde, werden al bijna zevenduizend leerlingen aan een device geholpen. (Bron: Min. OCW, 4 mei 2020)

Aanpassing NOW voor bedrijven met meerdere onderdelen

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn content met de aanpassingen aan de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) die minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark vrijdag in een Kamerbrief hebben voorgesteld. De belangrijkste wijziging is dat werkmaatschappijen van een concern nu ook op grond van hun eigen omzetdaling een beroep kunnen doen op de NOW als het concern minder dan 20 procent omzetdaling heeft. ‘Dit zal echt een groot effect hebben op baanbehoud in veel bedrijven.’ (Bron: MLB, 5 mei 2020)

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

De ‘Besluiten noodmaatregelen coronacrisis’ van 14 april 2020 en 22 april 2020 zijn ingetrokken en geactualiseerd. Op 8 mei 2020 is in de Staatscourant het geactualiseerde ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ van 6 mei 2020 gepubliceerd.

Ten opzichte van het besluit van 22 april 2020 zijn de volgende onderwerpen aan het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ toegevoegd:
  • Termijn indienen teruggaaf EB en ODE
  • Gebruikelijk loon
  • Werkkostenregeling
  • Urencriterium
  • Fiscale reserve
  • Eigenwoningrente

Meer bescherming zorgmedewerkers buiten ziekenhuis

Mensen die huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgen bij mensen thuis, komen voortaan in specifieke gevallen ook in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Minister Van Rijn voor Medische Zorg heeft dat vandaag besloten. Het gaat om situaties waarbij zorg aan iemand met COVID-19 - of verdenking daarop - niet uitgesteld kan worden. (Bron: Min. VWS, 6 mei 2020)

Kleine Kredieten Corona garantieregeling

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening. (Bron: De Ondernemer, 7 mei 2020)

Coronahulp aan Nederlands-Caribische eilanden kan oplopen tot 1 miljard

De financiële steun aan de zes Caribische eilanden Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius om de gevolgen van de coronacrisis te boven te komen kan oplopen tot een miljard euro. Dat heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezegd in een gesprek met de NOS. (Bron: 4Nieuws, 9 mei 2020)

Nog eens half miljard naar gemeenten voor ´TOZO´

Gemeenten hebben 8 mei 2020 nog eens 550 miljoen euro ontvangen voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Veel zelfstandigen zijn tevreden met de wijze waarop gemeenten tijdens de coronacrisis omgaan met de aanvragen van inkomensondersteuning, maar de verschillen zijn groot. (Bron: Almere stad, 8 mei 2020)

Besluit noodmaatregelen coronacrisis opnieuw geactualiseerd

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is opnieuw uitgebracht. Het besluit van 22 april 2020 wordt hiermee geactualiseerd. De al eerder aangekondigde versoepelingen inzake het gebruikelijk loon, de werkkostenregeling en het urencriterium zijn hierin vastgelegd. Ten opzichte van het vorige besluit zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

Gebruikelijk loon (onderdeel 6.3)

De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat het gebruikelijk loon over 2020 wordt bepaald volgens de navolgende berekeningen. Het gaat daarbij om de omzet exclusief de omzetbelasting. Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
  • A = het gebruikelijk loon over 2019
  • B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
  • C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Bij nieuwe staatssteun ontslaan werknemers niet verboden

In de huidige NOW-regeling, de tegemoetkoming in loonkosten voor bedrijven, geldt nog een boete als een bedrijf dat de tegemoetkoming krijgt toch werknemers ontslaat om bedrijfseconomische redenen. Die boete verdwijnt in het tweede pakket, zo zegt Koolmees, omdat bedrijven volgens hem uiteindelijk zullen moeten reorganiseren en mogelijk mensen moeten ontslaan. ‘Dat deze crisis geen effect zou hebben op de werkgelegenheid, is natuurlijk een sprookje’. (Bron: OR Net e.a., 11 mei 2020)

600 euro voor Flexwerkers

Het kabinet wil flexwerkers die door de coronacrisis hun baan hebben verloren, tegemoetkomen met een uitkering van 600 euro per maand.

Ze moeten, als ze ervoor in aanmerking willen komen, kunnen aantonen dat ze voor de coronacrisis 600 euro of meer per maand verdienden (denk aan o.m. studenten die bijverdienen). (Bron: Flex Nieuws, 13 mei 202)

Redactie: N.B. het gaat hier niet om reguliere uitzendkrachten die via een uitzendbureau worden ingehuurd. Deze werknemers zijn immers gewoon verzekerd voor o.a. WW waarbij de opdrachtgever de inlener is en het Uitzendbureau de werkgever.

Belastingontwijkers niet uitgezonderd van NOW

Bedrijven met vestigingen in belastingparadijzen kunnen ook in het nieuwe steunpakket aanspraak maken op belastinggeld. Het is waarschijnlijk te ingewikkeld hen ervan uit te sluiten. Het kabinet doet wel een moreel appèl op bedrijven die belasting ontwijken om geen steun aan te vragen. (Bron en meer: Fiscaalvanmorgen, 14 mei 2020

NB: Met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) kunt u subsidie aanvragen en een voorschot op uw loonkosten krijgen. AWVN heeft de bestaande NOW-tool uitgebreid. Bereken nu ook de verwachte feitelijke subsidie (nacalculatie).

€ 500 miljoen extra voor studenten en zomerscholen

Studenten die vertraging oplopen in de laatste fase van hun studie als gevolg van corona, worden gecompenseerd. Ze krijgen een deel van hun collegegeld terug. Ook basisscholen en mbo’s krijgen extra geld. Dat maakten de ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) 15 mei 2020 bekend.

Rutte op 19 mei 2020: De kleine stapjes worden groter

De bekendmaking door premier Rutte leverde het volgende op:
  • Onderwijs
    • Basisscholen gaan op 8 juni helemaal open, mits dit uit onderzoek verantwoord is.
    • Middelbare scholen gaan op 2 juni open. Leerlingen komen met de fiets of lopend naar school, gebruik van openbaar vervoer is niet toegestaan.
    • Scholen organiseren vervoer voor leerlingen die te ver weg wonen.
    • MBO, HBO en WO gaan open op 15 juni.
  • Kinderopvang
    • De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht.
    • Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni.
    • De noodopvang overdag stopt in principe.
    • De noodopvang in de avonden en in het weekend is vanaf 8 juni aanstaande alleen voor ouders open die in de zorg werken.
  • Verpleeghuizen
    • Vanaf 25 mei is in alle instellingen 'een vorm van' mogelijk. Voorwaarden: één bezoeker per bewoner en er mogen geen besmettingen zijn. Uiterlijk 15 juni moet bezoek in alle instellingen mogelijk zijn.
  • Horeca
    • Vanaf 1 juni (12 uur) gaan de locaties open voor maximaal 30 personen. Het personeel telt voor het getal niet mee. De onderling afstand van 1,5 meter blijft gehandhaafd, dit geldt niet voor huisgenoten*. * Grapperhaus: Ook als je maar met z'n tweeën bent is het niet de bedoeling dat je dicht bij elkaar zit (26 mei 2020)
    • Op de terrassen mogen net zo veel mensen zitten als mogelijk is, mits onderlinge afstand anderhalve meter is en zolang iedereen aan een tafel zit. Binnen geldt: alleen toegang met een reservering.
    • Met alle gasten wordt vooraf een ‘checkgesprek’ gevoerd om te weten of zij verkoudheidsklachten hebben.
  • Restaurants, bioscopen, theaters en musea
    • Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van de beschikbare oppervlakte per gebouw. Algemene noemer is dat horeca en theaters niet langer 30, maar 100 gasten mogen ontvangen.
    • Zie verder Horeca.
  • Sportscholen
    • Het kabinet is over het openstellen van binnenzalen e.d. nog in gesprek.
  • Groepen
    • Een maximale groepsgrootte bestaat formeel niet meer, wel kunnen groepen groter dan 4/5 mensen hierop worden aangesproken. De onderlinge afstand blijft onveranderlijk 1,5 meter.
    • Binnen is maximaal drie mensen niet langer de norm. Het advies is nog steeds anderhalve meter afstand te houden. Dat geldt ook voor feestjes in de tuin en op het balkon.
  • Openbaar vervoer
    • Reizigers van 13 jaar en ouder die in de trein, tram of bus rijden zonder mondkapje, betalen een boete van € 95.
    • Op perrons en stations volstaat 1,5 meter afstand houden.
  • Coronatietest
    • In juni moet iedereen met klachten meteen getest kunnen worden bij de GGD, zonder tussenkomst van een arts. Voor het aanvragen van deze test komt een landelijk telefoonnummer. Bij een positieve uitslag ontvangt men een brief of hij/zij wordt gebeld.
  • Campings en vakantieparken
    • De douche- en toiletfaciliteiten gaan vanaf 1 juli open.
  • Landelijk telefoonnummer
NB1: De versoepeling van de coronamaatregelen geldt niet voor de volgende bedrijfstakken e.d. : Casino’s en speelhallen, Coffeeshops, Binnensport, Fitnessclubs, Sauna’s en wellnesscentra, Sekswerkers en Sportkantines.

NB2: Kritiek op voornoemde besluiten is er ook. Lees het commentaar van VNO NCw d.d. 19 mei 2020.

Kabinet verlengt TOZO: partnerinkomen telt mee in Tozo 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt verlengd tot eind augustus. Net als in TOZO 1 geldt geen vermogenstoets, weegt de levensvatbaarheid van de onderneming niet mee en wordt de kostendelersnorm niet toegepast. Wél geldt voor TOZO 2 door middel van een verklaring een partnerinkomenstoets. (Bron: Divosa, 20 mei 2020)

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Een nieuwe regeling: MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden.

Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. (Bron: Rijksoverheid, 20 mei 2020)

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. (Bron: Rijksoverheid, 20 mei 2020)

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. (Bron: Rijksoverheid, 20 mei 2020)

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro. (Bron: Rijksoverheid, 20 mei 2020)

In steunpakket NOW-2 is ontslagboete geschrapt

In het nieuwe steunpakket voor de economie dat vanaf 1 juni 2020 geldt is de ontslagboete voor de NOW-regeling geschrapt. Het tweede, 13 miljard euro kostende pakket aan maatregelen heeft een looptijd van drie maanden en heeft volgens het kabinet ook als doel om werkgevers en werkenden in staat te stellen zich aan te passen aan een veranderde economie.

FNV vindt het schrappen van de ontslagboete ‘niet uit te leggen’ en noemt de stap van het kabinet ondoordacht en contraproductief. Zo wordt het volgens FNV-voorzitter Han Busker eenvoudiger om mensen te ontslaan en dat is volgens hem juist niet wat er in Nederland moet gebeuren. Busker hoopt dat de Tweede Kamer een stokje steekt voor het afschaffen van de boete. (Bronnen: vele, begin mei 2020)

Overige wijzigingen NOW betreffen (zie Accountancy van morgen, 20 mei 2020):
  • Nul-aangifte
  • Opslag
  • Bedrijfsovernames
  • Openstellen tijdvak
  • Dertiende maand
  • Aandelen en dividend
  • Scholing
  • Bedrijfseconomisch ontslag
Nieuw is dat een accountantsverklaring inzake een NOW-onderwerp nodig kan zijn. (zie Accountancy van morgen, 20 mei 2020)

Ernstige twijfels over invoeren regeling flexwerkers (TOFA)

Het kabinet is op verzoek van de Tweede Kamer op zoek gegaan naar een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor flexwerkers die werkloos zijn geworden en niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Deze regeling is weliswaar uitvoerbaar, maar kent grote nadelen.

Een gerichte, loongerelateerde regeling is op korte termijn niet haalbaar. Omdat de regeling eenvoudig en snel uitvoerbaar moet zijn, komt de TOFA neer op een vaste tegemoetkoming van 600 euro per maand voor drie maanden. Deze tegemoetkoming is voor mensen die in februari minimaal 500 euro bruto verdienden, maar dat bedrag in april met minimaal de helft zagen teruglopen. Wie in april desondanks meer dan 600 euro bruto verdiende, ontvangt geen tegemoetkoming. Ook mag de aanvrager geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening, zoals bijstand.(Bron: Rijksoverheid, 20 mei 2020)

Derde wijziging: NOW-3

Het kabinet trekt voor de komende drie maanden nog eens 13 miljard euro uit om de economische gevolgen van het corona-virus op te vangen. Veel werkgevers hebben gebruik gemaakt van het eerste noodpakket, waaronder 1,9 miljoen werknemers vallen.

De belangrijkste maatregelen, kort samengevat:
  • NOW-regeling: De zogeheten NOW-regeling blijft, deze zorgt ervoor dat bedrijven 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Werkgevers die tegemoetkoming in de loonkosten hebben aangevraagd, committeren zich om de lonen 100% door te betalen.
  • Andere kosten: De opslag voor andere kosten dan het loon, zoals het betalen van pensioenpremies, wordt verhoogd van 30% naar 40%.
  • Boete vervalt: De vakcentrale VCP roept werkgevers op om niet rücksichtslos voor saneren te kiezen, maar om samen met de vakorganisaties perspectief te zoeken.
  • Bonussen: Bedrijven die bonussen aan directie en bestuur uitkeren, eigen aandelen inkopen of dividend uitkeren, vallen buiten de regeling.
  • Aanvraag indienen: Het tweede aanvraagtijdvak gaat in op 6 juli voor de periode juni-juli-augustus. Werkgevers kunnen bij UWV een aanvraag indienen, waarbij een maximum geldt van twee keer het maximum dagloon. De regeling geldt voor ondernemers met omzetverlies van minimaal 20 procent.
En verder:
  • Het kabinet gaat door met de financiële ondersteuning voor zelfstandige ondernemers die door de crisis in de knel komen. Zij kunnen bij de gemeente een uitkering aanvragen voor een periode van maximaal drie maanden. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum komen niet meer voor de regeling in aanmerking. Zelfstandige ondernemers kunnen onder de regeling een lening bij de gemeente aanvragen van maximaal 10.517 euro.
  • Belasting: om ondernemers tijdens de corona-crisis te ontzien heeft de overheid diverse belastingmaatregelen genomen.
  • Kredieten: de overheid heeft verschillende krediet- en garantieregelingen voor ondernemers verruimd.
(Bron: VCP, 25 mei 2020)

Belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers

De Belastingdienst schrijft onder meer (20 mei 2020):

"Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf problemen door de coronacrisis? Wij hebben maatregelen genomen om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Wij hebben ze hieronder op een rijtje gezet. Eerst de maatregelen die van belang kunnen zijn voor alle ondernemers, inclusief zzp'ers. Daarna de maatregelen die alleen werkgevers aangaan. U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden voor alle hieronder genoemde belastingen. U kunt dat online of schriftelijk doen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 september 2020.
U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken."

Redactie: Waarom in het bovengenoemde rijtje ook tabaksproducten worden genoemd, is ons een raadsel.

NB: Sinds de invoering van de maatregelen van het kabinet om de door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen, hebben ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen gekregen. Het totaalbedrag waarvoor belastinguitstel is verleend, kwam half juni uit op ruim 10 miljard euro. (Bron: Ministerie van Financiën, 18 jun. 2020)

Aanvullende middelen voor cultuursector uitgewerkt

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro. (Bron en invulling, 27 mei 2020)

Sportscholen, sportkantines, sauna's en casino's open op 1 juli?

Sportscholen, sportkantines, sauna's en casino's kunnen mogelijk open op 1 juli. Dat is besloten in het corona-crisisberaad van het kabinet (MCCb). "Maar alleen als tegen die tijd blijkt dat het echt kan", zegt premier Rutte. Een week voor 1 juli wordt bekendgemaakt of de versoepeling doorgaat.

Sportscholen moeten wel aan bepaalde eisen voldoen. Ze moeten zorgen voor goede luchtverversing, toezicht houden op naleving van de hygiëneregels en moeten vooraf een gezondheidscheck doen bij mensen die willen komen sporten. (Bron: NOS, 27 mei 2020)

Extra afspraken over noodpakket banen en economie

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. Dat heeft het kabinet vandaag met de sociale partners afgesproken. Ook is afgesproken dat bij grote ontslagaanvragen (20 of meer werknemers) vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de loontegemoetkomingsregeling NOW ontvangen. Gebeurt dit niet dan kunnen bedrijven vijf procent gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen. Daarnaast komt er een wijziging in de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze tegemoetkoming gaat van maximaal 20.000 euro naar maximaal 50.000 euro.

Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Hoekstra van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op 28 mei 2020 aan de Tweede Kamer.

Kabinet trekt ruim half miljard coronasteun uit voor gemeenten

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen ruim 500 miljoen euro extra van het Rijk om de dienstverlening aan burgers op peil te houden. Dat hebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Vijlbrief (Belastingen) namens het kabinet bekendgemaakt. Dit is een eerste compensatie, er wordt nog verder gesproken over het vervolg.
Het geld gaat naar bibliotheken, theaters, muziekscholen en filmhuizen. Ook het gemis aan toeristenbelasting, het stilleggen van sociale werkplaatsen, jeugdzorg etc. etc. worden gecompenseerd. (Bron: Rijksoverheid, 28 mei 2020)

Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie

De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) voor MKB-ondernemers om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, is verhoogd tot een maximum van 50.000 euro (was 20.000 euro). De tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), is verhoogd naar 200 miljoen euro (was 150 miljoen euro). En er is nog meer steun voor ondernemers.

Voor een overzicht van alle steun wordt verwezen naar diverse instanties: Belastingdienst Ondernemers, Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: KvK.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.

Garantiefonds bij reisvouchers voor geannuleerde pakketreizen

Weer eens een ander geluid. Het kabinet gaat per 1 juni 2020 het fonds van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) versterken met een leningsfaciliteit van 150 miljoen euro, zodat consumenten zeker weten dat zij financieel geen risico lopen bij het accepteren van een reisvoucher met deze dekking. (Bron: Rijksoverheid, 29 mei 2020)

Aanvragen van Klein Krediet Corona nu mogelijk

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro is daarom op vrijdag 29 mei 2020 geopend voor ondernemers.

De KKC-leningen, met een maximale reguliere looptijd van vijf jaar, worden verstrekt door banken. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen deze verstrekken. Het kabinet maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. De overheid staat voor 95 procent garant (713 miljoen euro).

Meer flexwerkers komen in aanmerking voor corona-uitkering

Meer flexwerkers die door de coronacrisis geen werk meer hebben, kunnen een uitkering krijgen. Maar het bedrag wordt lager. Minister Koolmees schrijft aan de Kamer dat hij de drempel verlaagt naar 400 euro, zodat een grotere groep van de regeling kan profiteren. De verwachting is dat zo bijvoorbeeld meer studenten voor een uitkering in aanmerking komen.

De hoogte van de uitkering zou eerst 600 euro per maand worden (drie maanden lang), maar Koolmees verandert dat in 550 euro. "Deze hoogte sluit beter aan bij het drempelbedrag van 400 euro en zorgt ervoor dat er niet een te grote groep ontstaat die een hogere tegemoetkoming krijgt dan men voorheen zelf verdiende", schrijft de minister aan de Kamer.

Het is de bedoeling dat het UWV vanaf 22 juni aanvragen voor de uitkering in behandeling kan nemen. (Bron: NOS, 3 jun. 2020)

Vaststellingsdatum NOW verschoven naar 7 oktober

Vanwege de verlenging van de wekentermijn voor het tweede aanvraagtijdvak van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is de vaststellingsdatum verschoven naar 7 oktober. (Bron: Voogdaccountants, 3 jun. 2020)

Tijdelijke overbrugging flexibele arbeiders (TOFA) op 22 juni open

Minister Koolmees schrijft de Tweede Kamer dat hij het UWV formeel de opdracht heeft gegeven om over te gaan tot invoering van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA). Het UWV streeft er naar het aanvraagloket op 22 juni a.s. te openen en gedurende drie weken open te stellen. Of het loket daadwerkelijk op 22 juni open kan, is pas met zekerheid te zeggen op 19 juni a.s.

De Tweede Kamer nam de motie aan van PvdA en D66, waaruit bleek dat een meerderheid in de Kamer invoering van de TOFA wenselijk acht. Het kabinet i.c. minister Koolmees ging vervolgens alsnog overstag. Wel zijn de voorwaarden aangepast en is het uitkeringsbedrag verlaagd. Door de aanpassingen komen nu ook mensen die flexwerk als bijbaantje hadden (zoals veel studenten) nu ook in aanmerking voor een uitkering. (Bron: Personeelsnet en vele anderen, 4 juni 2020)

Zie ook het artikel van Min SZW d.d. 11 jun. 2020

Kwart aanvragen TOZO niet uitbetaald

Haast een kwart van alle aanvragen voor de TOZO-regeling is niet uitbetaald, afgewezen of niet goed ingevuld.

Dat meldt BNR na een rondgang bij verschillende gemeenten over de steunregeling voor zzp'ers. In april waren er nog forse verschillen tussen de manier waarop gemeenten de TOZO-regeling vormgaven, schrijft BNR. Die worden nu de regeling wat langer loopt steeds kleiner.

Gemeenten geven aan problemen te voorzien bij de verlenging van de TOZO-regeling. In de tweede fase speelt ook het inkomen van de partner een rol bij het bepalen of een zzp'er in aanmerking komt voor steun. Daardoor zouden veel zzp'ers buiten de boot vallen. (Bron: Accountant, 5 jun. 2020)

Noodmaatregelen bereiken 2,5 miljoen werkenden

De loonkostenregeling NOW heeft de afgelopen drie maanden ruim 2,1 miljoen werkenden bereikt. Op de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO werd zo’n 374.000 keer een beroep gedaan. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark vandaag aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil met het economisch noodpakket banen en inkomens van mensen beschermen tijdens de Coronacrisis. (Bron en meer cijfers: Rijksoverheid, 5 jun. 2020)

Kritiek op uitvoering Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2)

Ondernemers blijven ontevreden met de manier waarop de omzet moet worden berekend in het steunpakket NOW 2.0. Vooral seizoensbedrijven voelen zich gedupeerd. Maar volgens minister Koolmees is meer maatwerk voor deze bedrijven ‘niet uitvoerbaar’. (Bron en meer om naar te luisteren: RTL-Z, 3 jun. 2020)

Toiletten open op 15 juni

Toiletten en douches op Nederlandse campings mogen vanaf 15 juni weer open. Dat heeft het kabinet besloten, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag. Oorspronkelijk stond de heropening gepland voor 1 juli.

”Wat we juist willen is dat mensen hun vakantie een beetje spreiden, en dan moeten die toiletgebouwen natuurlijk open zijn”, aldus De Jonge. ”Dus u kunt gaan boeken.” Vanaf 15 juni zijn toeristen uit de meeste Europese landen ook weer welkom in Nederland. (Bron: LC, 10 jun. 2020)

Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona

Zorgaanbieders die door de coronacrisis minder omzet draaien, krijgen daarvoor langer een financiële compensatie. Daarover informeerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de Tweede Kamer. Zorgorganisaties maken tijdens de coronacrisis in sommige gevallen minder omzet doordat niet alle plekken bezet zijn. Hiervoor werden ze al gecompenseerd voor de periode van 1 maart tot 1 juli 2020. Deze periode is voor een groot deel van de zorgaanbieders verlengd, namelijk tot 1 augustus voor de instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september voor verpleeghuizen. (Bron: Min VWS, 12 jan. 2020)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 4)

Op 12 juni 2020 zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een vierde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO). Het vierde voorschot bedraagt in totaal € 500 miljoen. De totale bevoorschotting voor de Tozo komt hiermee op € 2,5 miljard. In de bijlage bij dit bericht is voor iedere gemeente de hoogte van het voorschot opgenomen. Betaaldatum voor het voorschot is 17 juni.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beziet elke drie weken of additionele bevoorschotting noodzakelijk is. Dit vindt plaats op basis van een monitoring van het aantal aanvragen TOZO. (Bron: Rijksoverheid, 12 jun. 2020)

Wat wordt verstaan onder gezamenlijke huishouding voor de bepaling van recht op Bijstand en TOZO?

Onder TOZO 1 en 2 wordt geen rekening gehouden met het partnerinkomen. In TOZO 3 en e wel. De vraag is dus: wie wordt als partner gerekend?

Woont u samen? Oftewel, voert u een gezamenlijke huishouding?
Dan gelden voor de bijstand en TOZO vaak dezelfde regels als voor gehuwden. Als u dan recht heeft op een uitkering, krijgt u samen het bedrag dat voor gehuwden geldt of ieder de helft daarvan of wordt het partnerinkomen meegerekend voor het recht op of de hoogte van de uitkering.
Wanneer woont u samen, volgens de bijstand?
Hieronder leest u drie voorwaarden. Als u aan alle drie de voorwaarden voldoet, woont u samen volgens de bijstand en voert u een gezamenlijke huishouding.
Drie voorwaarden:
  • De persoon die bij u woont is volgens de bijstand uw partner.
  • Dat kan uw partner in een liefdesrelatie zijn, maar ook een goede vriend of vriendin die bij u woont.
  • Of een broer of zus, of een ander familielid. U moet wel beiden 18 jaar of ouder zijn.

U kunt voor de bijstand maar één partner hebben. Wonen er meer volwassenen in uw woning? Dan bekijkt de gemeente of één van hen, financieel gezien, uw partner is.

Voor de bijstand bent u geen partners als u samen:
  • met uw vader of moeder woont;
  • met uw kind woont. Ook niet als dat kind ouder is dan 18 jaar;
  • met uw grootouder, kleinkind, broer of zus woont, en er sprake is van een zorgrelatie.
U en uw partner wonen voornamelijk samen in dezelfde woning.
Bijvoorbeeld als één van u beiden daarnaast nog een andere woning heeft. Een woonboot of woonwagen is ook een woning.

Financieel gezien zorgen u en uw partner voor elkaar.
U betaalt bijvoorbeeld samen de boodschappen, de auto, de vaste kosten voor uw woning en de vakantie.
Meer situaties waardoor u voor de bijstand samenwoont
U woont voor de bijstand in ieder geval samen als er bij u in de woning iemand woont,
die de afgelopen twee jaar voor de bijstand uw partner was. Bijvoorbeeld omdat u getrouwd bent. Maar ook als de gemeente in die twee jaar al eens bepaald heeft dat u partners bent;
  • met wie u een samenlevingscontract heeft;
  • met wie u een kind heeft;
  • van wie u een kind erkend heeft. Of die uw kind erkend heeft;
  • met wie u volgens andere wetten uw huishouden samen heeft.
Wanneer woont u niet samen voor de bijstand?
  • Voor de bijstand bent u nooit de partner van uw ouder(s);
  • van uw kind. Ook niet als dat kind ouder is dan 18 jaar;
  • van uw grootouder, kleinkind, broer of zus, als één van u zorg nodig heeft, die de ander geeft.
  • Ook niet als u in dezelfde woning woont en het huishouden samen doet.
Heeft u dan recht heeft op een bijstandsuitkering? Dan krijgt u het bedrag voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder. Of het bedrag voor een kostendeler. Want misschien kunt u de kosten van het huishouden met elkaar delen.

Kamerhuurders of kostgangers zijn ook geen partners
Voor de bijstand bent u ook geen partners als u met uw kostganger of kamerhuurder in dezelfde woning woont. Of met uw kostgever of verhuurder. De relatie tussen u beiden moet dan wel duidelijk op winst gericht zijn.
Voorwaarden:
  • u heeft een contract met uw huurder of verhuurder. Of met uw kostganger of kostgever;
  • u heeft betaalbewijzen waaruit blijkt dat er een normale huurprijs wordt betaald. Of een normaal kostgeldbedrag;
TOZO uitkering
De tabellen met de hoogte van de TOZO uitkering kunt vinden bij Tabellen Sociaal Minimum

Varen in de mist bij de NOW 2

De overheid heeft met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging van Werkgelegenheid (NOW) een ruimhartige loonkostensubsidie in het leven geroepen. Doel hiervan is bedrijven in staat te stellen hun werknemers in dienst te houden, ondanks de coronacrisis. Het goede nieuws is dat de NOW wordt verlengd met vier maanden. Het slechte nieuws is dat de uitwerking van deze NOW 2 veel te lang op zich laat wachten, met alle gevolgen van dien. (Bron: ABU, 10 jun. 2020)

Kabinet Rutte 24 juni: de anderhalve meter afstand staat centraal

Vanaf 1 april geldt het volgende:

·Onderlinge afstand jongeren

  • 1,5 meter afstand buitenshuis geldt niet langer voor jongeren onder 18 jaar. Wel moeten ze op afstand blijven van volwassenen; kinderen tot 12 jaar hoeven dat niet te doen.
  • Voor mensen van 18 jaar en ouder verandert er niets.

·Restaurants, cafés, culturele instellingen en bioscopen

  • Reserveringen vervallen als er minder dan 100 gasten zijn.
  • Zijn er 100 of meer gasten dan blijft de reservering bestaan, aanwezigen krijgen een
  • In de berekeningen wordt het vaste personeel niet meegerekend.
  • Werkgevers kunnen toegang weigeren als ze vermoeden geen veilige en gezonde omgeving aan te kunnen bieden.
  • Het maximum aantal bezoekers vervalt, de 1,5 meter afstand blijft gehandhaafd.

·Evenementen buitenshuis

  • Vanaf 1 juli geldt geen limiet voor het aantal bezoekers van bijeenkomsten, als iedereen anderhalve meter afstand kan houden en er vooraf wordt gereserveerd. Als dat niet kan, geldt wel een maximumaantal: 100 bezoekers binnen, 250 buiten.
  • Daarmee zijn evenementen als kermissen vanaf 1 juli weer mogelijk. Grotere evenementen laten vanwege vergunningsaanvragen langer op zich wachten: Rutte verwacht dat die half augustus weer kunnen worden gehouden.
  • Onder bijeenkomsten vallen naast evenementen ook bezoek aan de horeca, theaters, bioscopen, vakbeurzen en ook aan gebedshuizen. Ook verjaardagen, buurtfeestjes, bruiloften en uitvaarten horen erbij. In kerken en bij zanggroepen kan wel worden gezongen; het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt daarover met een richtlijn.

·Sportwedstrijden

  • Vanaf 1 juli kunnen mensen life weer naar sportwedstrijden kijken. Ze moeten wel onderling anderhalve meter afstand houden. Zingen en spreekkoren zijn verboden om de kans op verspreiding van het virus te beperken.

·Discotheken en nachtclubs

  • Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken.

·Onderwijs

  • Het voorgezet onderwijs kent geen beperkingen. Middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs gaan na de zomervakantie helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.

·Kantoren

  • Voor kantoren geldt dat er maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen aanwezig mogen zijn. Werkgevers kunnen toegang weigeren als ze vermoeden geen veilige en gezonde omgeving aan te kunnen bieden.

·Verpleeghuizen

  • Mits er geen besmettingen zijn, is bezoek weer toegestaan.

·Contactberoepen

  • Alle contactberoepen - denk aan masseurs en rij-instructeurs - mogen vanaf 1 juli 2020 weer worden uitgeoefend.

·Openbaar vervoer

  • Niet noodzakelijk reizen per openbaar vervoer is toegestaan mits de reiziger een mondkapje draagt. Het blijft belangrijk de spits te mijden.

·Eigen vervoer

  • Het in de eigen auto vervoeren van mensen van buiten is toegestaan.

·Touringcars en taxi's

  • De chauffeur kent wat corona betreft geen beperkingen, de klanten moeten wel een mondkapje dragen.

·Evenementen

  • Het veiligheidsberaad stelt dat met de nieuwe regels ‘deze zomer best een kermis of buurtfeest mogelijk is, maar grote popfestivals nog niet’. In de regels is opgenomen dat ‘spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband niet is toegestaan’.

·Zorg

  • Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden krijgen een bonus van 1000 euro netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht.

Regeling NOW 2.0 op 25 juni gepubliceerd

Het kabinet publiceerde op 25 juni 2020 de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september). Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen.

De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden. (Bron: Rijksoverheid)

Uitstel van betaling diverse belastingen uitgebreid

Het versoepelde uitstel (19 juni 2020) geldt voor de volgende belastingen en heffingen:
  • inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;
  • loonheffingen;
  • vennootschapsbelasting;
  • omzetbelasting (btw);
  • kansspelbelasting;
  • assurantiebelasting;
  • verhuurderheffing;
  • milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie- en klimaattransitie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);
  • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
  • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  • BPM voor vergunninghouders (vanaf tijdvak mei 2020).

Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd dat de TVL vanaf dinsdag 30 juni 2020, 09:00 uur wordt geopend, nu de Europese Commissie de regeling heeft goedgekeurd. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, aanvragen via de website rvo.nl/tvl.

Dringend aanpassingen in economisch noodpakket nodig

Het tweede economische noodpakket is heel goed, toch komen er steeds meer weeffouten boven water die dringend reparatie vergen. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Ze roepen de Tweede Kamer op zich hard te maken voor alle ondernemers die nu ten onrechte nog buiten de boot van de steunmaatregelen vallen.

Nog steeds zijn er bedrijven die dicht zijn of nauwelijks omzet maken omdat de ze 'verkeerde' SBI-code hebben, zoals specifieke transportbedrijven, toeleveranciers aan de evenementensector, ballonvaarders maar ook binnenvaartschippers. In de brief staat een groot aantal voorbeelden van bedrijven en sectoren waarvoor dit geldt. Voor grotere kapitaalintensieve familiebedrijven vragen de ondernemersvoorzitters om een aanpassing van de TVL. De ondernemingsorganisaties pleiten verder voor enkele wijzigingen in de NOW 2.0 waardoor seizoenbedrijven beter geholpen zijn. (Bron: VNO-NCW en MKB-Nederland, 30 jun. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:



 Wet op de Loonbelasting 1964    Mobiliteitsteams helpen van-werk-naar-werk